Precs i preguntes al Govern (maig de 2013)

PRECS:

 

1. Demanem al govern, que convoqui les comissions de treball que han quedat aturades, com és ara la de la tarifació social, la d'Arenys no es llença el menjar, com també la del Reglament Orgànic Municipal. De la mateixa manera, demanem que iniciï ja que no ho ha fet tot i les promeses de fer-ho de manera imminents la del Pla d'Equipaments.

Respón una part del prec, la regidora de Benestar Social i Família, Soraya Real, i ens explica que en aquests moments els departaments de Secretaria, i d'Intervenció tenen un estudi elaborat per Serveis Socials pel que fa a la tarifació social, i que preveu convocar la comissió tant bon punt hagin enllestit l'expedient. Li recordem però, que a banda dels temes socials, hem parlat sempre també d'estendre la seva aplicació a d'altres preus públic com és ara l'Escola Bressol i l'Escola Municipal de Música entre d'altres, i que per tant, caldrà la implicació d'altres serveis municipals. La regidora Real, pel que fa a la Comissió d'"Arenys no es llença el menjar" diu que hi ha hagut una aturada tècnica per facilitar que Càrites puguès fer els trasllat al nou local de la Riera, però que ara que ja està en marxa, preveu reunir-la ben aviat tant bon punt estigui enllestit el conveni que Serveis Socials ha de signar amb l'esmentada entitat pel Banc d'Aliments.
L'alcalde Estanis Fors, es compromet també a programar la del ROM (Reglament Orgànic Municipal) i la del Pla d'Equipaments. Ens retreu que ja li vam preguntar el mes passat, i que no hi hagut temps material per convocar-la, peró li recordem que aquests dies pels mitjans de comunicació local anem rebent notícies pel que fa al Xifré, a les Clarisses, l'Escoxador o la Raureta, i que convé posar-lo ja sobre la taula, Ens diu que no patim, que ho farà. 

 

2. Demanem al govern, i a petició de veïns de la zona, que en pla de millores previstos del carrers d’Arenys s’inclogui i es faci alguna actuació a l’Avinguda Pau Costa, com ara revisar l’estat del paviment, les voreres, repintat els passos de vianants, revisió de l’enllumenat del carrer, senyalització de camí escolar i neteja del contenidors ubicats a la plaça de les olles, així com acabar les feines d’arranjament d’aquesta.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, respon que l'Ajuntament té aprovat un projecte d'arranjament de la conca de Pau Costa, i que s'ha demanat el finançament dels fons europeus FEDER per tirar-lo endavant, i que si el concedeixen no només faran una actuació superficial sinó que es milloraran tots els serveis. Li responem que a la pregunta, parlem només de petites reparacions com és ara el repintats de passos que pot fer la brigada, la revisió d'enllumenat que ha de fer l'empresa Boquet que en tè la concessió, o la neteja de contenidors... El regidor de Serveis, Juanjo Almansa, s'afegeix a la resposta explicant que ja s'havia previst el repintat dels passos, però que el mal temps dels darrers dies l'ha retardat. Explica també que aniran planificant les accions enunciades amb els diferents serveis municipals.

 

PREGUNTES:

 

 

1. Preguntem al govern, si ha concedit llicència per a la instal·lació de la terrassa del establiment gastronòmic ubicat a Ca l'Estudiant, i si compleix les normatives de l'ordenança prevista. Divendres passat estava precintada, i hores d'ara és molta la gent que es queixa no només del efecte estètic, sinó també de la gran invasió que provoca sobre la via pública. Preguntem així mateix al govern, si ha concedit al permís oportú per a la instal·lació d'una terrassa a un bar de la Riera Pare Fita a l'alçada del Lourdes amb gespa a la base de terra.

El grup municipal d'ERC, també ha plantejat una qüestió similar, i ens dona resposta conjuntament el regidor de Promoció Econòmica Àlex Acero. Respon que la llicència d'activitat es dona des del Serveis Tècnics Municipals, i que encara no ha estat atorgada, i que pel que fa al permís d'instal·lar una vetllador (terrassa amb protecció de coberta) el té concedit. Ens n'explica tota la cronologia, des dels primers informes desfavorables a la instal·lació del vetllador a la Riera (davant de Ca'l Estudiant) al octubre del 2012, fins a l'informe favorable el 12 de desembre, com també la documentació requerida presentada aquests mesos d'abril i maig.
Li diem que malgrat la concessió final per a la instal·lació perquè s'ajusta per mides a la proposta tècnica d'ocupació de via pública amb la instal·lació de terrasses, no ens pot negar l'efecte visual i estètic que provoca en aquesta part de la riera, i més pensant que obstaculitza el pas a la sortida del mercat municipal, i que s'han foradat les lloses.  Li diem que hagués estat molt millor com sabem que havia proposat el propietari, d'endarrerir la terrassa cap a la zona de llambordes antigues i arbrat com han fet d'altres establiments, per no ocupar tant d'espai de vorera, però ens diu que no ha estat possible pel fanal que hi ha a la part tocant a la calçada.
ERC també pregunta pel paradista que hi ha al mercat dels dissabtes, i el regidor Acero li respon que el paradista està conforme a estar ubicat sota la instal·lació.
La segona part de la pregunta és comentada pel regidor d'Urbanisme, Santi Fontbona qui ens constata que hi ha un problema evident amb el codi tècnic de terrassa, i l'espai de pas entre façana i instal·lació del vetllador, i que caldrà anar perfilant i millorant amb el temps.
Pel que fa a la terrassa de la Riera Pare Fita, ens diu que s'ha requerit al propietari que desmunti la moqueta en el termini de 10 dies, perquè no s'ajusta a la normativa municipal vigent, i que en aquest període pot presentar al·legacions a la resolució.

 

 

2. Donat que passa el temps i no veiem resultats, contemplant com s’ha perdut el carril-bici de la part alta de la Riera, i el de la part baixa no és gens operatiu, essent ocupat contínuament per cotxes que estacionen en doble filera i arribant a ser perillós, com s’ha constatat amb incidents recents, tornem a preguntar a l’equip de govern si hi ha alguna novetat pel que respecta al disseny i a l’execució del carril-bici integral, tant de la part alta com de la baixa de la Riera? Preguntem també que se n'ha fet de la promesa que la Diputació de Barcelona es faria càrrec del nou projecte de carril bici a Arenys?

Dona resposta a la qüestió la regidora de Governació Belen Quintero, qui ens explica que la Diputació de Barcelona ha denegat finalment la sol·licitud del estudi tècnic que havia demanat l'Ajuntament d'Arenys de Mar. La regidora diu que si tinguessin l'estudi sufragat per la Diputació, seria més viable, però que sinó hi ha aquesta aportació no ho considera un tema prioritari com per a destinar-hi recursos.
L'alcalde d'Arenys apunta que ens vol recordar a tots i a totes que en el moment que es va demanar l'estudi el PP estava governant amb CiU a la Diputació de Barcelona, i que des d'aquest mes de febrer, ja no és efectiu. Es compromet a fer gestions amb el nou Diputat del seu mateix partit polític per veure si es pot tornar a emprendre el tema. En aquest moment, i a mena d'anècdota, cal dir que Quintero i Fors, no es posen d'acord si la denegació del estudi tècnic del carril bici arenyenc va ser amb el Diputat del PP o amb el de CiU.
Insistim que per a nosaltres si que és un projecte prioritari, i que cal donar-hi sortida com sigui, tota vegada que seguim oferint el nostre suport per treballar en el carril bici perquè tingui continuïtat i sobretot seguretat.

 

3. Al ple del mes passat, nomes vam donar lectura a la pregunta que ara formulem perquè la Regidora de Governació Belen Quintero, es va absentar-se del Ple per motius familiars. Tot i que va adoptar el compromís que ens faria arribar la resposta per escrit i no ho ha fet, la tornem a reiterar: Aquestes darreres setmanes s'ha produït diversos accidents de ciclistes al carril bici de la part baixa de la riera, i incidents als passos de vianants. Per cert, entre ple i ple, hi ha hagut d'altres incidents a la zona central de la Riera. Preguntem al govern si pensa fer alguna actuació per millorar la seguretat de persones i de ciclistes com és ara el repintat dels passos, i la col·locació de nou de les jardineres a tocar de la calçada com a mesura per dissuadir als vehicles que hi circulen amb excés de velocitat.

La mateixa regidora de Governació Belen Quintero dona resposta a aquesta qüestió que han presentat també amb formats similars ERC i la CUP.
Explica que els passos de vianants es repintaran, i que la Brigada municipal ja ho tè en agenda. Diu també que si es van treure les jardineres, va ser per motius de seguretat precisament perquè el disseny de les cantoneres provocava sinistres als vehicles, i que no es tornaran a posar. Que estudiarà la possibilitat d'instal·lar-hi algun altre mena de mobiliari que pugui fer dissuadir l'excés de velocitat.
Els representants d'ICV, ERC i la CUP, insistim que hi ha molts nens i nenes que juguen a la placeta, i que no esperin massa a prendre mesures perquè un dia ha estat un incident amb un nen que va perdre la pilota, però que calen solucions ràpides per evitar que aquests incidents puguin anar a més.
Quintero ens respon que de fet. als fulls d'incidents de la Policia Local tampoc no hi consten masses incidents d'aquesta mena, però que seguirà treballant per a millorar la seguretat.
Argumentem també que la prioritat ha de ser per als vianants i per als usuaris del carril bici.

 

4. Ens podria aclarir el govern quin és el preu final de l'obra de la nova graderia del camp de Futbol Municipal Bernat Coll?. Quina és l'aportació de la Diputació de Barcelona, i quina serà la de l'Ajuntament de la nostra vila?. Estan ja redactats tots els projectes de l'obra? Hi ha algun calendari previst per l’inici i la finalització de les obres de les grades del camp municipal de futbol? Hi ha algun pla per tal que pugui continuar l’activitat esportiva que es desenvolupa en aquestes instal·lacions mentre durin les obres?

Respon primer el regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, que detalla que el projecte d'obra al Camp Municipal d'Esports Bernat Coll consisteix en la construcció d'una nova graderia, vestidors i d'altres serveis. Que l'11 d'abril de 2012, es va tenir redactat l'avantprojecte d'obra pública i que es va quantificar en 1.300.000 euros. Afegeix que la Diputació de Barcelona, aportarà 1 milió d'euros per a l'obra, i que aquest any s'en rebran dues terceres parts, mentre que l'any vinent arribaran la part restant de la subvenció concertada.
Segueix explicant, que ara caldrà que es faci el projecte constructiu i que encara s'ha de licitar l'obra. Que les actuacions s'aniran fent a mesura que es rebin els diners acordats.
El regidor d'Esport Juanjo Almansa, amplia la informació, i ens diu que amb el projecte executiu en ma, es quan es podrà iniciar l'obra, però que no pot dir data prevista de l'execució, perquè sovint els temes administratius van com van. Diu també que s'intentarà que una vegada s'iniciïn els treballs, els equips arenyencs puguin entrenar als espais més propers possibles, com el Col·legi de la Presentació, o al costat de la Raureta, però que tot plegat, ja s'acabarà d'estudiar.
Expliquem que per a Iniciativa ens sembla una despesa desmesurada i poc adequada en els temps que corren, i que no pensem que sigui prioritària. Esmentem la darrera enquesta sobre els hàbits d'esports a Catalunya que explicita que un 43% de la població practica esport, però que només un 18% ho fa amb esports d'equip, i que la majoria son d'esport escolar. I que estem parlant d'una inversió milionària per un percentatge molt petit d'usuaris. Almansa replica, que el futbol és l'esport que practica més gent.
També intervé en aquest moment l'alcalde Estanis Fors, dient que per aquesta norma de tres, tampoc caldria invertir per fer l'escola bressol perquè té pocs usuaris. Repliquem que és molt clar que no és el mateix, i que és incomparable.
Fors diu que no hi ha cap dels partits polítics del Consistori que portes en programa fer les grades del camp de futbol municipal però davant el problema que hi hagut i el perill que comporta cal actuar-hi. No diem pas que no, en un altre context socioeconòmic, però no amb un projecte faraònic com aquest, i en els moments que estem visquen. Creiem que hi ha d'haver una altre alternativa, i que trobem desmesurada la inversió que farà l'Ajuntament, però també la Diputació perquè també es farà amb els nostres diners, i no ho trobem raonable. 
Fors, diu que cal fer l'obra per temes de seguretat i que si hi hagués qualsevol desgràcia, després ens culparien a tots. Que el projecte, ha estat concertat amb la Diputació per tema exclusivament de seguretat.
 

 

5. El diumenge passat, va visitar el Port de la nostra vila el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Santi Vila, un acte, on va fer pública l'aprovació final del Pla Especial del Port. Preguntem al govern si aquesta visita va tenir un caràcter institucional o privat, perquè en tot cas no entendríem que no s'hagués comunicat a tots i cadascun dels membres d'aquest Consistori.

Ens respon l'alcalde Estanis Fors, que la visita va ser de caràcter totalment privat, i que va visitar empreses privades del Port arenyenc. Que a ell, el van avisar com a Alcalde, dos dies abans que vingues, i que per aquest motiu no es va avisar a ningú.
Li repliquem que potser si que va ser de caràcter privat, que no ho posem en dubte, però que el gabinet de premsa del Conseller, va fer amb immediatesa una nota de premsa el mateix diumenge, anunciant que el "El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha comunicat l’aprovació del Pla especial durant la visita que ha fet avui al port d’Arenys de Mar". i facilitant als mitjans imatges de la visita, i que per tant entenem que li van donar un caràcter absolutament públic a la seva vinguda a Arenys.
Veure nota de premsa del Departament
    

6. El programa d'actuació a les platges d'Arenys de Mar 2013, publicat al web municipal s'hi descriu com un dels objectius per aquesta temporada la gestió ambiental de les platges i la tramitació del distintiu de bandera blava. Com sigui que aquests dies s'han fet públiques les platges del litoral català amb bandera blava que per cert han anat en augment, i la d'Arenys, concretament el Cavaió que es va perdre l'any passat, tampoc l'ha obtinguda aquest any, preguntem si s'ha arribat a presentar l'expedient i quines són les causes que ha esgrimit l'organisme atorgant per no donar-la.

Ens respon el regidor de Medi Ambient Santi Fontbona, explicant que aquest any no s'ha tramitat l'expedient, degut a que les normes canvien, i no es dona la bandera blava perquè no hi és permès l'ús actual d'estacionament de vehicles. (Cavaió). Que en tot cas, caldrà treballar per a fer la demanda per alguna altra de les dues platges arenyenques (la Musclera o la Picòrdia).
Li repliquem que qui ha publicat aquesta informació descrivint els objectius per aquest any ha estat la seva Regidoria, (veure document)   i ens comenta que si que si més no les platges d'Arenys, des de l'any 2009, tenen la certificació internacional del reglament EMAS de la Unió Europea, que acredita que s'ha implantat amb solvència i correcció un Sistema de Gestió Ambiental (SGA).

 

7. Tot i que Arenys de Mar és el tercer municipi amb més afectats per les participacions preferents de Bankia al Maresme, la realitat és que poca gent s’ha acostat a l’Oficina del Consumidor de la nostra vila atesa per un advocat que ofereix orientació els divendres al matí, sobre quines opcions tenen els afectats per solucionar el seu problema. Ho escoltàvem aquesta setmana per Ràdio Arenys en veu del seu responsable, que explicava que probablement es coneix poc aquesta oferta de servei. Ha pensat el govern en fer alguna campanya específica per tal que aquests i d'altres serveis puguin ser més coneguts i utilitzats?

Ens respòn el regidor de Consum Roman Pasqual i ens diu que si que és conscient de la poca quantitat de persones que s'han adreçat a l'oficina, i que molt probablement hauran buscat altres vies de defensa, o hauran anat a l'Ofcina que el Consell Comarcal ha habilitat a tal efecte. Comentem que caldrà donar un impuls de difusió a aquest servei, perquè fa una feina important que hores d'ara molts convilatans no coneixen. El regidor diu que també s'ha fet alguna xerrada monogràfica sobre el tema, i s'ha informat via web i revista municipal.
L'alcalde Estanis Fors afegeix que al darrer ple d'alcalde del Consell Comarcal del Maresme, va sortir el tema preocupant que pot haver-hi molts afectats per aquest tema, que encara no coneixen la seva situació, i que s'està donant un servei molt eficient des del propi Consell coordinat amb els Ajuntament amb el dispositiu especial que s'ha posat en marxa d'atenció a les persones afectades per la comercialització de participacions preferents.

 

8. Al document de Registre d'Entrades del mes d'abril, hi consta el document d'un arenyenc representant de l'Associació Salvem Arenys que presenta al·legacions al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arenyenc (PEPPA). Ens agradaria conèixer quines són les al·legacions presentades, i quina és la resposta que hi ha donat l'Ajuntament

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, explica que com tots sabem es va donar aprovació inicial al PEPPA al ple del mes de desembre, i que encara queda pendent l'informe que ha d'emetre el Departament de Cultura de la Generalitat, concretament des de la seva Direcció General de Patrimoni. Pel que fa a les al·legacions presentades per persones a títol personal o per entitats, tot i que algunes no han entrat en el període previst d'exposició, totes s'acceptaran i es debatran en el si de la Junta del Pla Especial de Protecció del Patrimoni arenyenc. Afegim, que des d'ICV vam proposar d'integrar a la Junta a col·lectius arenyencs que treballen els temes de patrimoni i cultura, i que estaria molt bé poder donar-hi entrada a entitats com el Salvem Arenys. 

 

9. Preguntem al govern com es que encara no s'ha posat en marxa ela implantació de les targes Deixalleria mancomunada dels dos Arenys i Sant Iscle, que hauran de servir per a fer les bonificacions pertinents als usuaris que en compleixin els requisits. Aquest gener, quan vam preguntar al respecte, se'ns va comunicar que a partir del dia 1 de març aquest sistema seria efectiu. I al març, quan ho vam tornar a preguntar se'ns va respondre que a partir del 15 d'abril. Estem acabant hores d'ara el mes de maig.

Ens dona resposta el regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona que diu que ja hi ha les targes fetes, però que s'ha demorat la seva entrada en funcionament per un canvi en el sistema de programari (software). Que en el decurs dels propers dies s'enviarà una carta a tots els domicilis arenyencs per passar a recollir les targes, i que cap convilatà pateixi perquè el fet que les targes entrin en funcionament més tard del que s'havia previst, en cap cas vol dir que els descomptes previstos a l'ordenança per als usuaris en la taxa d'escombraries, es faran igualment efectius, ja que s'ha seguit amb un registre informàtic totes les entrades a la deixalleria mancomunada.

 

10. Volem saber si finalment es farà alguna actuació al carrer de la Parera per garantir l'accessibilitat amb seguretat als equipaments educatius situats a la zona del Bareu i garantir també la mobilitat dels vianants que l'utilitzen.

La regidora de Governació Belen Quintero diu que hi ha previst tot el projecte de posar en marxa els camins escolars en aquest indret, però que encara no s'ha pogut portar a terme. Diem que mentre no estigui en marxa, es podrien prendre mesures de seguretat com la de tallar el carrer en els horaris d'entrades i sortides d'escola i regular la prohibició de camions per la seva estretor. Diu que ho estudiarà.

 

11. Preguntem novament al govern en quina situació és troba l’espai cedit al Departament per a la construcció de l’Escola Sinera, situat al pla dels Frares,. A la darrera pregunta que vam formular al respecte, se'ns va informar que des del Departament es volia retornar aquest terreny a l'Ajuntament, i que aquest fet podia portar en cas extrem a una batalla judicial entre Ajuntament i la Generallitat. . Des del nostre grup pensem que es podria fer un accés cap a l'Escola Sinera i destinar-lo au usos vinculats a l'escola. Aprofitem per demanar constatar que la tanca del pla dels frares té els llums de senyalització apagats, i que aniria bé que es reparessin per millorar la seguretat.

Respon el regidor d'Urbanisme Santi Fontbona que explica que a les converses mantingudes amb el Departament d'Ensenyament no els consta que hi hagi hagut un pronunciament formal sobre aquest tema. Diu que les obres s'han executat amb la normalitat prevista. Que posa en dubte que el Director de l'Escola Sinera vulgui gestionar un espai que no és del Departament d'Ensenyament, que es tracta d'un sòl no urbanitzable, d'una zona verda. Afegim que podria estar molt bé recuperar-lo i gestionar-lo des de l'Ajuntament, donant-li usos per al veïnat i per a l'escola. Pel que fa al apartat final de la qüestió, diu que l'obra s'ha donat per acabada, i que revisarà el fet que hi hagin quedat les tanques sense llum.

 

Notes: imatges 1, 11, i 12 web municipal arenysdemar.cat. Imatges 7 i 8 web gencat.cat/territori.

Gràcies a tothom que ens ha fet arribar suggeriments i imatges de temes per a portar a ple!!!

Afegeix un comentari nou