Precs i preguntes al Govern (novembre de 2013)

PRECS:

 

1. -Demanem al govern, per les dates que ens trobem, que agilitzi les reunions que habitualment s'han dut a terme amb els grups de l'oposició per presentar els pressupostos per al 2014. Ho vam fer en el Ple d’octubre i ho tornem a demanar.

Ramon Vinyes, regidor d'Hisenda, diu que recollim el prec, i que espera la nostra contribució amb aportacions concretes el pressupost. Li responem que ja en tenim a punt, i que els hi farem arribar el dia que ens convoqui.

 

2.- Demanem al govern que faci les gestions pertinents amb l’Administració corresponent per poder regular el pas de vianants per anar d’Arenys de Mar al de Munt, a la zona d’accés a Can Jalpí. Els passos soterrats no solen estar en condicions i les persones passen d’un costat a l’altre per la carretera obviant el perill que comporta.

Belen Quintero, regidora de Governació diu que la decisió de creuar per algun o altre lloc és de la gent, i que s'ha de ser cívic i seguir les indicacions que pertoquen. Li responem que cal tenir els passos soterrats en condicions, i que probablement aniria molt bé fer una revisió sobre el terreny de la vialitat de l'indret. Diu que recull el prec.

 

3.- Demanen al govern que demani a COMSA una senyalització més visible dels horaris i dies de pagament a la zona del port, concretament de la zona verda. Els cartells d’avís haurien de ser més visibles i d’estar ubicats al costat o en la mateixa màquina d’expedició dels tiquets, deixant més clar els horaris i que l’aparcament és de pagament cada dia de la setmana, inclosos els festius.

La regidora de Governació Belen Quintero diu que recullen el prec. L'alcalde d'Arenys Estanis Fors afegeix que és previst signar un conveni entre Ports de la Generalitat i l'Ajuntament 'Arenys de Mar i que es preveu canviar l'horari d'aparcament fins a les 20.00h del vespre, i no fins a les 23.00h com ara, amb la qual cosa els usuaris podran tenir un horari més ampli sense pagament. Diu també que tenim raó de queixar-nos que cal més visibilitat de les informacions.

 

4.- Al ple del mes de setembre, i també al ple del mes d’octubre l'alcalde es va comprometre a fer-nos arribar la documentació tramesa a la Generalitat entorn a les al·legacions presentades contra la denegació dels Fons FEDER per al cobriment del Rial del Bareu dotada amb 260 mil euros per presentar-se fóra de termini. Encara no ho ha fet. Fem un prec de nou per demanar-ho si es que ha de servir per alguna cosa.

Respon l'alcalde assumint la culpa, i dient que aquest dijous ens ho fa arribar, que no té excusa. És un expedient que els grups tenen tot el dret a tenir, i que deu haver quedat sobre una taula. En el moment de tancar la publicació d'aquest bloc, tot i haver insistit fins a tres vegades més, no hem rebut aquesta documentació.

 

5.- Demanem al govern com ja hem fet en plens anteriors que es faci alguna actuació d'urgència a la plaça de la Mina que es troba molt deteriorada.

Respon el regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona, que la seva àrea ha encarregat un estudi integral de l'indret arran de les nostres demandes, i que s'ha avaluat en una intervenció de 6.000 euros, que es contemplaran al pressupost del 2014, per a tirar endavant el pla de millora.

 

PREGUNTES:

 

1. -Preguntem novament al Govern l'avaluació que fan dels camins escolars, dels talls de carrers, horaris i accessos senyalitzats a les escoles. Fan un seguiment de tots els horaris d’entrades i sortides dels centres? Estan senyalitzats amb els avisos corresponents aquests talls de carrers?

Dóna respota la regidora de Governació Belen Quintero, que ho fa de forma conjunta a una pregunta de la CUP amb format similar. Diu que és conscient que al carrer de la Perera hi ha problemes per posar i treure les tanques. Que els agents de la Policia Local les posen 15' abans de l'entrada a l'escola i que es recullen a la sortida, però que no hi ha prou agents de Policia com per poder atendre-ho adequadament, ja que mentre l'agent és a l'escola els conductors les treuen.
Explica també que s'està avaluant la possibilitat d'ubicar-hi una pilona abatible.
La regidora Quintero valora molt positivament la feina que s'ha dut a terme a grans trets amb els camins escolars de forma coordinada amb la Regidoria d'Educació: que s'ha garantit la seguretat pel Pla dels Frares, per carrer d'Auterive, i que l'accés a la Presentació amb el canvi de sentit esta funcionant bé. Explica també que s'ha parlat amb els representants de les AMPES i Escoles al Consell Escolar, però que no ha rebut cap queixa veïnal.
Insistim que seria molt senzill i pràctic fer una petita enquesta que es podria encartar per exemple a les agendes escolars per conèixer quins recorreguts i hàbits es tenen fins a arribar a l'escola, i que d'aquesta manera, es podrien evitar tancaments innecessaris, filant més prim en les necessitats reals dels camins escolars (posem com a exemple, el tancament a vegades deficient del carrer de la Perera, quan son molts els infants que van cap al Sinera pel Turó i Escaravar.
Afegim també que hi ha centres com l'Institut que demanen més vigilància sobretot per la velocitat de les motos a tot l'entorn.
Quintero conclou que segueixen fent passes pels entorns escolars, i que aniran fent actuacions addicionals i més senyalitzacions.
La regidora d'Educació Susanna Mir, afegeix que la valoració que se'n va fer al Consell Escolar és positiva, i que són conscients que el carrer de la Perera és un punt feble que cal seguir treballant.

 

2. -A l’anterior mandat es va incorporar als protocols de treball de la policia, activar el de la utilització de la passera del Rial de Sa Clavella a l’alçada del centre educatiu del Maricel. Sabem que ja fa dos anys que aquesta passera està inutilitzada. Ens poden indicar el motiu?

Respon l'alcalde Estanis Fors, que la Passera del Rial de Sa Clavella a l'alçada del Maricel que aquest cap de setmana passat estava posada. Que entenen que la queixa que hi hagut al respecte, pot ser deguda a què algun conductor la tanqui.
En tot cas, es compromet a mirar les incidències que hi hagut, i conèixer els motius pels quals s'han produït.
Insistim que la demanda específica de l'Institut és també que es pugui obrir als horaris d'entrades i sortides de l'Institut.

 

3.- Quina solució pensa donar l’equip de govern al Club Futsal per tal que pugui disposar de pistes per entrenar, atès que el cobriment d’una pista de l’antiga escola Cassà, que se’ls havia assegurat per part de l’alcalde que es faria, ja es va dir en un anterior Ple que no era una prioritat per aquest govern.

Dona resposta el regidor d'Esports Juanjo Almansa, desmentint que sigui veritat que algú hagi assegurat al Futsal que es portaria a terme el cobriment d'una pista. Explica que van dir que era un tema important però no prioritari. Que per inversions hi haurà al pressupost de 2014 una part més minvada que en anys anteriors.
I que la modificació de crèdit que es va fer a primers de mes amb el romanent de tresoreria es van prioritzar les obres d'ampliació del Teatre Principal, la rampa d'accés a mar i platges al costat de l'ascensor, i els dos locals de les feixes del Xifré.
Afegeix que en aquests moments hi ha dos pressupostos sobre la taula, un pensant amb la Cobertura de la pista de l'Institut, i l'altre amb l'antiga escola Cassà. Conclou que es volen donar solucions, però els diners són els que hi ha.

 

4. -Per quin motiu es permet estacionar motocicletes a dalt de la rampa que dona accés al camp de futbol Bernat Coll, amb el problema de seguretat que suposa, quan una mica més amunt de l’entrada al camp, al rial de Sa Clavella, hi ha un espai reservat pel seu aparcament.

Dona resposta el regidor d'Esports Juanjo Almansa, que diu que és cert que existeix aquesta problemàtica amb les motocicletes i la poca seguretat que suposa, tot i que sempre ha estat d'aquesta manera. Explica que mantindrà una reunió amb el Club de Futbol per prohibir l'entrada de motos i resoldre el problema de seguretat.

 

5. -A primers d'aquest mes de novembre, la reunió que s'havia de dur a terme entre ACA i Ministeri de Medi Ambient per solventar el tema dels vessaments de clavegueram de la Riera de Sobirans no es va celebrar i ha quedat ajornada. Els dos Arenys si que es van reunir amb l'Agència Catalana de l'Aigua per valorar els dos projectes que hi ha per acabar d'una forma definitiva amb el problema. Arenys de Munt es decanta per canalitzar el clavegueram per la riera, i Arenys de Mar per la depuradora. Com valora el govern aquesta deixadesa per part de les dues administracions supramunicipals i d'altra banda que de moment no hi hagi acord entre les dues poblacions veïnes?

El regidor de Medi Ambient i Urbanisme dona resposta a les qüestions. Diu que van mantenir una reunió amb el responsable de l'ACA els dos regidors d'Urbanisme dels dos Arenys, després que es tornés a suspendre per segona vegada la trobada entre representants dels Departaments de Medi Ambient de la Generalitat i del Ministerio de Medio Ambient per parlar de les dues propostes per solucionar el tema dels vessaments.

Explica que no se'ls va donar informació dels motius del nou ajornament de la reunió entre Generalitat i Estat per parlar de la solució als vessaments a la llera de la riera. Diu que es va aprofitar la reunió per parlar sobre el desviament del clavegueram d'Arenys de Munt directament a la depuradora i dels pous. Aclareix però que no té esperança que es faci aquest projecte pel seu elevat cost. Arenys de Munt aposta perquè projecte d’emergència que es va fer pels vessaments sigui definitiu, és a dir el desviament que es va fer provisional pel lateral de la riera.

Recorda que el plantejament de l'obra està mal resolt, i que des del 2010 hi ha hagut fins a cinc episodis semblants que no han obtingut la resposta esperada, ni de l'Agència Catalana de l'Aigua, ni del Ministeri de Medi Ambient. L'Ajuntament d'Arenys de Mar denuncia que els vessaments afecten els pous de captació d’aigua potable i contaminen la platja.

Després de la reunió amb els tècnics de l'ACA van visitar la Riera de Sobirans per veure sobre el terreny quin dels dos projectes és el més idoni per a dur a terme. Posteriorment, explica que s'anirà a Madrid a exposar al Ministerio que caldria posar punt i final al problema.

 

6.- El sifó de sortida d’aigües a mar al capdavall de la riera al lateral en sentit a Caldes, aquests dies de pluja intensa no ha parat de descarregar aigües fecals i de claveguera. Preguntem al govern, si s'ha fet alguna actuació al respecte. De fet, ens diuen els veïns que ha rajat com un guèiser, i que ja fa temps que es coneix aquesta situació.

Dona resposta el regidor de Medi Ambient Santi Fontbona, i garanteix que no són aigües fecals les que surten del sobreeixidor després que aquest estiu s'efectuessin les obres per conduir els pluvials i els fecals per conductes separats. Assegura que les aigües fecals es deriven cap a una altra banda.
Amb tot, reconeix que si que hi surt molta aigua quan plou, i que els passos s'inunden per la quantitat d'aigua que hi cau, i que les bombes no tenen prou capacitat quan es produeixen episodis forts de pluja.
Pel que fa a la bocana de la Riera Fontbona vol aclarir que s'estan fent tres neteges a l'any, i que hores d'ara hi ha més acumulació d'aigua que no pas de sorres o llot, i que el fet s'ha produït per l'entrada d'aigua de mar.
Conclou que s'ha demanat al PUOSC, una subvenció específica per a la neteja de lleres. Manifestem que les darreres informacions apunten que sembla ser que aquest 2014 no hi haurà aquesta línia d'ajuts, a la qual cosa ens respon l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Fors, que és previst que a primers de desembre es desencalli el tema i que hi hagi novetats al respecte.

 

7 -Davant la queixa dels peixaters i també dels pescadors arenyencs de la competència deslleial dels grans supermercats que venen peix a la llotja, preguntem al govern si s'ha fet alguna gestió de mediació al respecte. Preguntem també per la proliferació de la venda ambulant de peix a la vila, i si s'han emprès accions al respecte contemplant el tema com a una infracció de les ordenances municipals.

Dona reposta el regidor de Promoció Econòmica Àlex Acero que ens explica que no hi ha cap denúncia al respecte, i que no ha pogut contrastar les informacions que s'han publicat a l'emissora municipal al respecte, perquè el servidor web no ha funcionat les darreres hores.

Amb posterioritat al ple, i havent parlat amb la Confraria Sant Elm de la vila, ens informa que cap pescador ha fet cap queixa de competència deslleial contra ningú i que no hi ha cap supermercat que vengui peix a les llotges. Ens aclareix també que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya està fent mediació per evitar aquesta mena de malentesos, que es podrien atribuir a un conflicte d'interessos comercials entre majoristes. Acero, aclareix que aquesta mena de pregunta, en no entrar en el seu àmbit de competència, no seria estrictament de control de govern.

Pel que fa al tema de venda ambulant, la regidora de Governació Belen Quintero, explica que la Policia Local ha dut a terme diverses actuacions al respecte.

 

8.-Preguntem al govern quin criteri s'ha seguit per escollir les 31 propostes que finalment van quedar seleccionades de les 600 presentades per destinar 150 mil euros del pressupost. Preguntem també quina ha estat la participació real en la votació final d'aquestes 31 propostes, i si després de tancar la votació el dia 10 de novembre ja tenen el resultat de les propostes més escollides. Finalment, ens agradaria conèixer quin cost ha tingut aquest procés participatiu.

Ens dona resposta la Regidora de Participació Ciutadana Maribel Illescas, manifestant que no podrà donar la resposta que voldria ni amb la transparència suficient, perquè en aquests moments no han tingut temps de computar els informes ni les dades dels número de participants ni del seu desenvolupament. Illescas, aclareix que el cost del Procés ha estat de 1.800 euros.
Ens fa una explicació dels antecedents del Procès Participatiu, tot i que no hi ha hagut temps material com per donar una resposta més exhaustiva.
Li demanem aspectes concrets, com per exemple, com és que entre les 31 propostes a seleccionar, n'hi ha que clarament no provenen de propostes ciutadanes sinó directament de la Casa Gran com és el cas d'adquirir carpes per dur a terme fires, o comprar cadires i gàbies per taules, i que aquest fet sembla un aprofitament del Procés Participatiu perquè es puguin camuflar propostes que d'aquesta manera no han d'anar al Projecte de Pressupost 2014.
En aquest sentit, la regidora de Participació, Maribel Illescas, va respondre que sí que havia estat així, tot i que no s’havia anunciat en el moment d’iniciar el procés. Illescas va afegir, però, que el que importava era el vot de la gent encara que la proposta vingués del propi consistori.

Li demanem que ens faci arribar a la que ho tinguin quines són les propostes seleccionades, quina ha estat la participació real, quantes i quines propostes provenen realment dels convilatans, i quines de treballadors o regidors de l'Ajuntament.

Ens diu que no hi ha res a amagar i que ens farà arribar l'informe sencer dels resultats.
En el moment de tancar aquest bloc, no hem rebut la informació sol·licitada, ni tampoc hi hagut cap nova informació al web del Procés Participatiu tot i que el període de votacions va cloure el passat 10 de novembre.

 

9. -Sense moure’ns del tema del procés participatiu, preguntem al govern que es pensa fer amb les tres accions que van quedar seleccionades l'any 2010, i que no es van dur a terme al pressupost del 2011 en canviar el govern, com són la urbanització del carrer de la Font, convertir els patis del Cassà en un espai obert, invertir en els camins escolars.

Ramon Vinyes, regidor d'Hisenda dona resposta a la qüestió, explicant que les propostes son noves cada any. Que hi ha també d'altres propostes de processos participatius anteriors que no es van poder assumir com el Pla de millora al Parc del Lurdes d'Arenys, un pipican o un wc públic. En tot cas, en el moment de publicar aquest apunt de bloc, i havent  mantingut una reunió informativa sobre el pressupost 2014, amb el propi regidor, ens explica que la urbanització del carrer de la Font és previst que es dugui a terme el proper any. Pel que fa a la cobertura del Pati del Cassà, trobareu més informació a la resposta de la pregunta número 3, i pel que fa a la inversió en els camins escolars, a la pregunta núm. 1.

 

10.- L'única inversió que hi ha previstes al Pressupost del 2014 del Govern de la Generalitat a Arenys, és la de 100.000 euros per a subministrament d'aigua i millora energètica de Ports de la Generalitat. Preguntem al govern, si s'ha fet alguna gestió perquè d'altres obres que ha anunciat com la Variant de Valldegata, l'ampliació del CAP, o la solució definitiva al tema de la Riera tinguin també partida al Pressupost.

L'alcalde d'Arenys, Estanis Fors diu que precisament el Conseller de Territori i Sostenibilitat ja ha fet públic que una de les poques inversions que es farà a la comarca en temes de mobilitat és la de la Variant de Valldegata que assumirà la concessionària d'autopistes, vinculada a la rebaixa de peatges a l’autopista C-32 del Maresme i el Garraf.
Diem que ben probablement pagarem més cara aquesta obra si es vehicula d'aquesta manera, amb poca transparència assumida directament per la concessionària i que la rebaixa dels peatges és un engany, ja que en realitat serem els propis ciutadans els que acabarem pagant a la concessionària amb els nostres impostos.
Pel que fa a altres projectes com l'ampliació del CAP ens diu Fors que no se'n sap res, i que mirarà d'aclarir en properes reunions com es vehicula finalment el tema de la riera.

 

 

11.- Al registre d'entrades del mes d'octubre, hi hem vist la comunicació d'entrada de l'UFEC amb la proposta de nous preus per al 2014. Al passat ple d'ordenances d'aquest mes, no es va fer cap modificació al preu públic d'aquest servei. Preguntem al govern si han desestimat la proposta presentada per l'UFEC.

Respon el regidor d'Hisenda Ramon Vinyes que els nous preus no van passar pel Ple d'Ordenances perquè es tracta d'un servei públic i per tant no es tracta d'una tarifa sinó d'un preu públic, i que es va vehicular mitjançant la Comissió de Seguiment (on hi formen part només els membres de govern).

 

12.- Ha passat un mes des que l' Ajuntament d'Arenys ens va fer conèixer oficialment que l'empresa CLD havia interposat un recurs a l'OARCC en matèria de contractació contra l'acord d'adjudicació del servei de recollida selectiva de residus del municipi d'Arenys de Mar a l'entitat Arca del Maresme. Preguntem al govern si aquest organisme ja ha fallat algun veredicte al respecte.

Dona resposta el regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona, que no hi ha cap novetat al respecte.

 

13.- No ens cansarem de dir que ja fa molts mesos que la baixada de guàrdia de la recollida selectiva es fa evident a molts carrers i indrets d'Arenys. Quines son les accions que esta duent a terme el govern per reduir la proliferació de punts negres a indrets localitzats i la deixadesa d'alguns veïnats i establiments comercials?

El regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona ens dona resposta explicant que està acabant d'enllestir una nova ordenança de residus que pot posar aquests temes sobre la aula, tot i que s'esta retardant per estudiar l'aplicació de codis disciplinaris.
Insistim que també tenen sobre la taula una ordenança de civisme, que no fa cap referència a cap d'aquests aspectes.
Amb anterioritat, la CUP que també ha fet una pregunta similar al respecte, el regidor Fontbona ha explicat que es detecta que hi ha molta gent que treu la brossa fóra d'horaris i que es va acumulant fins que a la nit se'n fa la recollida. Que preveuen fer una campanya de vigilància alternativa amb la Policia al respecte, i una campanya informativa dels horaris permesos.
CUP i ICV coincidim que hi ha una baixada de guàrdia alarmant pel que fa a la recollida selectiva porta a porta i que no s'està actuant amb contundència per millorar la situació.

 

14.- . Preguntem al govern pel negociat que es va dur a terme amb la concessionària del Cementiri Cabré i Junqueras per ampliar el servei de gestió. Quantes empreses hi van prendre part, i com es que no es va fer públic el procés de contractació. Tenint en compte que tot plegat ha acabat amb la pujada de la taxa del cementiri amb un 3%, creiem que calia un procés més transparent.

Ens dóna resposta el regidor d'Hisenda Ramon Vinyes, explicant que es va dur a terme un procediment negociat que per l'import no requeria publicació al BOE. Que es va trucar a tres empreses, però que en aquests sectors tan específics, habitualment no es trepitgen els territoris d'actuació.
Que el procés ha passat per donar una solució definitiva als treballs que ja es realitzaven en precari, i que s'ha posat al dia un tema que estava fora de llei.
Aclareix que l'increment de la taxa del tanatori respon a la puja de l'IPC interanual, i perquè s'hi repercuteixen aquestes noves actuacions que no estaven recollides.
Afegeix que l'empresa Cabre Junqueras ha millorat els treballs a l'indret amb un elevador que permet fer les tasques al cementiri amb més qualitat i dignitat.

 

Gràcies a totes les persones que ens han fet arribar suggeriments i fotografies dels temes proposats!

 

Afegeix un comentari nou