Comencem a trinxar el territori?

Ahir la revista l’Agenda va publicar una fotografia d’uns terrenys situats, crec que al nostre terme municipal, just per sobre de l’autopista a tocar amb Arenys de Munt, aproximadament entre els Rials del Bareu i de La Tronqueda.

Des de fa mesos, en aquells terrenys s’han anat fent moviments de terres i personalment, pensava que tenien alguna cosa a veure amb les obres del Bareu Paraiso, encara que no està en el mateix sector.

Vista la fotografia feta per en Xavi Salbanyà i que acompanya aquest apunt, s’ha format una gran muntanya de sorra i la resta del terreny s’està aterrassant.

Aquests terrenys son No Urbanitzables i estan afectats pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner amb clau C3. Per la qual cosa no es pot construir absolutament res.

A més de tot això, l’entorn verd ha deixat d’existir amb la conseqüent destrossa d’arbres, vegetació i perquè no, també algunes espècies animals.

Per tot això, aquest matí hem entrat com a VIA una instància a l’ajuntament a on demanem el següent:

PRIMER.- Que se’ns confirmi si aquest terreny es troba íntegrament en el terme municipal d’Arenys de Mar.

SEGON.- Que se’ns informi sobre el procés de concessió de la corresponent llicència de moviments de terres, així com també sobre si per a dur a terme aquestes feines reflectides en la fotografia adjunta, publicada a la revista l’Agenda, és preceptiu demanar autorització al Consell Comarcal o a qualsevol altra ens o administració suparmunicipal tenint en compte l’impacte medi ambiental que tot això ha suposat per al nostre terme municipal.

TERCER.- Que se’ns informi sobre qui ha autoritzat aquesta actuació, ja sigui nivell polític com a nivell tècnic.

QUART.- Que se’ns faci a mans els informes de resposta dels tècnics municipals corresponents que s’hagin pogut emetre respecte a la possible sol·licitud per part dels propietaris de realitzar el moviment de terres.

CINQUÈ.- Que en el cas en que no s’hagi donat cap tipus de llicència des de l’ajuntament, se’ns faci a mans els informes que hagi pogut emetre Policia Local, Zelador d’Urbanisme o tècnics municipals i les actuacions posteriors que s’hagi pogut realitzar des de l’ajuntament en matèria de disciplina urbanística, així com també possibles comunicacions oficials realitzades entre l’ajuntament i Consell Comarcal o qualsevol ens o administració supramunicipal.

De tot això no entenem moltes coses i espero que el govern actual ens en pugui informar ben aviat per tal d’estudiar la situació i veure si cal fer alguna actuació concreta. Ja sigui per demanar responsabilitats a qui sigui o bé per mirar d’evitar que es repeteixi en altres indrets d’Arenys per mitjà de la corresponent regulació a través de les Normes Urbanístiques que en regeixen a la nostra gaia vila.

Afegeix un comentari nou