Cal començar a pensar en els pressupostos per a l’any vinent.

El nou govern municipal ha d’heretar els pressupostos aprovats per l’anterior equip durant la resta de l’any i ha de començar a planificar, a partir de les seves prioritats i dels punts que estiguin incorporats en el pacte de govern, que tal i com he manifestat en alguna ocasió, ni la ciutadania ni els grups municipals de l’oposició coneixem detalladament sinó a grans trets, cosa que no permet fer un control ni una valoració concreta i denota manca d’aquella transparència que tothom en feia bandera durant la campanya electoral.
.
Hi ha temes que ens venen com venen i hem d’assumir, com per exemple el que s’ha de pagar en concepte de les obres de canalització de Pau Costa, o una part de les futures obres de rehabilitació del sector del barri de Sant Elm, o la futura nau de la brigada municipal que s’ha de construir a Valldegata Ponent, per posar-ne tres exemples.
.
També caldrà concretar les despeses que tindrà l’ajuntament en concepte de personal (molt important!), de serveis, de maquinària i vehicles, també entre d’altres coses en funció de tot allò que sigui prioritari a partir de l’acord de govern que repeteixo, força indeterminat o poc concret de cara al carrer, i també decidir si alguns serveis com són la neteja de carrers, el manteniment de la xarxa de clavegueram i altres serveis públics es poden externalitzar, o no.
.
Cal que el govern municipal prevegui algunes actuacions importants per a la nostra vila, com poden ser les obres de canalització i d’urbanització del carrer de l’Església, indispensable per a poder complir amb allò acordat amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) fa uns quants anys per a la canalització de Pau Costa i Sa Clavella, o també, per posar-ne un exemple, la construcció d’una nova rampa d’accés entre la Riera i la platja pel costat de Ponent, encara que potser no serà prioritari per aquest govern, ja que van ser ells o els seus partits els que van fer el nyap de construir un ascensor en el tram final de la riera en comptes d’aquesta rampa d’accés. De totes maneres, rectificar és de savis i tot és possible a la casa del Senyor.
.
Caldrà també pensar en el tipus d’equipament que es necessita per a l’Escola Bressol Municipal de la Raureta i planificar aquell entorn a nivell urbanístic, preparar un projecte constructiu i construir l’equipament per oblidar-nos de mòduls prefabricats d’obra ben aviat, almenys per a mitjans d’aquesta legislatura, per anar bé. També no hem d’oblidar que cal substituir les lloses de les voreres de la Riera, les quals provoquen entrevancs i inicidents, sobretot a la gent gran. No sé si el govern actual té intenció de reposar les lloses o bé “arreglar-les”.
.
També convé que es comenci a pensar amb els Patronats i el seu funcionament. Patronats com el del Geriàtric Municipal, el dels Museus, el de Ràdio Arenys i el d’Esports, i si cal regular la seva estructura i el seu funcionament i evidentment, el pressupost i les capacitats d’autonomia de cadascun. Però bé, tot just acabem de començar la legislatura i tampoc podem collar tant, però si anar-ho recordant.
.
Són alguns apunts que cal tenir present entre molts d’altres que de ben segur qui estigui llegint aquestes línies se li podrà passar pel cap. Però cal anar-hi pensant i cal que el nou govern municipal ho comenci a discutir, perquè no serà fàcil, ja que els recursos econòmics municipals són els que són. De totes maneres, malgrat això, un no es pot excusar per aquest motiu, ja que utilitzant la imaginació i aplicant una correcta gestió i optimització dels recursos humans, materials i econòmics, aquest ajuntament pot fer molt més del que ha fet fins ara.
.
M’agradaria però que també es convidi als grups municipals de l’oposició a participar-hi per intentar que aquests pressupostos es puguin aprovar no només amb els vots favorables dels nou regidors de govern. Però bé, això només depèn de qui mana, i a vegades no interessa fer partícip als demés, encara que ara per ara veig voluntat i predisposició, almenys per una de les tres parts del tripartit.
.
Temps al temps...
.
(Article publicat a l’Ametlla d’Arenys del mes d’Agost)

Afegeix un comentari nou