El problema del clavegueram. Cal posar-hi solució ja!

No només tenim problemes amb el clavegueram anomenat “en alta”, que és la xarxa general, sinó també en baixa; la interna del propi poble. Avui, nota de premsa de l’ajuntament comunicant una nova actuació d’emergència a la Plana del Paraïso, amb molèsties als veïns, despesa en hores de policia local per a redactar una pla de circulació i despeses en reparació amb costos desorbitats que podrien economitzar-se amb una correcta gestió i planificació d’un full de ruta.
.
La xarxa del clavegueram d’Arenys és molt obsoleta i deficitària, sobretot per a les arques municipals i de retruc per als contribuents.
.
Contínuament s’estan realitzant actuacions, però no de manteniment ni de reposició, sinó que són feines per actuacions d’urgència.
.
Això si mirem a final de cada any suposa una despesa brutal que podria quedar substituïda per la contractació d’un servei extern de manteniment del clavegueram amb la realització d’un Pla Director del Clavegueram que ens fixi els plaços i les prioritats d’inversió per a la renovació d’unes clavegueres que en molts casos són encara d’obra i en altres casos són amb tub de fibrociment, amb el corresponent perill per a la salut per el tema de l’amiant, i també amb el conseqüent risc de trencaments i fuites que infecten i descalcen el subsòl.
.
Crec molt necessari que es configuri, si no es vol aprofitar el que vaig deixar a finals del 2004 a sobre de la taula de l’enginyer tècnic municipal, un conveni de manteniment del clavegueram, en el qual hi ha d’haver tot el llistat d’actuacions de qualsevol mena, relacionades i amb preus unitaris que no variarien dintre d’un plaç anual. Uns preus que incorporarien, com no, amb el servei de cuba i neteja; només cal veure a finals d’any el que arribem a pagar a empreses d’emergències com Pere i Àngel.. De fet ja hi havien empreses interessades en participar-hi, tal i com es fa en moltes poblacions.
.
Convé concretar i definir les tasques a realitzar en matèria de manteniment preventiu i també de manteniment correctiu, amb uns preus que serien revisats anualment, amb les corresponents variacions per IPC o increment del cost dels materials.
.
Així mateix, el servei incorporaria un servei de tècnic de manteniment o zelador que estigués operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
.
També, tal i com han fet altres poblacions properes i a més gran escala, com pot ser Granollers, per posar-ne un exemple, a mesura que s’anés treballant i coneixent a fons la xarxa, aquesta empresa aniria confeccionant un plànol real de la mateixa, amb un informe detallat de l’estat en el qual es troba, i a partir d’aquí es confeccionaria aquest Pla Director del Clavegueram que ens donaria tota la informació detallada de la mateixa i les etapes d’actuació amb les previsions de costos.
.
Si fem números, sortiríem guanyant molts i molts diners a l’ajuntament i de retruc el ciutadà se sentiria més content sabent que aquests diners estalviats són destinats a altres coses que es veuen, millorant de retruc la seva qualitat de vida.
.
(Part d’una foto feta per en X. Salbanyà per un bessament a la baixada del C. Professor Castelló)

Afegeix un comentari nou