Un ple municipal amb l’absència del VIA

Malauradament el ple d’aquest mes de setembre no ha pogut tenir representació del VIA atès que jo no hi vaig poder assistir-hi, i en tenir un sol representant electe el VIA no ha pogut donar la seva veu ni explicar el sentit de les seves votacions.

De fet em vaig planificar el mes de setembre des de fa mesos per tal de poder estar a la vila la quarta setmana de mes, per poder assistir al ple, i degut al canvi de setmana de la sessió a la tercera setmana, aprovat en el passat ple del mes de juliol, tot ha quedat variat impossibilitant la meva assistència.

De totes formes, penso que el VIA, encara que no hagi estat present a la sala de plens aquest dimecres 19 de setembre a través del seu regidor ha de posicionar-se sobre aquells punts que el govern municipal ha portat per a la seva aprovació, i una vegada comentat amb els companys del partit, aquest és el nostre posicionament envers allò que es va portar a aprovació:

Res a dir sobre l’aprovació de l’acta del ple del mes de juliol. De totes les maneres, potser estaria millor que el Secretario fos més concret i intentés transcriure amb més detall allò que els representants polítics comentem a cada sessió, ja que gairebé sempre dóna la sensació que el que comentem és pràcticament no res i el que queda és allò que s’ha escrit.

Sobre el segon punt a on s’aproven les festes locals per al 2008 pensem que és correcte deixar festiu el 9 de juliol; St. Zenon i el dilluns 16 d’agost, ja que St. Roc caurà en dissabte i pels comerços locals és millor que sigui festiu un dilluns que un divendres. Res a dir.

El tercer punt consistia en l’aprovació de la Xarxa local diversitat i ciutadania de la Diputació de Barcelona. Tal i com diu la proposta d’acord, “la Xarxa Local té la missió d’identificar i difondre instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per gestionar millor la diversitat ciutadana, i que afavoreixin l’articulació d’un model compartit de desenvolupament d’una societat diversa i, al mateix temps socialment cohesionada”. Aquestes coses són molt boniques de cara a la galeria i quan s’aproven els governs de torn, ja siguin del color que siguin, es posen les medalles com dient; nosaltres ho hem fet, som participatius, volem treballar conjuntament amb altres poblacions i amb la ciutadania i que tots aprenguem de tots, etc.

Ara, el que s’ha de fer realment és aplicar-ho i no deixar-ho aturat, com han pogut quedar altres coses tant maques com aquesta, com per exemple la constitució del Consell de Comerç, Consum i Turisme local que l’anterior govern municipal es va veure obligat per part de l’oposició (estava en minoria) a portar-lo per a la seva aprovació i en any i mig encara no està constituït. Tot seguit en parlaré més d’això. El nostre vot hauria estat favorable a la proposta.

El quart punt va ser l’aprovació de proposta d’estudi previ per a la confecció d’un pla especial urbanístic de regulació d’usos comercials i no comercials i una suspensió anual d’atorgament de llicències d’activitats i ampliació d’instal·lacions existents. Aquest punt és un dels més curiosos d’aquest ple per molts motius. Això no vol dir que no sigui important. Considero que és un tema que s’ha anat deixant de banda al llarg dels anys i ara, per fi, es porta a terme. De totes les maneres hi ha moltes formes de fer les coses i el que mai s’ha de fer és anar a corre-cuita. I això crec que és el que ha passat.

A la Comissió Informativa d’Urbanisme a la qual se’ns va convocar el dimecres anterior al ple municipal només hi figurava el punt que anirà com a punt número cinc del ple municipal del qual en parlaré més endavant.

A aquesta Comissió va venir el regidor de promoció local comentant que pretenien entrar per urgència aquest punt. Un punt que consisteix en donar un any de temps per a poder elaborar un estudi que permeti regular les anomenades activitats comercials “fredes” a la nostra vila. Segons el govern municipal, i nosaltres n’estem bastant d’acord amb això, les activitats “fredes” són els Serveis Financers (bancs, caixes,...), els Agents Immobiliaris (API’s, Immobiliàries,...), els Serveis d’administració i empresarials, els Despatxos professionals, els Agents d’Assegurances, els Locutoris i els Basars i establiments multipreu. Res a dir al respecte.

Aquestes activitats situades gairebé sempre en locals en planta baixa dificulten la consolidació de carrers i eixos comercials i esdevenen un element generador de discontinuïtat al sector podent provocar una desertització i exclusió d’altres activitats en planta baixa. Tampoc res a dir.

Per tal de poder treballar tranquil·lament en la elaboració d’aquest Pla Especial urbanístic el govern va proposar portar-ho amb caràcter d’urgència per què hi ha risc que es puguin entrar algunes llicències noves en breu, una moratòria d’un any en l’atorgament de noves llicències per aquestes activitats. S’acceptarien els traspassos en els mateixos locals existents, per la qual cosa això es podria fer.

Val a dir que la llei de comerç no parla d’això ni de cap possibilitat de regulació i ens hem de remetre, per agafar-nos en alguna cosa a la Llei d’Urbanisme.

El que no trobo necessari és que es porti el tema a aprovació amb caràcter d’urgència, i per això vaig considerar que no podíem votar a favor de portar la urgència (varem ser els únics), ja que jurídicament i segons el que escriu el Tècnic d’Administració General dels serveis Tècnics Municipals, N’ Alberto Fosar Navarro i això és el que s’ha aprovat; “L’adopció d’aquest acord de suspensió produeix automàticament la interrupció dels procediments d’atorgament de llicències que ja estiguessin iniciats”. Amb això s’està dient que la moratòria té caràcter retroactiu, i si actualment hi ha entrada alguna sol·licitud de llicència d’alguna d’aquestes activitats i aquesta encara no s’ha concedit per part de l’ajuntament, queda automàticament parada.

Preguntat a la Comissió al regidor si aquesta restricció total a la zona de la riera i parcial a la resta de carrers, aquesta segona la qual no podrà repetir-se una nova activitat en menys de 100 metres d’una altra i en el cas dels basars i establiments multipreu, també a la Riera, ha estat comentada amb els sectors econòmics i empresarials locals, el regidor em contesta que si, a nivell verbal i extraoficial.

Atès que la moratòria té caràcter retroactiu, li comento que podem esperar a aprovar-ho en el proper mes d’octubre, ja que si ara si hi ha, o bé entra alguna sol·licitud nova de llicència queda immediatament aturada i bloquejada durant la durada de la moratòria. D’aquesta manera aquest mateix mes es podria constituir la Junta del Consell Municipal de Comerç, Consum i Turisme de la vila, que tal i com he dit anteriorment fa més d’un any i mig que està aprovat, però encara no s’ha constituït, i d’aquesta manera es pugui aixecar una acta oficial que podrà donar molt més pes a una moratòria que s’agafa jurídicament amb pinces, tal i com indica l’informe redactat per la Diputació de Barcelona. De fet, la Generalitat té pensat regular tot això d’aquí a un any i mig, o dos anys, per tal que els ajuntaments puguin tenir bones eines jurídiques i també s’eviti que aquests facin coses poc o gens reglades.

Malauradament no se’ns ha fet cas i aquest dilluns passat es va convocar una reunió extraoficial amb alguns representants de comerços locals i empresarials per comentar el tema, però sense poder oficialitzar res.

El VIA hagués votat a favor de la proposta portada al Ple, però hi ha dues coses que denoten improvisació; PRIMER.- Portar per urgència a la Comissió Informativa aquest punt, ja que quatre dies anteriors, quan es va fer la convocatòria no estava previst portar-ho al ple. I SEGON.- Voler córrer tant si jurídicament aquesta moratòria permet bloquejar qualsevol sol·licitud de llicència que estigui en tràmit i s’hagi entrat abans que l’aprovació de la present. La feina ben feta no té fronteres i la feina mal feta no té futur, com deia el President Pujol.

El punt cinquè va ser l’aprovació provisional de modificació puntual del Pla General d’urbanisme a la zona de la Raureta. Això torna a portar-se a aprovació després de demanar als propietaris del sector alguns retocs amb la ordenació. La Raureta quedarà configurada en una zona de 4 mòduls de dues casetes unifamiliars de planta baixa i dues plantes pis cap al costat del rial de Sa Clavella, una zona a on l’ajuntament té espai per a poder construir un bloc de pisos d’habitatge protegit (crec que de 18 unitats), la zona d’equipament de l’antiga casa de Can Massuet, l’espai a on tenim els barracons de l’escola bressol i una altra zona cap a la zona del rial del Sapí de 6 mòduls del mateix tipus unifamiliar doble.

Quan es va configurar i aprovar aquest sector el VIA encara no existia políticament.

Nosaltres som partidaris d’intentar concentrar l’habitatge protegit en comptes de disgregar-lo. I barrejar un edifici de pisos amb casetes unifamiliars en funció de les característiques constructives que aquest tingui pot desentonar bastant amb l’entorn.

En aquest cas ens haguérem abstingut per aquests dos motius que acabo de comentar.

El sisè punt de l’ordre del dia era l’aprovació del compte general de 2006. Aquest punt no va entrar a la Comissió Informativa, cosa que li ho vaig consultar a l’alcalde dijous per la nit. Tot i que va ser comentant abans del ple municipal del passat mes de juliol en una Comissió Especial crec que s’hauria d’haver comentat i comunicat en aquestes Comissions Informatives que aniria a aprovació en aquest ple. Aquest punt consisteix en aprovar un informe d’intervenció que ha estat a exposició pública i ningú ha presentant cap al·legació. Haguéssim votat a favorablement.

El setè punt és una acceptació de subvenció de la Generalitat pel 50% (1.623.500 €) dels costos de rehabilitació de St. Elm, per la Llei de Barris. Tema important en el qual el VIA hauria votat a favor. Ara, cal que el govern prevegui en cada pressupost anual la partida que li pertoca a l’ajuntament per finançar la part que li pertoca assumir.

El punt número vuit és la pròrroga del contracte de prestació del servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries. És el segon any consecutiu que es prorroga i aquest amb dos mesos de retard respecte a la finalització de la primer pròrroga, aquest passat mes de juliol. El VIA hauria votat a favor de la proposta encara que possiblement hauríem reclamat una mica més de rigor amb els plaços dels tràmits, més que res per no quedar a precari.

La no aprovació del sistema de recollida selectiva proposat per l’anterior govern de CiU i PP gràcies als vots contraris del PSC, ERC, ICV i jo llavors en qualitat de regidor no adscrit, un sistema simple, sense continguts clars i només per dir que ja tenim recollida selectiva de cara a la galeria, va fer que aquesta legislatura sigui un tema pendent a tractar (això espero) i a aprovar, atès que per llei ho hem de tenir resolt com a ajuntament.

Aquesta setmana passada el regidor de Territori, i Medi Ambient, va convocar una reunió als representants dels partits polítics locals per tal de posar-hi fil a l’agulla. Espero que la proposta que s’acabi configurant sigui valenta i no només per posar-se la medalleta. Si en fan partícip a l’oposició tant de bo es pugui aprovar per unanimitat. Això convé.

I finalment el novè punt de l’ordre del dia va ser la denúncia del conveni de deixalleria. Aquesta aprovació serveix per tal que es pugui revisar el preu que Arenys de Mar assumeix sobre la deixalleria, que és un 68% del total; Arenys de Munt assumeix un 32%. Tot més les despeses del 2% en concepte de gestió i administració.

A l’anterior ple municipal de juliol, gràcies a un informe d’intervenció, es va demostrar que entre els anys 2004, 2005 i 2006 l’ajuntament havia pagat aproximadament uns 100.000 € de més sobre la deixalleria que van ser reclamats al Consell Comarcal i es va aprovar el reclamar aquesta diferència. Això demostra que convé revisar el preus de nou, d’acord amb el que està reflectit en el pacte cinquè del conveni subscrit. Evidentment hauríem votat a favor de la proposta.

En poder estar presents hauríem fet precs i preguntes al govern municipal. Des del mes de juliol fins ara han passat i s’han fet coses que són objecte de consulta o petició. Però bé, ho deixem per al mes d’octubre al qual si no hi ha res de nou el VIA hi tornarà a ser present.

Disculpeu pel rotllo però és important expressar el sentit del vot i explicar-lo o justificar-lo. Em sembla molt bé que al renovat butlletí municipal “A Tocar Ratlla” ó “ATR” surtin els punts dels plens i els sentits de les votacions per part de cada grup municipal, però en moltes ocasions, si el que es porta a aprovació i les argumentacions del sentit de cada vot no s’expliquen amb tots els ets i uts, a vegades pot confondre als vilatans que no han pogut o bé no han volgut escoltar o assistir al ple d’aquell mes anterior.

I parlant de l’ATR, caldria que els articles de cada grup municipal la lletra sigui més gran perquè hi ha gent que no ho pot llegir. En X. Febrer em va donar la raó quan li ho vaig comentar i sembla que així ho faran.

1 comentari

Afegeix un comentari nou

Comentaris

@marcsic

Alguns comentaris

Enviat per @marcsic el Dij, 20/09/2007 - 17:38

Lluís,

Tot llegint el teu apunt (que segueixo habitualment), m'he vist forçat, per al·lusions, a comentar algunes afirmacions que fas. He escrit aquestes línies

Ben cordialment

Marc Soler i Colomer