Ple d’Ordenances 2008

Ahir es van portar per a la seva aprovació aquells impostos, aquelles taxes i aquells preus públics que tots els arenyencs haurem de pagar durant el proper any 2008.

És responsabilitat dels grups polítics que conformen el govern municipal el decidir de quina manera es determinaran aquests conceptes que marcaran clarament la política fiscal municipal per al proper any, però també n’és responsabilitat de la resta de partits polítics que actualment estem a l’oposició.

Durant aquesta passada campanya electoral tothom feia bandera del model de política participativa. De fet, el PSC va fer el gran fitxatge de la participació incorporant a les seves llistes al que actualment és el regidor de Participació Ciutadana, anteriorment gran promotor del debat i de la participació.

El passat 28 de setembre, l’alcalde va fer a mans als grups de l’oposició una carta a on deia que de cara a preparar els pressupostos municipals i les ordenances de l’any 2008 li agradaria que li féssim arribar les nostres propostes per tal de treballar-les abans d’elaborar la proposta que avui es porta a la seva aprovació.

Em sorprèn això que l’alcalde ens va comunicar atès que durant aquest mes i escaig el govern no s’ha dignat a convocar-nos per a cap reunió i ni tant sols s’ha dignat a passar-nos un esborrany de les ordenances fiscals per tal que des dels grups de l’oposició, que no disposem ni de secretaris o secretàries ni de tècnics municipals que ens puguin fer la feina tècnica i especialitzada tinguem opció a entrar en joc col·laborant amb ells.

L’alcalde em va respondre que el seu despatx sempre està obert a tothom i hi podem anar quan vulguem. Considero que així no es fan les coses. Les coses es fan amb papers, documents i grups de treball i no pas anant un per un “a veure al profe”.

A la passada legislatura tots els grups municipals que actualment conformen el govern municipal tripartit d’Arenys de Mar criticaven des de l’oposició la política participativa del govern anterior i proclamaven als quatre vents que allò no era participació ciutadana.

Si allò era no fer res, què carai ha fet el govern aquesta vegada? Tenen un regidor de participació ciutadana que o bé no és capaç de posar fil a l’agulla a tot allò que reclamava o bé la resta del govern no el deixa treballar.
No han tingut la més mínima voluntat d’intentar pactar o consensuar les ordenances fiscals amb els grups de l’oposició i ni tant sols han convocat cap audiència pública per explicar-les a la ciutadania, menyspreant als nostres convilatans. Tampoc han promogut cap sistema en el qual el ciutadà que volgués pogués dir la seva. Rien de rien, com diuen a França.

Per altra banda, des del nostre grup municipal vàrem fer una sèrie de comentaris, consultes i aportacions a la Comissió Informativa de la setmana passada i no s’ha volgut tenir-ne cap en compte. I perquè ahir abans del Ple vam demanar parlar amb l’Interventor per aclarir conceptes, que sinó, encara menys del mateix.

Pensem que aquestes ordenances fiscals que ahir es van aprovar són totalment continuistes respecte a les ordenances vigents aprovades per l’anterior govern.

S’ha aplicat en general un increment de l’IPC del 2,7%, cosa que queda per sota de l’IPC actual, atès que en el moment de preparar l’expedient encara no s’havia fet la revisió. Nosaltres no hi tenim res a dir al respecte. El que si diem i denunciem és que el grup d’ICV, quan l’any passat estava a l’oposició, va remarcar que un dels punts pels quals votava en contra de les ordenances per a l’any 2007 era que l’IPC no corresponia amb el que hi havia en el moment de l’aprovació en el ple municipal i que no s’incloïa una taxa per la recollida selectiva d’escombraries. Aquest cop, ha passat el mateix en els dos casos i no només no voten en contra de les ordenances, sinó que hi voten a favor. Això reflecteix el tarannà d’uns quan estan a l’oposició i el tarannà de quan formen govern.

També es van abstenir els grup municipals del PSC i d’ERC i pel que s’ha pogut veure en aquestes ordenances, les modificacions o incorporacions que s’han fet són força ridícules al nostre parer per canviar d’opinió i passar de l’abstenció al vot favorable. Però es clar. Ara governen i abans estaven a l’oposició.

Des de Veïns Independents d’Arenys veiem en aquestes ordenances fiscals una manca d’imaginació considerable atès que es toquen molt poques coses de les ordenances anteriors. Això deu voler dir que potser no eren tant dolentes.

Nosaltres pensem que han anat a corre cuita per poder-les portar en aquest ple extraordinari, ja que s’obliden de l’aplicació de polítiques ecològiques i medi ambientals que revolucionin les directrius d’aquest ajuntament. Sorprèn que això no s’hagi fet atès que en aquest govern tripartit hi ha un grup que s’autoanomena Ecologista, com és ICV.

El govern tripartit no ha volgut o potser deixem-ho en que no han estat capaços de pensar en la incorporació d’alguna ordenança que promogui la preservació del medi ambient.

Hi ha dues taxes que considerem que podrien haver-se millorat en el camp de les bonificacions. Aquestes són les del la recollida de brossa i la del clavegueram.

Entenem que la primera s’haurà de modificar en el moment en que s’instauri el nou sistema de recollida selectiva, però ara per ara es podria millorar el sistema de bonificacions de cara a la gent jubilada o que tinguin algun tipus de discapacitat física o psíquica concreta en funció dels seus ingressos.

En la segona taxa també considerem, i no ens cansarem de dir-ho en el moment que sigui que cal contractar un servei extern de manteniment i millora de la xarxa del clavegueram amb el compromís per part del concessionari de redactar un Pla Director que permeti posar el nostre clavegueram al dia i traient de la nostra vista les cubes que cada dos per tres visiten molts dels nostres carrers. En aquesta ordenança també apostem per l’aplicació de bonificacions, encara que l’import del que paguem tots sigui baix i vingui determinat en funció de la zona a on vivim.

Lamentem que les ocupacions a la via pública amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, etc. no pugui incrementar-se atés que considerem que ocupar un espai de la via pública amb un sac de runa per un import inferior al que et costen dos cafès és irrisori. De totes maneres Intervenció ens comenta que estem en el límit màxim i hem de callar, encara que algú s’ho hauria de revisar, so sé des d’on.

Si el govern tripartit hagués volgut que el VIA votés avui favorablement la proposta estic convençut que ho haguéssim fet.
Això malauradament no ha estat possible i ho lamentem profundament perquè denota divisió entre govern i oposició, cosa que no agrada gens al ciutadà.

Per tot això no vàrem podem votar a favor de la proposta que es va portar per a la seva aprovació i en comptes d’això ens vàrem abstenir.

Val a dir que feia temps que no escoltava al ahir portaveu del grup municipal de CiU amb la concreció i el rigor que se’l caracteritzava temps enrera, posant en evidència la poca concreció i rigor que el govern tripartit ha demostrat que té, almenys en la configuració d’aquestes ordenances fiscals, amb papers, amb dades concretes i amb números i per tant això s’ha de reconèixer.

Paral·lelament a tot això demanaria que els temes personals entre regidors es traslladin fora dels plenaris, ja que encenc que no és el lloc més addient per a discutir assumptes personals entre les persones. Això és el que va passar entre el regidor de participació ciutadana i el ahir portaveu del CiU.

Malgrat tot, demanaria al regidor de participació ciutadana que tingui memòria de tot el que ha escrit durant quatre anys i si cal que ara rectifiqui. En cas contrari hi ha comentaris que queden fora de context, atesos alguns apunts que va redactar per arenyautes o en el seu blog.

CiU va votar en contra, amb l’absència de dos dels seus regidor i el PP també es va abstenir.

Afegeix un comentari nou