Habemus PAM i Pressupostos 2008 !

PRESSUPOSTOS 2008

El pressupost municipal és el que és. Arenys de Mar té pocs diners per a poder fer actuacions, per la qual cosa cal posar la imaginació. Una imaginació que de moment no es veu enlloc.

Fa uns quants mesos vàrem preguntar sobre la figura del “buscador de subvencions” i ens van respondre que ja n’hi havia un.
Ara sembla que aquesta persona té com a més a més una tasca de buscar subvencions i no està dedicada exclusivament a aquest assumpte, cosa que fa de ben segur que es perdin grans oportunitats d’aconseguir finançament extern.

Com sempre són uns pressupostos que no concreten ni defineixen aspectes concrets permetent molta maniobra per part del govern i cap tipus de control per part d’aquells que ho volem fer des de l’oposició en aquest cas.

Per exemple; hi ha partides com Edificis Ensenyament, transferències al Geriàtric, a Museus, a Espriu i a Esports que no concreten exactament el que es pretén fer.

Es vol reformar el Pavelló, però què es pretén fer?
Es preveu destinar més de 415.000 € a la Riera. Això serà només per a canviar les lloses de la Riera?
Urbanisme té una previsió d’inversió de 100.000 €. Per a què serà? Par a pagar als redactors del Pla General, per a fer projectes i estudis, per a que fer?

En l’aspecte de façanes entenem que són les subvencions que s’atorguen als propietaris d’edificis que tinguin algun tipus de protecció arquitectònica i que decideixin realitzar alguna actuació a la seva façana.

Entenem que preservar el patrimoni arquitectònic és molt important per a la nostra vila, per la qual cosa entenem que destinar només 10.000 € a repartir entre tots els sol•licitants és una quantitat massa petita per engrescar a que es facin aquest tipus d’actuacions.

Per altra banda som partidaris de destinar una partida global que també incorporin actuacions d’obres no només en façanes protegides sinó també en altres elements arquitectònics que presentin algun tipus de protecció arquitectònica i cultural.

Es pretenen destinar 175.000 € en inversions a partir del que decideixin els ciutadans. Això ens sembla molt correcte atès que és indispensable concretar uns conceptes i fixar uns imports en funció del Pla de Mandat pactat, però abans penso que ens deixem coses. Coses que el Pla de Mandat no contempla i per tant no és prioritari per al govern tripartit, cosa que això ens preocupa perquè haurà d’esperar almenys a la legislatura 2011-2015.

No entenc partides com:

• Clareses: 300.000 €.

• Desviacions Canalització Bareu: Després d’aturar de les obres probablement aquest import a pagar en el 2008 no seria aquest.

• Xarxa de clavegueram: 65.000 €. Per a fer què? Entenc que el capítol d’estudis, treballs varis, etc, estan al capítol de Despeses i Bens Corrents, cosa que en aquest moment no n’he vist res a cap lloc. Ho comento per la necessitat imperiosa que té la nostra vila en redactar, aquest sí, un Pla Director del Clavegueram i contractar prèviament una empresa de manteniment que el redacti. Amb això estalviaríem molts i molts diners. Lamentablement el PAM ho preveu per al 2009-2010. Crec que és incomprensible no començar-hi a treballar.

Trobo a faltar partides com:

• Les escales mecàniques que connectarien el Riera amb el Xifré.
• Donaria prioritat a coses que per al govern no ho són tant i a l’inrevés.
• Millorar de carrers en concret.

ABEMUS PAM!

El PAM, o Pla d’Actuació Municipal està creat com a full de ruta municipal a partir del qual s'organitza el treball i es fan públiques les prioritats i les polítiques. Està bé la realització d’aquest document atès que és impossible poder seguir els programes electorals de cada grup municipal que composa el govern tripartit municipal. De totes formes, potser algun votant d’algun d’aquests partits podrà veure que algun dels motius pels quals els va donar confiança ara no serà lluitat o executat degut al pacte d’ERC.

Reorganitzar l’Ajuntament per aconseguir que la gestió sigui eficaç i transparent i amb objectius clars de qualitat i eficiència. Amb això hi estem tots d’acord. Cal millorar sobretot la gestió municipal i fer-la eficaç i transparent, encara que suposo que això serà a partir d’ara, ja que des de l’inici de la present legislatura això no s’ha aplicat de totes totes.

Aquest PAM compromet a treballar per aconseguir una vila que sigui oberta a tothom i que també sigui sostenible i responsable amb el seu territori. Tant de bo sigui una vila oberta i responsable amb el seu territori. Això ho veurem amb el funcionament del servei a les persones i també de la forma amb que s’aprovi el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que encara que ens digui que en 15 anys serem 18.000 habitants (ara en som 14.500 aproximadament) a mi me’n surten almenys 23.000.

Apunts o accions que el tripartit preveu i que crec que es mereixen algun comentari:

• Creació d'un transport adaptat municipal per a serveis a gent gran i altres col•lectius. No fixa en quin moment de la legislatura es pretén posar en marxa.

• Creació del Centre de dia. Aquest està previst per al 2009 però no es concreta a on. Si s’utilitzarà l’actual geriàtric i aquest desapareixerà, o bé en un altre lloc. Espero que amb l’ Anàlisi de la viabilitat i creixement de la Residència Geriàtrica ho puguem esbrinar, encara que per una cosa tant fàcil potser no és necessari encarregar més estudis.

• Supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics i de nova creació. No fixa en quin moment de la legislatura es pretén posar en marxa però és una assignatura pendent a Arenys de Mar que cal posar en marxa. Li recordo al govern municipal que als Serveis Tècnics Municipals hi ha un estudi dels equipaments municipals per a poder-los fer accessibles i així poder complir amb la llei de supressió de barreres arquitectòniques.

• Arribar, en aquest mandat, a destinar el 0’7 % del pressupost municipal a la cooperació i la solidaritat . ( En el pressupost de 2007 no arriba al 0’3%). Cal comentar que PSC i ERC no van votar en contra dels pressupostos 2007. Només cal apreciar que de moment per al 2008 estem molt lluny del 0,7%.

• Realització del Pla d’acció cultural d’Arenys de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, incloent-hi l’acció cultural com un dels factors bàsics de desenvolupament del municipi a mitjà termini. El Pla determinarà clarament els objectius que es volen aconseguir, les accions estratègiques i els recursos a mitjà i llarg termini. Qualsevol Pla, acció, estudi, etc és bo per a veure millor la realitat i poder actuar, però també és important que el govern defineixi exactament el què pretén fer per a poder valorar i opinar.

• Negociació amb la propietat de les Clarisses per a l’adequació de l’equipament com a Biblioteca, Arxiu històric, Centre d'estudis Salvador Espriu i altres autors locals. Pensava que això s’està fent des de finals de l’any 2006. Tant de bo aquest antic convent acabi essent de titularitat municipal i s’hi pugui traslladar la biblioteca municipal entre d’altres coses.

• Trobo a faltar la recuperació del Cos de Protecció Civil, així com també m’agradaria conèixer el Pla d’Emergències Municipal, demanat via instància fa mesos i encara sense resposta , per a poder considerar si fora necessària la seva revisió i modificació.

• Creació i dinamització d'una plataforma web que afavoreixi el treball conjunt de la comunitat educativa. M’agradaria no endevinar quina empresa externa ho farà.

• Promoció de la signatura de convenis entre les entitats esportives i les AMPES. Seria bo saber en què consisteixen aquests convenis i quines quantitats econòmiques es preveuran, atès que amb 35.000 € en inversions per a Esports, sense tenir en compte els 200.000 € per a la reforma no especificada dels pavellons; entenc que serà alguna cosa més que els vestuaris. Suggereixo incorporar ventilació estàtica als careners de les teulades per a millorar la temperatura a l’hivern i a l’estiu.

• Promoció dels esports nàutics i foment de la cultura del mar que permeti ampliar la pràctica d’esports a la platja i al port. Això està previst que es dugui a terme en el període segons semestre 2009 i 2010. Estem a les portes d’aprovar definitivament el Pla Especial del Port i a la primera platja està prevista la construcció d’una base nàutica. Tant de bo que sigui per a aquest govern municipal una prioritat que la base nàutica sigui municipal i no privada.

• Creació del Consell Municipal d’Esports, com a òrgan de participació ciutadana, amb l'objectiu d'establir el model esportiu d’ Arenys de Mar agrupant totes les sensibilitats esportives de la vila. Per fi ja podem saber que a Esports no hi haurà Organisme Autònom Local i serà un Consell. De totes formes fins que això no sigui una realitat entenc que fora necessari constituir el Patronat per a no deixar l’àrea mancada de participació ciutadana...

• Mancomunar amb altres poblacions noves instal•lacions i activitats esportives. Doncs sembla que amb Can Zariquei (Arenys de Munt) hem perdut una oportunitat.

• Elaboració del Pla integral de ciutadania, Estudi, redacció del Pla d’acollida. Està previst que es faci durant el segon semestre del 2007. Jo encara no l’he vist i queden quatre dies per finalitzar l’any..., Confecció de l’Ordenança de civisme, Creació del Centre de Mediació i Convivència. Potser masses plans i poca operativitat.

• Creació del Consell Municipal de Salut i Consum. Esperem que sigui operatiu. Al final amb tant Consell parlarem molt i executarem poc o gens.

• Elaboració del Pla d’equipaments. Hi ha estudis, propostes, suggerències, però encara no veig cap Pla, previst per aquest mateix semestre. Potser el govern ja el té i no té ganes de consensuar-lo amb la oposició.

• Creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Tant de bo atengui a les persones de diferent manera com actualment el govern atén a l’oposició.

• Procés participatiu dels Pressupostos. Elaboració del Pla director de participació d'Arenys de Mar. Espera que em trenco de riure.

• Creació de Consells Municipals. De què?

• Creació del Consell de Vila. I això què és.

• Renovació d'imatge i continguts del butlletí municipal i d’Arenys Activitats. Estaria bé que no només arribi abans del dia 1 de cada mes sinó també que arribi a totes les llars arenyenques. No hi ha ciutadans de primera ni ciutadans de segona.

• Impuls Consell d’Urbanisme i Medi Ambient. Aquest sí que és necessari i mportant. Jo el complementaria amb el de Patrimoni Arquitectònic.

• Renegociació del conveni per a la municipalització de la Torre dels Encantats. Doncs a espavilar, que sobre l’ajuntament pesa una demanda de molts milions de les antigues pessetes i crec que el plaç perquè l’ajuntament contestés ha expirat i no s’ha fet res. Encara patirem i ens quedarem sense diners per a fer actuacions... Espero que això estigui controlat.

• Negociacions amb l’ACA i amb les administracions competents per aconseguir una solució a la desembocadura de la Riera i impuls de les actuacions per executar-lo. Això està molt bé, però per què no es contempla res sobre la solució de les deficiències existents en el tram final?

• Actuació per la millora de la urbanització de la Riera: voreres, reordenació... Fins que la carretera comarcal no es desplaci cap a Ponent no es podrà reurbanitzar la riera. Posem-ho com a gran prioritat.

• Projecte de cobriment de la Riera i pas en el tram de l'Asil Torrent. I per què no comencem a buscar finançament supramunicipal, que es redacti ara el projecte i es pugui licitar i adjudicar durant aquesta legislatura? Per què no posar-ho com a prioritari en aquesta legislatura? ERC ho tenia en el seu programa electoral.

• Polítiques de defensa forestal, sensibilització, prevenció i cremes de gestió. Doncs si no comencem per donar recolzament al cos d’ADF poca cosa farem per avançar. I sembla que estan un xic empipats.

• Estudi de la reubicació del mercat dels dissabtes. A on? No volem explotar la Riera com a Centre Comercial a l’aire lliure?

• Implantació d'un servei de transport públic urbà. Durant el 2009? En prenc nota.

Amb la creació de tants consells, plans, estudis, etc. Al final podrem concloure que aquesta serà la legislatura ideal per a poder preparar el desenvolupament de projectes a la següent.

Potser no es bo treballar només amb el dia a dia, però tampoc és bo oblidar-lo.

Un PAM ben fet, ben treballat, clar i que permet fer-ne un seguiment. No és evidentment el PAM ideal per a mi i per al VIA, però s’ha d’acceptar, per què representa la voluntat de la major part dels convilatans...o no?

4 comentaris

Afegeix un comentari nou

Comentaris

isabel

Per treure't del dubte

Enviat per isabel el Dll, 10/12/2007 - 16:15

Hola Lluís!

Aquest cap de setmana he estat envoltada de constipats i bronquitis(amb les “peques” ja se sap! ) i no he pogut treure't del dubte. Però tant punt aquest dilluns he tingut un moment he pensat que no podia deixar-te viure en “candeletes”.

Dius: “Creació i dinamització d'una plataforma web que afavoreixi el treball conjunt de la comunitat educativa. M'agradaria no endevinar quina empresa externa ho farà.”

Suposo que no pensaves en Arenys.Org perquè no és una empresa sinó una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa 11 anys als municipis d'Arenys de Mar i de Munt de manera conjunta amb moltes entitats, ajuntaments (de tots els colors) i arenyencs a títol individual. Actualment hi ha uns 500 usuaris de la llista de correu i 384 d'aquesta plataforma des de la que escrius i ens dones habitualment la teva opinió. Cal dir que tots aquests usuaris no són socis i aprofito l'avinentesa per recordar que si us voleu fer Amics/Amigues d'Arenys.Org tindreu un munt de serveis per només 24 euros a l'any, com la possibilitat d'assistir als cursets, de ser usuaris del servei Sense Fils o gaudir d'atractius descomptes a moltes botigues i comerços d'Arenys només presentant el carnet que us donarem.

Feta aquesta introducció: Lluís, Arenys.Org serà qui s'encarregarà de la dinamització d'aquest espai web de la comunitat educativa, de fet ja hem començat a dissenyar el treball i en breus setmanes anireu veient com avança. Dir-te també que aquesta tasca tindrà un cost de 200 euros al mes. Farem formació al personal docent i als integrants de les AMPES que s'encarreguin de la publicació de continguts o als alumnes que des dels centres considerin oportú, oferirem el suport necessari i farem el manteniment de la plataforma.

Per cert! I encara en matèria d'educació. Des d'Arenys.Org vàrem presentar un projecte a l'Obra Social de Caixa Sabadell i vam rebre el seu recolzament. El treball es fa amb joves nouvinguts i ara fa un mes vam començar a desenvolupar-lo a l'Aula d'Acollida de l'Institut Tres Turons. Treballem conjuntament amb la seva tutora a qui molts coneixereu, la Lourdes Cazorla. Espero que en breus setmanes pugueu gaudir del treball que fem i que penjarem a la xarxa JovesTIC d'Arenys.cat. És una feina enriquidora, els joves utilitzen les TIC per conèixer les tradicions, la cultura i l'entorn de casa nostra, ara també casa seva. Em gaudit molt descobrint tradicions nadalenques com el Tió o les Nadales i ens em enriquit amb les experiències que ells aportaven dels seus països d'origen.

Espero haver resolt els teus dubtes i si t'animes a fer-te el carnet d'Amic/Amiga d'Arenys.Org només cal que ens enviis un correu a l'adreça alex@arenys.org.

Disculpa per la llargada, una abraçada!

Isabel Artero
Coordinadora d'Arenys.Org

Lluís Blanchar

De quin dubte Isabel?

Enviat per Lluís Blanchar el Dll, 10/12/2007 - 20:19

Hola Isabel.

Gràcies pel teu escrit explicatiu del que fa l'empresa a la qual hi treballes i també gràcies per haver llegit l'extens apunt, però en cap moment he parlat d'Arenys.org. No sé perquè t'hi has pogut sentir al·ludida.

Una abraçada i fins aVIAt.

Lluís Blanchar

isabel

NO SOM UNA EMPRESA

Enviat per isabel el Dll, 10/12/2007 - 21:25

Hola Lluís!

No cal que m'agraeixis que hagi llegit el teu apunt, sempre ho faig i crec recordar que fins i tot alguna vegada t'he agraït les teves cròniques plenàries i la teva regularitat pel que fa al seguiment de la crònica política municipal.

Sento haver-ho de tornar a dir: Arenys.Org no és una empresa sinó una entitat. D'altra banda comentar-te que jo no m'he sentit al·ludida però has parlat d'una possible endevinalla sobre qui portaria la dinamització de la xarxa escola i donat que ja és conegut per la comunitat educativa implicada m'ha semblat oportú resoldre-la i compartir la solució amb tots, especialment perquè és un projecte que ens fa molta il·lusió

Una abraçada!

Isabel Artero

@oriolferran

"Un PAM ben fet, ben treballat...". Gràcies, Lluís.

Enviat per @oriolferran el Dg, 16/12/2007 - 14:30

De tota l'extensa llista de comentaris, de mes i de menys fonamentats o amb més o menys coneixement de la proposta que s'eplica, hem quedo amb el teu paràgraf final:
Un PAM ben fet, ben treballat, clar i que permet fer-ne un seguiment. No és evidentment el PAM ideal per a mi i per al VIA, però s’ha d’acceptar, per què representa la voluntat de la major part dels convilatans...o no?

Crec que és important que s'hagi fet un treball detallat, que segur que podria ser més extens i amb més paràmetres de validació dels objectius, però que sobretot dóna els eixos principals a tothom (ciutadania, oposició i Govern) per poder mesurar l'acció municipal.

Crec que cal ser positius i generosos respecte al PAM i t'agraeixo que hagis fet aquest primera valoració.

www.arenyautes.cat/pau-i-bits