El Mercat Municipal

A l’inici de cada legislatura sempre podem veure la voluntat del regidor de promoció econòmica de torn per a remodelar o reformar el Mercat Municipal.

Es comença a treballar a partir d’estudis de viabilitat funcional en els quals es miren totes les possibilitats a l’hora de poder definir i executar els diferents projectes, es visiten altres mercats municipals, es parla a molta gent, però finalment tot acaba aturant-se.

Sembla que el govern municipal actual té la intenció de recuperar la idea de construcció d’un aparcament soterrani en el Mercat, assumpte molt important de cara a poder comptar amb la incorporació d’un operador de supermercats per tal que aquest assumeixi una bona part dels costos de reforma de tot l’edifici.

El problema des del meu punt de vista està en diversos aspectes. El primer i més important és la superfície que ocuparia aquest aparcament si es fes una sola planta de soterrani ja que aquesta tindria aproximadament uns 1.170 m2, cosa que hi hauria espai per incorporar aproximadament només unes 47 places d’aparcament per una sola planta de soterrani.

El segon i més important és el poder construir un soterrani aguantant tota la estructura de l’edifici així com també els seus fonaments, sense que hi pugui haver cap moviment del conjunt existent, cosa difícil atesa la poca resistència del terreny. Per això caldria reforçar molt bé els nous fonaments i realitzar uns murs de contenció perimetrals.

Des del VIA vàrem demanar una valoració de realització dels treballs de construcció d’aquest aparcament soterrani sense tenir en compte la resta de treballs de reforma general i l’import d’execució material és molt considerable, sobrepassant els 1,3 milions d’€.

Si no hi ha una bossa d’aparcament difícilment es voldrà implantar cap supermercat com a activitat complementària a les activitats actuals que desenvolupen els paradistes. I cap supermercat podrà assumir tots els costos d’execució atès que els números de rendibilitat del seu projecte no serien positius, per la qual cosa l’ajuntament ha de buscar el finançament o bé trobar una bossa d’aparcament propera al Mercat per tal que no sigui necessari construir un soterrani per sota de l’edifici, i aconseguir finançament per un import tant elevat penso que és pràcticament impossible.

Per tot això considero bastant precipitat per part del regidor de promoció local donar per tancat el tema de la construcció d’un aparcament soterrani en el Mercat Municipal atès que la seva execució és molt complicada i penso que inviable econòmicament per un ajuntament com el nostre.

De totes formes, des d’aquestes línies encoratjo al govern municipal amb la col•laboració i assessorament de junta del Mercat Municipal a no tornar a deixar de banda aquest assumpte que porta ja masses anys pendent de fer alguna cosa i es treballi en alguna línia definitiva que permeti dinamitzar i modernitzar unes instal•lacions que actualment necessiten un canvi radical. I si fora possible es tingui també en compte als grups de l’oposició que tenim coneixement i visions que poden ser de gran utilitat a l’hora de prendre una decisió final i executar-la.

(Article publicat a la revista l’Ametlla d’Arenys del mes de desembre)

Afegeix un comentari nou