Primer pressupost del mandat

Amb aquest Pressupost, pròpiament, encetem el mandat i comencem a desenvolupar el Pla d'Acció Municipal. Com es sabut l'elaboració de pressupost exigeix un exercici important de planificació, unes bones dosis d'imaginació, però també molt de realisme. Sigui com sigui, l'aprovació del Pressupost és el moment més important de l'any: un moment important i bàsic per poder marcar prioritats i objectius i aconseguir tirar endavant un determinat model de vila.

No és el pressupost que voldríem, perquè no dóna resposta a tot el que ens hem plantejat portar a terme, però és el que hi ha i amb ell treballarem. És un pressupost realista: això vol dir, que recull totes les necessitats previstes de l'any. O sigui que no ens ha de donar ensurts amb imprevistos que haurien d'haver estat previstos. Potser no donarà més marge per algunes actuacions, però no exigirà a mitjans d'any haver de fer mans i mànigues per cobrir alguna previsió feta a la baixa.

No és el pressupost que voldríem, però respon a les prioritats d'acció que hem definit en el Pla d'Acció Municipal. Estem començant a desenvolupar el PAM i estem fent-ho d'acord amb les prioritats i la voluntat expressa d'ICV d'avançar cap un Ajuntament obert a tothom, transparent, participatiu i amb clara voluntat de servei a les persones.

El nou pressupost contempla el finançament per les noves regidories creades aquest nou mandat. Comencen a caminar, amb pressupost propi, les noves polítiques de l'equip de Govern adreçades a la Nova Ciutadania, la Dona, la Infància, la Mobilitat i es reforça l'actuació en Participació Ciutadana.

I, insistim, es fa un pressupost realista, d'acord amb l'executat. I amb un compromís de créixer les diferents àrees a partir de la recerca i obtenció de noves subvencions.

El capítol d'inversions, que indentifica el tarannà i les prioritats de l'obra d'un Govern, hi sobresurten les actuacions lligades a la Cultura, l'Educació, l'Esport i, una prioritat expressa, en l'obra a la via pública.

Són dotades en el capítol d'inversions:
- La nova escola bressol
- L'ampliació del Teatre Principal (no només amb el pagament de la casa, comprada a l'anterior mandat, sinó en la nova obra d'ampliació)
- I la nova Biblioteca (en el cas que prosperi la compra de les Clarises)

Nous equipaments adreçats a les persones que es complementen amb les actuacions per la urbanització de la Riera, la resolució del clavegueram de la Platja Cassà i les cases de sant Telm.

Aquest pressupost també va acompanyat d'una previsió important de recursos externs mitjans finançament del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya i el programa Xarxa de la Diputació de Barcelona, on esperem aconseguir una bona resposta a ambdues convocatòries.

Ens agradaria remarcar, un projecte que, justament no apareix al Pressupost, que esperem que esdevingui realitat durant el primer trimestre de l'exercici. La renovació de l'Escola Taller, una aposta pels joves i l'ocupació, i la proposta que l'Escola Taller treballi en la rehabilitació de l'edifici de la Raureta, com a centre juvenil i de creació cultural.

Respecte a les subvencions municipals (les que atorga l'Ajuntament), volem destacar la reducció de les subvencions nominatives en les convocatòries que hi pugui haver concurrència. Per poder gestionar aquestes ajudes de l'Ajuntament a les entitats hi haurà una convocatòria única i més amplia, en objectius i entitats que puguin acollir-s'hi.

Encara que no sigui el pressupost que volem ens hi comprometem i treballarem per aconseguir, que l'any vinent puguem sentir-nos orgullosos de la nova proposta. Avançar en el model de gestió pública i financera de l'Ajuntament és un repte que no defugim. Volem aconseguir treure tot el suc al pressupost i que esdevingui una eina eficient de la gestió municipal i que guanyi en nous accents socials. Enguany, en prou feines, el pressupost ha mogut algunes centèssimes de la seva aportació dedicada a cooperació internacional. És un petit exemple, que no ens fa renunciar a aconseguir arribar al 0'7%, que ens hem compromès al llarg del mandat.

Amb aquest Pressupost comença a treballar aquest Govern d'Entesa. Aprovem amb il·lusió el primer pressupost del mandat i tenim un full de ruta ben marcat.

Arenys de Mar, 27 de desembre de 2007

Afegeix un comentari nou