El VIA en el Ple Extraordinari de Gener

Aquest Ple ha estat un dels més sorprenents des de que sóc regidor. I és que m’he adonat de la poca consideració que alguns dels càrrecs electes del consistori tenen sobre un acte plenari a l’Ajuntament.

Aquest ple ha semblat més una casa de grills que no pas un acte institucional a on s’aproven i es debaten aspectes prou importants per a la vila.

Així mateix vull denunciar públicament que el govern municipal local que tenim, amb el seu alcalde al capdavant, no només s’han dedicat a callar les boques de molta gent que volia dir la seva, com per exemple els representants i treballadors dels Patronats ara extingits, sinó que també no permet al regidor que escriu aquestes línies a replicar la resposta donada pel govern a un prec efectuat pel VIA.

Vull recordar-li al senyor alcalde que d’acord amb el ROM, o Reglament Orgànic Municipal, aprovat per unanimitat fa uns quants anys i entre els regidors que van aprovar aquest ROM hi era present el senyor Vinyes, tant els precs com les preguntes tenen dret a rèplica, per la qual cosa li recordo que un alcalde no només és la cara visible d’un ajuntament, sinó també el president del Consistori. I com a tal, ha de conèixer i tenir present com ningú les regles del joc.

Això queda reflectit en el seu Article 26è.- Precs i preguntes:
1) En les sessions ordinàries, en el torn de precs, preguntes i interpel•lacions, les intervencions dels regidors tindran una durada màxima de cinc minuts en la primera intervenció i tres minuts en la rèplica.

Així mateix em sembla patètica la seva manera de portar els plens i la manera com tracta als regidors de l’oposició.
Senyor Vinyes, li demano més seriositat i institucionalitat.

Anant cap als temes tractats en el ple d’ahir al vespre comentar que l’Acta del ple anterior va ser aprovada per unanimitat.

El segon punt de l’ordre del dia era l’Aprovació del conveni de gestió de la deixalleria. En aquest punt, el conveni incorpora a St. Iscle com a nou usuari, el qual permet que també asumeixi aproximadament un 5% dels costos de funcionament. Amb tot això i també la evolució de la població, Arenys de Mar redueix el seu percemptatge de pagament en un 9%. De totes formes considero que aquest percemptatge hauria de ser molt superior atès que Arenys de Munt no només ha crescut força en població durant aquests últims anys, sinó que també crec que genera molt més volum de deixalles.
Així ho vaig fer constar en la meva intervenció del ple.
Així mateix el VIA es va abstenir donat que aquest tema ni tant sols va ser comentat amb nosaltres abans de portar-lo a les Comissions Informatives de la setmana passada.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser l’Aprovació del conveni urbanístic i modificació del Pla General d’Ordenació a la finca de Can Ramis; carrer d’Avall amb Riera Bisbe Pol.

En la meva exposició vaig demanar que la intervenció fos incorporada a l’acte, per la qual cosa transcric el que vaig llegir.

Durant les últimes legislatures els diferents governs municipals han tingut l’assignatura pendent de dotar d’equipaments destinats a la implantació d’activitats hoteleres a la nostra vila.

Fins ara, pels motius que sigui i en els quals ara no hi entraré, malauradament no s’ha aconseguit aquest objectiu.

Avui es porta l’aprovació per a la signatura d’un conveni entre el propietari de la finca de Can Ramis i l’ajuntament, així com també una modificació puntual en base a dues propostes urbanístiques, amb l’objectiu que en aquesta finca, a més a més de les activitats comercials que hi ha als baixos que donen a la Riera i també a la pròpia vivenda existent, s’hi pugui construir un hotel, aprofitant també la segona planta de la casa.

En la tramitació necessària per a poder tirar endavant amb aquest objectiu, pensem, i així ho vam transmetre la setmana passada a la Comissió Informativa corresponent a aquest Ple Municipal, que atès que la finca està afectada pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic ó PEPPA, calia modificar la fitxa a la qual es diu que no només està protegida la casa, sinó també tots els seus annexes i el pati.

Tenint present que el PEPPA és vinculant i prevaleix sobre el Pla General, entenem que és indispensable modificar la fitxa desafectant els annexes i el pati posterior de la finca per a immediatament després fer la modificació puntual del pla general, ja que la proposta de modificació del pla general en aquesta finca afecta directament als annexes actuals i al pati.

De fet, ara fa quatre anys ens vam trobar amb una situació similar i de fet ja teníem la fitxa de modificació preparada, en substitució a les actuals. Avui la porto però de ben segur que també la tenen als Serveis Tècnics d’Urbanisme.

A la Comissió Informativa de dimecres passat vam comentar que atès que les modificacions del Pla General són aprovades definitivament en última instància per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, i tenint present que el modificar una fitxa del catàleg del Patrimoni Arquitectònic no suposa cap complicació; de fet a la passada legislatura i a l’altra se’n van modificar algunes, seria bo fer-ho o bé en cas contrari vam demanar un informe tècnic que expressi clarament que això no és necessari. Més que res per estar tranquils.

No s’ha fet ni una cosa ni l’altra, ni tampoc se’ns ha comentat res, com és habitual últimament. Esperem que això no acabi essent un impediment o una demora per tal d’aconseguir la possibilitat de que a Can Ramis s’hi pugui albergar un Hotel.

Per altra banda també vam manifestar a la Comissió Informativa que trobàvem a faltar en el conveni el nombre de llits o d’habitacions que podria arribar a tenir aquest hotel i tampoc hi ha cap referència a la qualitat o les estrelles mínimes que hauria de tenir aquest hotel. Ni tant sols hi ha una aproximació, cosa que demostra, conjuntament amb les dues possibilitats de modificació urbanística que avui es porten per a la seva aprovació que el propietari de Can Ramis encara no té res lligat amb ningú, tal i com vostès ens van insinuar dimecres passat.

Sembla que vulguem córrer sense cap definició i concreció exacta del que es vol fer però bé, d’això comencem a estar acostumats.

Pensem que la configuració que es dona no acabarà de ser atractiva per a cap empresa hotelera. Esperem equivocar-nos de totes totes. I ens fa por que el resultat final no acabi de ser allò que necessita Arenys. Hem de tenir en compte que a Arenys, d’Hostals ja n’hi ha uns quants, i si finalment a Can Ramis n’aparegués un, seria una vertadera pena.

De totes formes no podem votar en contra d’aquesta proposta i el VIA donarà suport a la possibilitat de que a Can Ramis algun dia hi pugui haver un hotel i com sempre posem a la disposició del govern local la nostra col•laboració.

El quart punt de l’ordre del dia va ser la Ratificació de resolució de l’Alcaldia a la qual es portava per a la seva aprovació el fet de traslladar unes 85 places d’aparcament de zona blava que estaven previstes ubicar a la zona del CAP i dels Jutjats, a l’entorn del Xifré cap a la zona del lateral de la Riera Pare Fita, des del carrer de Santa Clara fins al Pont de Lourdes o Arxiprest Rigau, així com també des d’aquest carrer fins al carrer Montserrat. És a dir, davant del Condis.

Atès que això no estava del tot concretat en el conveni subscrit entre l’ajuntament i COMSA, empresa concessionària del pàrking del Xifré i de la zona blava, s’han decidit traslladar, i de fet ja està en funcionament parcial o totalment totes aquestes places per a vehicles.

Aquest assumpte no se’ns ha estat comentat, ni consultat amb l’oposició. El govern tampoc té cap obligació de fer-ho, però hauria estat políticament correcte el fer-ho.

Vaig manifestar que no podíem votar a favor de la proposta atès que la nova destinació d’aquestes places de zona blava d’aparcament, molt probablement no serien les que nosaltres hauríem escollit.

Per tot això que en aquest punt, el VIA es va abstenir.

A continuació va arribar el torn de precs i preguntes.

Nosaltres vam demanar al govern que el butlletí A Tocar Ratlla i l’Agenda d’activitats, no només arribi abans del dia 1 de cada mes, tal i com vam demanar en el ple de novembre passar, sinó que també arribi a totes les llars arenyenques, donat que no s’acaba de fer correctament el repartiment. El regidor ens va dir que estaven treballant amb aquest tema per mirar-lo de resoldre aviat atès que reconeixia el problema. Veurem...

Per altra banda també vam demanar que quan es facin obres que puguin afectar als veïns s’informi més i millor, donat que a les obres de Platja Cassà hi ha hagut problemes, de la mateixa manera que també va succeir amb Pau Costa a les seves obres, ara aturades.
El regidor ens va comunicar que es miraria de millorar la situació. Veurem...

El tercer i últim prec del VIA demanava al govern que miri de coordinar les empreses de subministraments elèctric, d’aigua, de gas i les actuacions del clavegueram a través de protocols i més seguiment per part dels Serveis Tècnics municipals, ja que hi ha molts carrers que en poc temps se’ls obre la mateixa ras més d’una vegada, molestant als veïns i trinxant la via pública, sense que després es reclami res a les empreses que han executat la obra i ni tant sols se’ls executin els avals de garantia de bona execució.
El regidor ens va dir que teníem raó però que el tema és complex. De totes formes, mirarien d’estar-hi més a sobre.

En el nostre torn de preguntes vam preguntar al govern si ja havien parlat amb el patronat de Lourdes per a poder instal•lar una barana de protecció entre la pineda i el rial de Sa Clavella, davant del Maricel. El regidor de Territori ens va dir que si i que la barana estava prevista instal•lar-se ven aviat. A veure...

També vam preguntar sobre la bassa de laminació i fre d’aigües al futur barri del Bareu Paraiso, abans de connectar amb Pau Costa per disminuir la velocitat de les aigües que vinguin del rial del Bareu. El regidor de Territori no en tenia ni idea, per la qual cosa va contestar que s’ho anirien a mirar. Així anem...

La tercera pregunta no va poder ser resposta pel regidor de Participació, que per cert, últimament està un xic desaparegut. Espero que ja no li hagin tallat les ales després d’haver-li tancat la boca.
Vam demanar-li quin cost i quan estarien fets els 14 plans o estudis que el govern té previst fer aquest mandat, segons el seu Pla d’Acció Municipal.
NPI...

I la última pregunta va ser pel regidor de Seguretat Ciutadana. En aquest li vam dir que últimament hi ha hagut algun robatori nocturn a alguna botiga o bar de la vila. Li vam preguntar si s’ha realitzat alguna actuació al respecte per a paliar aquesta certa inseguretat. El regidor es va sentir molest pel fer de dir que hi havia certa inseguretat i va fer campanya dient que Arenys és un dels pobles més segurs. Jo no en tinc cap dubte. Ell em va dir que només hi ha via hagut un robarori. Jo li vaig dir que tenia constància de dos; un a Platja Cassà i un altre al carrer Doedes, els dos de nit. Ho tenen tot controlat. Esperem que de nit igual.

Comentar que els grups municipals del PP i de CiU van preguntar sobre la extinció dels Patronats o Organismes Autònoms Locals.
De fet, CiU va preguntar tot allò que van entrar com a al•legacions a l’acord de Ple del passat 27 de desembre atès que totes les al•legacions no han estat admeses a tràmit per a la seva consideració a partir d’un informe o carta del senyor Alcalde a la qual diu que no hi ha exposició pública d’aquest assumpte.
El VIA les té penjades a www.viarenys.org

Ahir pel matí el VIA va entrar una instància preguntant el per què d’això ja que fa un parell de mesos aproximadament se’ns va fer a mans un informe de l’empresa Faura Casas, contractada per la Diputació de Barcelona a on deia clarament que per suprimir els patronats, després de l’acord de Ple hi havia un període d’exposició pública.

A la nostra instància preguntem què és el que val, el que diu l’alcalde o bé el que diu Faura Casas en nom de la Diputació de Barcelona?

Evidentment, la resposta del govern a les preguntes de CiU i del PP no va ser exactament el que es preguntava i l’alcalde es va limitar a llegir i llegir el que volia, passant de respondre amb concreció cadascuna de les preguntes realitzades.

El PP considera que el que s’ha fet és jurídicament correcte. Jo en tinc els meus dubtes i potser això ho haurà de decidir el Tribunal Contenciós Administratiu. De totes formes, tota la oposició en ple considerem que actuar sense parlar amb totes les parts implicades (treballadors, col•laboradors i oposició), no sobre el que es pretén fer, sinó com, de quina manera i quan, dona clarament la imatge que tenim d’aquest govern que no és digne de cap ajuntament.

De totes formes és el que la majoria de la població ha volgut i no es pot fer una altra cosa que acceptar-ho i respectar-ho. No sé si hi ha molta d’aquesta gent que va donar suport a les forces d’esquerres que ara se’n penedeixi.

Haurem d’esperar tres anys i mig. Paciència...

Afegeix un comentari nou