És l’hora de començar a veure resultats

Efectivament, a partir d’ara podrem començar a comprovar l’efectivitat d’algunes decisions polèmiques preses pel govern tripartit local.

Podrem veure si la Comissió de treball formada per un total de 16 persones, amb paritat entre polítics i no polítics per a la redacció d’una memòria que serveixi per a definir el model de gestió de la futura Ràdio Arenys a través d’una EPE o Entitat Pública Empresarial funciona i és capaç de posar-se d’acord.

Sincerament, amb tants galls en el galliner ho veig difícil però de totes formes no serà pel VIA (Veïns Independents d’Arenys) i esperem arribar a bon port.

I jo em continuo preguntant; per què no decidíem primer el què fer i després extingíem el Patronat? Confio en que algun dia m’ho explicaran aquests senyors que governen. Fent-t’ho com ho pregunto no deixàvem espais de temps en el qual tot està recaient directament en mans de l’alcalde.

Així mateix, s’acaba d’aprovar el Reglament de funcionament del Consell de l’Esport Arenyenc. Això ha estat més fàcil. El món de l’esport va aprovar una proposta de Reglament que ha estat lleugerament retocada a nivell polític, atès que a la proposta inicial els grups polítics municipals no tenien dret a vot. Des del meu parer els polítics som els representants de la ciutadania, i de la mateixa manera que cal implicar a la ciutadania en la presa de decisions que afecten a la vila, els representants polítics de la societat no poden ser menys.

De totes formes aquest Reglament recentment aprovat en el passat ple municipal del mes de febrer no dona força de decisió als acords presos ja que les propostes no poden ser vinculants i el govern de torn por fer-ne cas, o no fer-ne. Per tant, encara tot recau sobre la figura de l’alcalde i els membres del Consell pinten el que vulgui el propi alcalde. Tot està en mans de la voluntat del regidor o regidora d’esports en segona instància i després de l’alcalde.

Ara també tocarà el torn als recentment extingits Patronats de la Residència Geriàtrica, a on ja se’ns ha demanat que els grups municipals designem al nostre representat, o el de Museus, del qual sorprèn que amb una sola reunió celebrada s’hagi arribat a prendre una decisió definitiva per part de la regidora de Cultura i suposo que en el proper ple del mes de març es portarà a la seva aprovació el reglament del seu futur Consell. Això denota ganes d’enllestir ràpidament les coses sense comptar massa o gens amb tercers. Esperem que els nostres comentaris seran tinguts en compte.

El que està fet, fet està, encara que tot es pot rectificar o modificar, però el tarannà i l‘orgull d’aquest govern tripartit local impedirà que això passi. Per què no es rectifica malgrat que des d’algun sector del propi govern ja es reconegui que les coses no s’han fet prou bé amb els antics Patronats? Doncs perquè potser no en saben prou.

Gestionar un Ajuntament és tant complicat o fins i tot més que el gestionar a una empresa privada. I per això cal estar capacitat i preparat a nivell personal i sobretot a nivell professional. Ara per ara de capacitats poques i de preparació menys.

(Article publicat a la revista L'Ametlla d'Arenys del mes de Març).

Afegeix un comentari nou