Un ple municipal amb baixes

Aquest ple municipal va tenir les absències de la regidora del PP i les dues regidores de CiU. Les dates no acompanyen

El Ple portava assumptes com la la creació del Consell sectorial del Museu i aprovació del seu Reglament d’organització i funcionament.

En aquest punt el VIA es va abstenir seguint la mateixa línia que amb la creació del Consell d’Esports, argumentant que l’extinció de l’antic Organisme Autònom Local s’havia d’haver fet ara i no pas en el mes de desembre, ja que en aquest temps hi ha hagut un buit de gestió i participació ciutadana i tot ha recaigut només a mans de l’alcalde.

De totes formes, vaig agrair a la regidora de Cultura que ens convidés a participar en la revisió i presentació d’esmenes al reglament, cosa que aquesta va fer en part.

Dic en part perquè en el Reglament no s’ha volgut incorporar els criteris de votació per a l’aprovació de temes concrets atès que des del govern s’entén que en aquest Consell tot es fa per consens i sense necessitat de votar. Nosaltres creiem que això pot passar ara, però ni els regidors ni els membres del Consell són eterns i si no hi ha un reglament expecífic i complet, tot es pot interpretar de diferents maneres.

També vaig lamentar que les decisions del Consell no siguin vinculants, per la qual cosa la serietat en la que es pugui prendre aquest Consell per part del Govern municipal és proporcional a la força i poder de decisió no jurídic, però sí funcional que se li vulgui donar.

El següent punt de l’ordre del dia va ser l’Aprovació del conveni d’adhesió a la Xarxa d’Arxius municipals. Aquest és un tema necessari que com molt bé va dir la regidora fa anys que s’hauria d’haver fet. Entre d’altres coses perquè tampoc suposa un cost econòmic a l’ajuntament.

Des del VIA estem satisfets per partida doble, ja que això farà que ben aviat ens retirin tots els arxius que hi ha al nostre despatx municipal i que estan pendent des de fa molts anys (hi ha nòmines de l’ajuntament dels anys 80) de revisió per si algun té caràcter històric i pugui ser susceptible d’arxiu. En aquest punt hi varem vota a favor.

Tot seguit es va portar la Contractació d’una operació de préstec en la qual el govern municipal destinarà els diners a actuacions com la Canalització del Rial de Bareu, el Clavegueram de Platja Cassà, la UASU 16 Portimar, el Condicionament de la Riera, el Condicionament de l’Entorn del Xifré, el Condicionament d’Edificis d’Educació i l’Escola Bressol.

En aquest punt ens varem abstenir, ja que des del govern no hi ha hagut voluntat de treballar amb nosaltres els temes a finançar ni els seus imports.

El 5è punt de l’ordre del dia era l’Aprovació de modificació de crèdit número 1/2008. Això simplement era per passar els diners que en els pressupostos d’aquest any per a les obres de St. Elm del capítol d’inversions al capítol de cessions, ja que qui paga les obres seran els propietaris dels habitatges i no pas l’Ajuntament, per la qual cosa l’ajuntament subvenciona i no pas paga la obra.

D’aquest punt no n’era coneixedor l’Interventor municipal quant es varen realitzar els pressupostos 2008. Hi varem votar a favor.

El 6è punt va ser l’Aprovació del pla econòmico-financer 2008-2009. Aquest servirà per acabar de pagar la obra de realització de la gespa artificial del Camp de Futbol. També hi varem votar a favor.

L’últim punt de l’ordre del dia varen ser la Modificació de l’Ordenança Fiscal número 9 i nº18. Aquesta última entrada ahir mateix. Una parlava sobre les bonificacions en el rebut del subministrament d’aigua potable i l’altra sobre obrir la possibilitat de poder fer casaments també al Calisay.

No són dos temes en els quals no hi estem d’acord, però seguint en la nostra línia d’opinió sobre les ordenances fiscals 2008, tot i que no les varem poder votar perquè aquell dia no em va ser possible assistir al ple, considerem que les OOFF 2008 no han estat treballades per part de tots els grups municipals i el govern ha tirat pel dret sense tenir-nos en compte.
Per tot això ens varem abstenir.

Finalment va arribar el torn de Precs i Preguntes a on des del VIA varem formular quatre preguntes.

La primera era sobre la existència i funcionament del Registre Municipal de parelles de fet. El regidor de serveis interns ens va dir que aquest Registre existia però des de que va sortir la llei 10/1998 de 15 de juliol, d’unions estables de parella, ja no era necessari.

Hi estic totalment en desacord amb aquesta resposta, ja que moltes poblacions continúen tenir el registre en actiu.

També vaig lamentar que des de l’ajuntament s’hagués negat a alguns convilatans de l’existència del registre. I en finalitzar en ple li vaig demanar al regidor que almenys ho tinguin anunciat i publicat, ja que aquest registre pot servir per assegurar la protecció social, econòmica i jurídica d’aquestes parelles en casos concrets, sense necessitat de passar per una notaria.

Sorprèn que un govern local autoanomenat progressista i d’esquerres no tingui masses ganes d’actualitzar aquest servei i perquè no, potenciar-lo i millorar-lo.

La segona pregunta formulada demanava al govern local que hi hagi més seguiment i control de les obres públiques per part dels serveis tècnics municipals per agilitzar temps d’execució. El regidor de Territori es va defensar dient que tot anava molt bé. Suposo que no vivim en el mateix poble.

La tercera pregunta, que també va coincidir amb una de CiU va ser Quina és la taxa d’utilització per franja horària del pàrquing del Xifré i per què els diumenges no està operatiu al públic.

La taxa està entre uns 3 i 4 €, i l’horari va confirmar que els diumenges no obren.

De fet l’alcalde va dir que a la plica o contracte amb el concessionari no estan obligats a obrir els Caps de Setmana. Això vol dir que el conveni signat amb el concessionari té una patinada dels que manaven a la anterior legislatura i aquells que hi van donar suport. Què bons que som...

Finalment, varem preguntar sobre el control dels camions i maquinària pesada que passa per urbanitzacions i carrers dels voltans del sector de nova construcció del Bareu Paraiso, els quals trinxen els vials, així com també quins avals s’havien entregat per garantir la reposició de qualsevol destrossa. Des del VIA vaig demanar que això es controli més i millor i no s’atorgui ni es recepcioni cap obra fins que tot estigui reposat. Veïns de les urbanitzacions de Vilaplana o de les Cinc Roses estan patint tot això.

L’alcalde va donar-nos la raó i ens va dir que hi estarien a sobre del tema. Esperem que serà així.

I cap a dos quarts de nou es va donar el ple per acabat.

1 comentari

Afegeix un comentari nou

Comentaris

xfebrer

Aclariment

Enviat per xfebrer el Dij, 20/03/2008 - 23:42

Benvolgut regidor,
Reitero la meva intervenció en el sentit que el Registre Municipal de Parelles de Fet de l'Ajuntament d'Arenys de Mar existeix, i des de fa més temps que molts dels ajuntaments esmentats en la teva intervenció al Ple.
El govern municipal no té cap inconvenient en que aquest Registre continuï existint, però entenem que és important que no confonguem a la gent, i diguem clar quina validesa jurídica té, no fos cas que després ens critiquessin i ens ho tiressin en cara.
No es tracta de progressisme o conservadorisme, sinó simplement de dir les coses pel seu nom. Tot això no treu que es deixi constància de la seva existència perquè ningú ho ignori, i que s'acompanyi de la informació de la Llei 10/1998 de 15 de juliol, d'unions estables de parella, que realment regula els seus drets. (http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/pdf/lle10-98.pdf)
Article 2
Acreditació
L'acreditació de les unions estables no formalitzades en escriptura pública i el transcurs dels dos anys de referència es pot fer per qualsevol mitjà de prova admissible i suficient, amb l'excepció que estableix l'article 10.
Article 10
Acreditació i legitimació especials
Per a fer valer els drets de l'article 9, si no s'ha formalitzat la convivència en escriptura pública atorgada dos anys abans d'exercir-los, cal aportar acta de notorietat de la convivència i del transcurs de dos anys.