Vida contemplativa

Segons Aristòtil, l'ésser humà és capaç d'una triple activitat:

- l'activitat cotemplativa (theorein)
- l'activitat pràctica (praxis)
- l'activitat productiva (pòesis)

Segons aquest filòsof l'activitat més noble i genuïnament humana, la que omple més profundament la persona, és l'activitat contemplativa i, en especial, l'acte de filosofar.

Contemplar:
v tr 1 1 Esguardar atentament absorbint-se en la vista de l'objecte. Contemplar els estels. Contemplar una imatge.

2 Donar a algú tots els gusts, totes les satisfaccions. Viu allí contemplat de tothom.

Afegeix un comentari nou