El passeig de la tercera platja, amb aparcament!

D’aquest tema ja n’he parlat en algun article anterior i en el meu blog, però no em puc estar de dir que em sembla lamentable que el govern municipal pugui arribar-se a plantejar la possibilitat de validar l’actual projecte de passeig a la tercera platja entre el Pontinyol i Canet (1.300 mts dels quals 740 mts es troben a Arenys).

Em sembla lamentable que el macro-regidor de govern (porta tres regidories) manifesti que no està d’acord amb el projecte perquè aquest no permetrà passar-hi els vehicles dels usuaris però que acceptaria el projecte sense aparcament i una vegada executat farien trampa i permetrien l’entrada de vehicles.
Això ens ve a dir que aquest regidor o bé no s’ha revisat o no ha entès el projecte; un projecte que porta a l’ajuntament des de finals de la legislatura 99-03, quan aquest mateix regidor era l’alcalde d’Arenys!

Un projecte el qual només contempla un vial per a vehicles de serveis però cap plaça d’aparcament i que ni el tripartit d’ esquerres, ni el govern anterior de dretes, es va atrevir a informar oficialment a Costes de l’Estat i a la Generalitat. Sobretot aquest últim, el qual tenia l’informe polític redactat per mi, com a regidor d’urbanisme i l’informe tècnic de l’enginyer tècnic municipal, i només es va desplaçar a Madrid per parlar amb un alt càrrec del PP que pocs mesos després, en perdre les eleccions, va ser substituït per un altre del PSOE. Per tant, des d’ençà, res de res.

Arenys de Mar ha patit una eliminació del seu turisme exterior, sobretot per la desaparició dels Hotels. Actualment la primera platja d’Arenys és una de les set platges de tot Catalunya que no compleixen els requisits mínims de qualitat, segons ha dictaminat la CEE.

Aquest regidor responsable de l’àrea va comentar que per tal de millorar-la caldria “construir un espigó a la desembocadura de la Riera i una endreça del tram final del Rial del Bareu. Tot plegat són actuacions encaminades a tenir en un futur la certificació de qualitat i la bandera blava a les platges d’Arenys”. Amb això, el que certificaran és una platja portuària d’acord amb el que té previst el Pla Especial del Port; un pla no aprovat definitivament que ja s’està executant, amb el consentiment del nostre govern local i sense tenir en consideració moltes de les al•legacions que ciutadans com jo, en el meu cas en representació del Veïns Independents d’Arenys (VIA), varem formular . Una platja menys per a Arenys...

Què ens quedarà a la vila; la platja de davant de l’estació de RENFE i la Musclera? Tot això per acabar de trinxar l’activitat lúdica, turística i que tant caracteritza a la nostra vila? NI DE BROMA!

Tots estem d’acord en que la tercera platja requereix d’una actuació per a poder lligar el port d’Arenys amb el passeig de Canet. Però no podem permetre que uns polítics inconscients permetin aprovar un projecte per “després fer trampa”. A on s’ha vist això?

Els Arenyencs sabem el que volem i sabem el que necessitem, que no és res més que un passeig de vianants amb Canet, amb un carril bici, per què no?, amb una zona d’arbreda, amb alguns petits espais per a jocs infantils, petanca, amb xiringuitos, etc, amb una zona de recuperació mediambiental, respectant evidentment l’espai que ADIF demana respecte a la via del tren i sense cap mena de discussió; amb aparcament per a vehicles.

Algú podria dir que no hi ha espai suficient com per posar-hi tot això. Doncs val a dir que la tercera platja disposa a la zona de sorra dura actual, des de la via del tren fins a la sorra tova d’una amplada mínima de 30 mts i una amplada màxima de 45 mts aproximadament.
Mantenint els 6 metres de respecte amb la via del tren, un vial de circulació de 6 metres, una zona d’arbreda d’uns 2 metres, el passeig d’uns 6 metres i el carril bici de 2 mts, tenim uns 22 metres que sempre caldria respectar. Doncs en tots aquells espais que sobren fins a la sorra tova, perfectament s’hi poden ubicar places d’aparcament.

Amb aquesta reordenació no hi cabran els prop dels 450 vehicles que ara hi aparquen els diumenges de més activitat, però ben bé hi caben uns 300 o 350 ben ordenats. I aquest dèficit d’aparcament, per què no, es podria solucionar amb la implantació durant els mesos d’estiu d’un servei de transport públic que enllacés la riera d’Arenys amb la platja, fins al rial de Valldemaria; límit entre Arenys i Canet. Només cal posar una mica d’imaginació. Imaginació que va una mica escassa per part dels nostres governants.

Qui em digui que a la zona de platja dura no s’hi pot aparcar per estar en espai de Costes de l’Estat, per no anar gaire lluny, que li ho preguntin als veïns de Calella, que tenen una zona d’aparcament idèntica entre la via del tren i la mateixa platja.

La tercera platja d’Arenys pot acabar morint si no es permet l’accés a la mateixa amb vehicles. La tercera platja és una part important del pulmó de l’activitat local arenyenca durant tot l’any i sobretot a l’estiu.

Prou de jugar amb el poble dient i fent tonteries, prou d’especular més amb el futur d’Arenys. Prou de jugar amb foc! No podem deixar Arenys de Mar més malmès del que ja està. Cal fer front comú i anar allà on calgui per transmetre als polítics estatals, als polítics nacionals i sobretot als polítics locals, que per cert, tots són del mateix color polític, que no ens prendran el pèl i que allò que li convé a Arenys és el que convé als vilatans. I si cal liar-la, la liarem. I amb perdó dels lectors; pit i collons!

Anem prenent nota per a les properes Eleccions...

(Article publicat a la revista l’Ametlla d’Arenys del mes de Setembre)

Afegeix un comentari nou