Alfabetització Digital

La formació personal al llarg de la vida depèn exclusivament de cada individu o persona, de les seves disponibilitats tant físiques com emocionals i de molts altres factors també els socials. Aquest curs 2008-2009 he tornat a esdevenir estudiant (ara estudianta) i us proposo que des d'aquest espai de bloc, que em dóna la plataforma perfecta, parlar de temes referents a la tecnologia, a la societat de la informació, a les TIC, en definitiva. Avui parlaré de l'alfabetització digital (AD) un terme que té moltes maneres de veure's i d'interpretar-se.

El punt de sortida, per a entendre que l'alfabetització dins les noves tecnologies va molt més enllà del que ens pot semblar, és en l'origen d'aquesta paraula que hem adaptat, potser massa ràpidament, de l'anglès literacy que us proposo que busqueu com es defineix aquest concepte a la Vikipèdia.

Molts dels qui han estudiat el tema de l'alfabetització digital o, dit de manera més àmplia, la albabetització informacional (AI) han contribuït a fixar una mica el tema. Per exemple aquesta "la alfabetización digital tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas" (Glister). A mi em sembla una frase curiosa pel que té de simple però d'efectista també. La vaig llegir en un article de David Bawden on es parla de tots aquest conceptes i se'n fa una revisió exhaustiva. El punt de partida és la diferència fonamental entre l'alfabetització tradicional o impresa i la tecnològica o digital cosa que podem intuir facilment, ja que des de l'aparició de la impremta hem fet molt de camí. De nou em ve al cap una referència bibliogràfica, un capítol del llibre de Manuel Castells "La societat en xarxa" on es parla del canvi que suposa la tecnologia i titula el capítol genèricament com: "De la galaxia Guttenberg a la galaxia MacLuhan". I qui és McLuhan? Us animo de nou a buscar-lo a la Vikipèdia, com a font d'informació enciclopèdica i com a eina de redacció col·lectiva de coneixement.

D'altra banda m'agradaria acabar aportant-vos una altra frase que com l'anterior signa Glister que diu: "La tecnologia exige de nosotros (...) una sensatez en el uso de las posibilidades, una voluntad de adaptar nuestras capacidades a un nuevo y sugerente medio".

Per qui sigui més catastrofista i tecnofòbic en aquestes qüestions li diria que les fonts d'informació des d'on documentar-se i construir coneixement són diverses i variades i que la informació que trobem a la xarxa és una altra font més a afegir. Res ni nigú ens obliga pas a deixar-ho tot en favor de la tecnologia.

"[alfabetización digital] se refiere a una forma de leer y entender la información diferente (...)" (David Bawden)

I la base del concepte que acabem de descriure en paraules de Bawden no és una altra que fer-nos hàbils en utilitzar la informació de manera no lineal, a la qual estem molt acostumats, per influència cultural i també per la forma com hem representat el conexement fins ara, per mitjà de la llengua escrita i la impremta. Per tant ens hem de realfabetitzar per aprendre a representar la informació de forma totalment dinàmica i no seqüencial.

L'AD no és més que una especificitat de les moltes altres alfabetitzacions a què ens enfrontem al llarg de la vida i sobretot allò que fa és introduir algunes destreses més que acaben de completar el més ampli sentit del concepte que comentem.

Però... què vol dir informació dinàmica? I no seqüencial? Llegir i entendre la informació d'una manera diferent? I, com? Pensem-hi plegats.

Afegeix un comentari nou