Club de Rem Arenys. Espai de trobada.

Aquest espai vol ser un punt de trobada i de debat per parlar de rem en general i en concret de l'activitat del Club Rem Arenys.
- Tots els comentaris són acceptats sempre que siguin respectuosos amb tothom.
- Cap comentari o referència d'aquest espai no pot ser utilitzada sense citar-ne la font i encara menys descontextualitzant-la del missatge on ha estat publicada.
- Finalment, no es poden utilitzar les intervencions personals i opinions per a fer-ne notícia en cap mitjà informatiu.