La Xarxa de Clavegueram d’Arenys; un servei desfasat i que l’Ajuntament no li dona prou importància.

La xarxa municipal del clavegueram d’Arenys és una xarxa que està totalment obsoleta, sobretot al casc antic, que és a on es rep pràcticament la resta de la xarxa de zones noves de la població.

Les seves conduccions són principalment molt antigues, no mantingudes, amb greus problemes de filtracions als subsòl amb la conseqüent contaminació del terreny i molt sobrecarregada per les incorporacions de noves àrees de creixement de la vila i per l’increment del consum d’aigua que ha experimentat la població al llarg dels anys.

Aquesta xarxa pública no para de donar problemes cada cop que s’obtura en algun punt i l’Ajuntament no se n’adona que amb el cost anual que suposa requerir d’empreses privades per a cada actuació d’emergència es podria contractar un servei municipal de manteniment i renovació del clavegueram.

La feina de redacció de les bases està redactat des de l’any 2004, quan n’era regidor d’urbanisme i només cal treure’l del calaix, revisar-lo jurídicament i posar-hi fil a l’agulla. Però pel que es veu no sembla que s’estigui per la labor.

El treball a contractar consistiria en la prestació del servei municipal de clavegueram amb la finalitat principal d’assegurar el bon funcionament del sistema i mantenir les obres al nivell de servei per al qual van ser projectades, prevenint possibles avaries i funcionaments anormals i realitzant, quan s’escaigui, les reparacions, reposicions, substitucions, millores i modificacions necessàries, sempre que s’autoritzin prèviament des dels Serveis Tècnics Municipals.

L’empresa concessionària hauria de redactar també un pla d’actuacions mensuals i tindria un equip de guàrdia localitzable les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, per tal de donar resposta immediata a qualsevol esdeveniment relacionat amb les seves funcions i amb aquest nou concessionari es podria anar redactant un Pla Director del Clavegueram Municipal per anar-lo adaptant i mantenint d’acord amb el pla d’actuacions prefixat.

No pot ser que al 2007 continuem tenint problemes d’inundacions de soterranis, lavabos i cuines als baixos de les nostres vivendes, sobretot quan plou donat que la xarxa és mixta (de pluvials i fecals unides), obturacions de la xarxa i bessaments cap al carrer, sobretot a la zona baixa de la població, que és a on s’acumulen totes les aigües residuals fins arribar a la estació de bombejament de la primera platja.

No pot ser que des de principis de legislatura hi havia prevista la renovació del clavegueram a la Riera i a platja Cassà i pràcticament avui no s’hagi fet res de res, tenint subvencions de les administracions supramunicipals. Cal actuar-hi d’una manera prioritària per millorar aquella qualitat de vida promesa al 2003.

El futur desviament del clavegueram d’Arenys de Munt cap a la Depuradora de Llevant no solucionarà absolutament res d’això i només descarregarà l’Estació de Bombejament de la primera platja, evitant, això espero, bessaments cap a la llera de la desembocadura de la Riera.

Ja se sap que una cosa que no es veu no és prioritari per alguns governants, però en aquest sentit, si volem avançar amb la millora dels serveis municipals, toca planificar, renovar i sobretot mantenir, per tal de no arribar a situacions insostenibles, com la d’ara.

Deixem d’apagar focs!

Afegeix un comentari nou