Aquesta merda

El 22% d'alumnes de 6è de Primària, per sota del llindar de mínims. No m'estranya. No saben de lletra ni saben les quatre regles. Veritable misèria d'un país. Demanem després més salari mínim i demanem escurçar l'edat de jubilació i que si tomba i que si gira. S'ha d'acabar d'una vegada amb aquesta barbàrie. Ara mateix arribo a casa després d'haver passat un examen durant el qual m'he adonat que un alumne de més 18 anys escrivia coses que no tenien res a veure amb el que se li demanava que escrigués. Aquest alumne, després d'haver-li fet l'observació pertinent, em contesta que ell fa i escriu allò que creu que ha de fer i escriure, i no aquesta merda, assenyalant l'enunciat de l'examen que tenia davant seu. Bé. L'he fet, immediatament, fora de l'examen i suspendrà, és clar. Allò que li demanava era la transcripció exacta del Cant Espiritual, de Maragall, que havia de saber-se perquè ha estat un dels treballs del curs, i que encabat en fes un comentari. Aquesta merda, diu aquest noi que ha passat la Primària, la Secundària i que hauria d'haver acabat ja el Batxillerat. Aquesta merda de sistema d'ensenyament que tenim produeix aquesta indigència i aquesta gran mala educació. M'alegra, per aquesta raó, la decisió de la consellera Rigau: rigor, exigència, esforç, disciplina, ordre. I cap tolerància amb la mala educació i la falta de respecte. No afluixis, consellera.
www.miquelcolomer.cat

Afegeix un comentari nou