Preguntem al Govern (gener 2012)

Des de l'oposició també és pot fer feina i un d'elles és fer un seguiment acurat de l'Acció de govern. A través dels precs i preguntes als plens municipals podem entrar en detall en aquests temes i no només per plantejar queixes sinó, quan es disposa d'informació suficient, aportar suggeriments a l'actuació municipal.

Aquest és el conjunt de precs i preguntes que el grup municipal d'ICV va fer al darrer ple. En aquesta sessió ja no va caldre preguntar per la rasa de la Placeta, malgrat que varem fer un suggeriment respecte a aquesta obra. Podeu escoltar el conjunt de les intervencions, les respostes i el debat en aquest enregistrament de Ràdio Arenys (podeu accedir-hi amb aquesta adreça)

Precs

1.Demanem al govern que tingui cura de la neteja dels accessos a la nova escola bressol municipal, l’escola dels Colors, sobre tot del camí de sorra per a vianants que va des de Pla dels frares fins la nova plaça situada al davant de l’equipament, doncs no s’hi pot ni caminar dels excrements de gossos, ni de la brutícia que habitualment s’hi acumula.

2.Demanen al govern que tingui en compte, tot i que es més recomanable anar-hi a peu, adeqüi i senyalitzi un espai d’aparcament per les famílies que utilitzin altres mitjans de locomoció, regulat de forma similar al de l’Escola Sinera , només en horari d’entrades i sortides, en l’esplanada del costat de la porta d’accés a la nova escola Bressol.

3.Celebrem que finalment després de més de mig any, empantanegada aquesta setmana s'hagi pogut resoldre el tema de la rassa que cal fer a la plaça de l'Església. Pregaríem a aquest Ajuntament que ens pugui facilitar l'informe arqueològic d'aquesta actuació, i si s'ha previst un protocol d'actuació que reguli les futures actuacions que calgui en aquest espai. Els voldríem també suggerir que probablement seria interessant fer un acte informatiu explicant la història del antic cementiri a la plaça i com va fer-se el trasllat al espai actual.

4. Al Ple celebrat a aquest Ajuntament el passat 16 de novembre de 2011, i en el punt de l'ordre del dia referent a l'aprovació del Conveni pel desenvolupament urbanístic del Sector Bareu-Paraiso, l'alcalde d'Arenys de Mar, es va comprometre amb aquest grup municipal d'ICV a demanar als Serveis Tècnics un informe referent a la idoneïtat d'aquesta operació en base a la comparativa dels preus de construcció d'habitatge públic actual i del moment de la signatura del conveni al 2003. L'acte del esmentat ple així ho reflexa. Hores d'ara aquest grup no ha rebut cap informe al respecte. Demanem que el compromís de traslladar-nos-el sigui ferm.


Preguntes

1. Com estan les negociacions i quina és la oferta que ha fet l’equip de govern al propietari de les Clarisses? Té intenció el govern de reunir-se i consensuar-la amb la resta de grups municipals del consistori?Aposta el govern per la futura de la Casa de les lletres?

2. Està prevista una segona fase per a la continuïtat del projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de l’escola Joan Maragall? I la resta d’inversions, com la substitució de la caldera, els termòstats reguladors i els radiadors defectuosos (que han provocat ensurts darrerament) de la calefacció i que hi havia la intenció de pressupostar-los?

3.-Des de fa uns cinc anys, i aproximadament cada dos mesos, al carrer Doedes, a l’alçada del carrer Montalt hi ha un problema important causat per l’obstrucció de la Xarxa pública de clavegueram amb les conseqüents molèsties al carrer i als domicilis del veïnat. Quan tenen previst executar les obres que, en principi, estaven previstes pel mes de maig de 2011?

4. Constatem que hi ha molta brutícia als carrers i potser caldria una reorganització de les tasques de la brigada municipal. Quines son les actuacions previstes?

5. Se sap alguna cosa del menjador social que es va dir que es faria a l'antic Asil Torrent, actualment gestionat per Siresa?

6. Quan pensen convocar el Consell de la Gent Gran?

7. Com pensen aplicar l'increment del 10% sobre l'IBI afegit al 3'1% que es va aprovar, segons el que marca el Real Decreto Ley 20/2011 de 31 de desembre?, tenen prevista alguna mesura alternativa perquè això no suposi una càrrega desmesurada sobre l'economia dels arenyencs?

8. A quants arenyencs afectarà la congelació de les prestacions de dependència marcada pel Real Decreto ley 20/2011 de 31 de desembre?

9. Quina és la quantitat de diners que l'Ajuntament d'Arenys de Mar deu a l'estat espanyol?

10. Sembla ser que hi ha un informe de l'arquitecte municipal que aconsella tancar la Sala Lloveras d'exposicions mentre no es faci una actuació d'urgència al sostre d'entrada a la sala perquè hi ha un possible perill d'esfondrament. Preguntem a aquest Ajuntament com s'ha procedit en aquest tema i si hi ha alguna actuació programada o s'ha fet cas omís d'aquest informe.

11. Aquesta setmana hem pogut veure després de mesos d'abandonament absolut com s'està fent una actuació d'urgència al Rial de la Serp. El mal estat d'aquest rial es endèmic, i ha calgut sovint fer-hi actuacions per a garantir la seguretat i el pas de vehicles i persones. Preguntem al regidor com és que ha esperat tant  a programar una actuació d'urgència desprès que hagi quedat tancat al pas i el perill que comporta si hi ha pluges torrencials.
Igualment volem saber com pensa actuar al veí Rial de Valldemaria, que m'atreviria a dir que està igual o pitjor que el de la Serp.
Aquest matí la grua de Movitrex treia tones i tones de sorra del Rial de la Serp. Si ens permet el regidor voldríem suggerir que es podria procedir a tapar amb part d'aquesta sorra acumulada la quantitat de xaragais, i forats que hi ha al llarg de tot el tram.

12. El grup municipal d'ICV a la reunió d'ordenances, taxes i preus públics que va convocar al regidor d'hisenda al mes de novembre, com també a la reunió que va convocar la regidora d'Acció Social per parlar del Servei d'Atenció Domiciliària, vam proposar d'establir en aquest tipus de serveis, com als educatius, esportius o cultuals, l'anomenada tarifació social, proposta que va ser vista amb bons ulls, pels membres de govern.
Volem saber si s'ha avançat en aquest tema, i en cas que no fos d'aquesta manera, ens oferim a col·laborar amb la seva implantació i els possibles criteris tècnics i econòmics, del que creiem que es una bona fórmula a l'hora d'establir preus públics com per exemple de l'Escola de Música, de l'Escola bressol municipal, del SAD, de les activitats esportives al Complex Municipal Fondo de les Creus.....

13. El grup Municipal d'ICV va entrar fa dies una instància a aquesta Alcaldia demanant la documentació íntegra dels Pressupostos Municipals 2012, en totes les seves modalitats i formats, i encara no hem rebut resposta. Ens agradaria conèixer quan ens la faran a mans.

14. Al darrer número de la revista d'informació municipal ATR núm. 73 del desembre de 2011 hem pogut constatar que l'alcalde d'Arenys surt a 10 imatges de la publicació. Volem conèixer si el criteri principal de la revista és el de promocionar el govern d'Arenys de Mar i en tot cas la figura l’ alcalde, o el d'informar de l'activitat municipal com diu el nom del butlletí.

15. Com és que després de vuit mesos al govern encara no s'ha convocat al nou  Consell d'Administració de l'EPE empresa pública Ràdio Arenys, ni al seu Consell Assessor. Sabem que al desembre hi va haver una trobada del desmantellat consell d'administració que ens planteja seriosos dubtes de la legalitat dels acords que va prendre. Ens ho poden confirmar?

16. Aquest dilluns passat el Diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació, Alberto Vilagrasa va lliurar a l'Ajuntament d'Arenys el cens d'activitats on hi consta un miler d'activitats censades, la majoria de les quals comercials. A aquest acte institucional per cert, no hi vam ser convidats.
Hem pogut saber a través de Ràdio Arenys però, que  hi ha, un 36% d'aquestes activitats que encara no tenen la llicència regularitzada. Vilagrasa diu el web de la ràdio va afirmar que és feina de l’Ajuntament solventar aquesta situació. Volem saber com es pensa actuar al respecte per a millorar aquesta mancança.

17. Aquest grup creu que s'ha baixat la guàrdia pel que fa al control de la recollida selectiva fraccionada al nucli antic. Fa temps que el web municipal no publica les dades de la recollida. Perquè volem saber? Aquestes dades permetien un control eficaç de la situació actualitzada de la recollida, i permetien també fer actuacions concretes per reforçar les mancances. Aquest mateix divendres, dia de recollida de rebuig, vam poder constatar el gran volum de bosses generades als carrers d'Arenys. Aquesta regidora va poder veure personalment com dos establiments de restauració de la riera, que per cert, havien estat amonestats en diferents ocasions i cridats a complir la normativa, treien plàstic, vidre i cartró a tort i a dret.
S'està efectuant algun tipus de seguiment i inspeccions aleatòries a veïnats i establiments comercials com es feia habitualment?

18. Darrerament tot fa pensar pels comentaris que ens han fet arribar molts arenyencs que sembla ser que hi ha problemes d'horaris i personal a l'ABS d'Arenys de Mar, i que això ha incidit en l'atenció als usuaris en hores determinades.
La regidora d'Acció Social fa uns mesos ens deia que les retallades a la salut pública no havien afectat al CAP d'Arenys ans al contrari. Li han arribat aquestes queixes a la regidora, ha mediat en l'assumpte?

Afegeix un comentari nou