Preguntem al Govern (març de 2012)

Ha estat un ple llarg. Sense punts destacats a l'ordre del dia però amb un extens capítol de mocions (que ja detallarem en un altre apunt). Aquest és el llistat de precs i preguntes que ha fet el grup municipal d'ICV.

Arran d'un suggeriment que varem tenir a l'apunt del darrer ple hi afegim les respostes que s'ha donat a les nostres interpel·lacions al Govern. Esperem no aixecar polèmica en la transcripció de les respostes que, evidentment, acceptem qualsevol comentari o altra interpretació.

PRECS

1. Desprès de mesos de conflicte amb el tema de la reubicació de la mesquita a la nostra vila i desprès de moltes reunions amb els diferents actors, trobem a faltar la figura de la regidora de nova ciutadania en tot aquest afer. Demanem al govern i en especial a la regidoria de l’àrea que s’impliqui i que intenti mediar en un conflicte que pot alterar la cohesió social i la integració dels nouvinguts en la que s’havia treballat transversalment des de diverses regidories en l’anterior mandat.

La regidora Soraya Real fa una primera resposta que argumenta que la importància que el tema té pel Govern motiva que sigui l'Alcalde qui segueixi de primera ma aquest tema. Tot seguit la regidora s'extens en una llarga exposició d'actuacions i llistat d'activitats que fa la seva regidoria. Quan se li diu que no calia, atès que no era el motiu de la pregunta, és l'Alcalde qui explica que li ha manat arran d'un comentari que va sentir en una reunió sobre l'activitat de la regidoria (...)

2. Demanem al govern que es publiquin els sous mensuals i  el concepte de les retribucions  de tots els regidors i regidores , així com de l’alcalde d’aquest consistori i els càrrecs de confiança i eventuals, al web municipal per aclarir els dubtes que sembla que tenen molts ciutadans del que realment perceben  els polítics locals. Igualment demanem que es pugui fer una nota institucional aclaridora a la revista l'Agenda pel que fa a la informació publicada al respecte al darrer exemplar de la publicació.

L'Alcalde confirma que es publicaran els càrrecs i pagaments al web i s'enviarà una nota institucional a la revista l'Agenda responent a la informació publicada sobre les dedicacions i les dietes que perceben els regidors i regidores

3. Atès el seguiment significatiu que fa la població d'Arenys de Mar dels plens municipals, i als mitjans d'informació locals gràcies al qual saben, entre altres coses, que s'ha fet un nou conveni amb COMSA de manera que l'espai destinat actualment a carril-bici de la part alta de la riera, passarà a ser zona blava d'aparcament, i que molta d'aquesta població ha estat capaç d'avançar-se als esdeveniments fent servir aquest espai com d'aparcament lliure, consentit, gratuït i a tota hora, preguem al govern municipal que modifiqui  la senyalització d'aquest espai que ha deixat de ser de carril-bici, i traslladi el carril-bici provisionalment i mentre no es trobi una solució definitiva a un altre lloc.

PREGUNTES:

1. Quan pensa el govern reunir-se i  consensuar amb la resta de grups municipals del consistori la oferta que s’ha fet per les Clarisses i conèixer si serà viable aquesta compra en el context de crisi actual?

L'Alcalde informa que manté reunions amb les parts que negocien la venda i que per expressa demanda seva s'ha reduït el nombre de participants per donar confidencialitat a les reunions. L'alcalde explica que també ha demanat internament una valoració de la finca i que aquesta superaria els 2Me, enlloc de la quantitat de 1,7Me que es la xifra que podria estar-se negociant per poder realitzar la compra. L'alcalde insisteix que tant bon punt hi hagi un punt d'acord ho comunicarà als grups municipals i reconeix l'interès i la feina que ha fet ICV per intentar fer possible la Casa de les Lletres a l'antic convent

2. En el Ple del 15 de febrer aquest grup municipal va preguntar per l’estat i  quan s’arreglarien els desperfectes de la plataforma situada davant de l’edifici de parvulari de l’escola Joan Maragall. S’ha fet efectivament una obra d’arranjament, però per què s’han tapat els desaigües amb ciment enlloc substituir  les reixes en mal estat i evitar  que quan plogui l’aigua no s’acumuli a la superfície de la plataforma,  provocant una possible inundació de les cases i negocis del seu voltant?

L'alcalde reconeix que no és una solució, sinó un pegat més a una obra que no es va plantejar bé des d'inici. No és una solució bona però temporal. El regidor Almansa que no s'ha fet millor i assegura que en 2 o 3 mesos es substituirà i resoldrà l'obra del carrer.

3. Fa setmanes que l’Espai Jove està tancat. Quines mesures ha pres la Regidoria de Joventut per reconduir la situació d’incivisme que va provocar el tancament d’aquest equipament tant utilitzat  i necessari per molts joves de la vila? Era necessari aquest tancament ? No hi havia una altra alternativa?

S'ajorna la pregunta per absència de la regidora (malgrat que l'alcalde diu que té la informació atès que li ha fet arribar la regidora)

4. Aquest grup encara no ha estat convidat a participar en cap reunió del Plec de clàusules de la recollida selectiva. Fa temps que el regidor va dir públicament  que hi estan treballant, que s’ha lliurat la documentació, que la oposició ho està estudiant i que de moment no s’ha pronunciat. Ens agradaria saber quan i a quins grups municipals s’ha lliurat aquest document de treball i per què no s’han mantingut les reunions previstes?. Tot i que en un principi el regidor de Medi Ambient havia informat que la previsió era de portar-lo al ple del mes de març, després va rectificar i va dir que anirà al ple del mes d'abril. Té previst un calendari de reunions en aquestes tres setmanes si tenim en compte que abans del ple hi ha la Comissió Informativa pertinent?

El regidor Almansa (PP) diu que no s'ha reunit amb ningú sobre els plecs del nou model de recollida. Acte seguit l'ALcalde Fors diu que s'ha reunit amb el PSC que és amb qui han pactat aquest tema i que quan ho tinguin més avançat -"de la mateixa manera que van fer vostès en la primera proposta que van proposar-nos"- ho comunicaran a la resta de grups de l'oposició.

5.Fa tres setmanes que no es publiquen els resultats de la recollida de residus a Arenys de Mar. Hi ha algun problema al respecte? La darrera estadística penjada corresponent a la última setmana de febrer de 2012, ens demostra que tot i els bons resultats obtinguts, hem baixat un 10% el percentatge de la recollida respecte a les mateixes dates del 2011. És conscient el govern d'aquesta alerta important de baixada de guàrdia i d'augment d'insubmisos en la recollida?.. Pensa el govern prendre cartes en l'assumpte?

El regidor Almansa diu que ha estat per manca d'una dada del Consell Comarcal. Hem baixat i ho argumenta que fa un any hi havia molta motivació pròpia per l'inici. Ara per resoldre-ho faran una campanya... però serà passat l'estiu, adreçada a persones i comerços, per insistir en fer-ho millor. Això es farà amb el nou contracte. Assegura que parla amb l'àrea de Governació per fer presència policia nocturna a punts conflictius d'abocaments de brossa per, si s'escau, sancionar.
 
6. Quan tenen pensat convocar la comissió per la revisió del Reglament Orgànic Municipal  (ROM) i  que es va aprovar  que es construiria abans de sis mesos des de la data d’aprovació en un acord de Ple?

Les properes setmanes s'activarà i constituirà, diu el regidor Barris. Malgrat que mostra el seu escepticisme.

7. Al darrer ple ordinari es va aprovar una moció per tal de constituir una comissió que estudiés com aplicar una tarifació social en les taxes i impostos municipals, quan tenen pensat constituir aquesta comissió i  iniciar les reunions pertinents per tal que això sigui una realitat lo més aviat possible?

Barris es justifica en la forta activitat d'aquests mesos i explica que han prioritzat la liquidació de les taxes, el pagament de factures... i que si volen posar a treballar immediatament. Barris fa l'aclariment que la proposta de tarificació va ser una proposta de CiU i el regidor Josep Anton López (ICV) que és un tema de tots.

8. Ha demanat la regidora de Governació i Mobilitat l’informe  a la Diputació per reubicar el ja desaparegut  carril-bici de la part alta i integrar-lo, unificant-lo al de la zona de la part baixa de la Riera, tal i com es va comprometre?

Ja està demanat i esta en un procés d'espera (diu que esperarà un temps prudent)

9. Al registre d'entrades del mes de febrer, hem vist que hi ha una sol·licitud de la Casa de S.M. el Rey per tal d'intercedir en l'admissió  d'un nen en un centre escolar de la població, quina resposta se li ha donat?

"Em sembla que no li hem donat resposta (pobre home!)", diu l'Alcalde, que s'estén en una explicació d'un cas concret i una explicació bastant descurada que no hauria de fer-se al Ple. El cas no és competència municipal, encara que s'hi ha fet seguiments des de la regidoria d'Educació i també s'hi ha implicat el Síndic.

10.En aquest mateix registre d'entrades i sortides del mes de febrer hem vist que va sortir una nota d'agraïment pel tracte rebut a l'alcaldessa de Cadis.  Ens agradaria saber si l'anada que van fer l'alcalde i família i dos regidors de govern a la capital andalusa, va ser per un viatge oficial o particular?. Si va ser oficial  quin va ser l'objectiu d'aquest viatge?, i si va ser particular com és que es fa una nota oficial agraint el tracte rebut?, és que han fet servir el seu càrrec per rebre un tracte preferencial en un viatge particular?, un tracte al que qualsevol ciutadà d'Arenys sense la condició d'alcalde o regidor ha tingut accés.

L'alcalde no entoma bé aquests temes més personals. Confirma que va ser una visita privada i sense costos municipals. Va fer una carta d'agraïment pel bon tracte rebut.

11. El ple de desembre, va aprovar la denúncia del conveni de gestió de la deixalleria mancomunada dels dos Arenys i Sant Iscle i l'encàrrec de sis de mesos de gestió al Consell Comarcal del Maresme. A quin nivell es troben hores d'ara les negociacions amb els tres ajuntaments?. Es pensa obrir un nou concurs de concurrència pública? S'està vetllant perquè l'aportació de l'Ajuntament d'Arenys de Mar que ara arriba gairebé al 60% pugui disminuir?

El regidor Almasa explica que estan negociant amb la GUSAM, l'empresa pública de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, perquè assumeixi el servei, sense necessitat de cap procés de concurrència o concurs d'adjudicació.

12. Ens pot aclarir l'Ajuntament el ball de dates i de notícies que hi ha hagut entorn a les obres que s'han de fer per ampliar la depuradora. Ha pogut finalment aquest Ajuntament parlar amb l'ACA per conèixer quan s'ha previst l'adjudicació d'aquesta obra tan important?

Almansa assegura que la licitació està oberta i en un parell de setmanes estarà tancat el procés i l'obra acabada abans de 2012. Segons explica...

13. Entorn a la variant de Valldegata també hi ha hagut una falta d'informació important. Ens pot dir el govern com està el tema hores d'ara?. Les darreres notícies sobre el retard de l'obra al menys fins al 2015 i la falta d'informació que ha manifestat tant l'alcalde com d'altres representant al govern ens fan patir per l'execució d'aquesta obra clau que ja hauria d'estar en marxa.

El PSC també fa una pregunta en aquest mateix sentit. L'alcalde explica que va demanar reunir-se amb el Conseller Recorder, que no el contesten i l'acaba rebent el Director General. PSC i ICV reclamen a l'alcalde que s'indigni.

14. Ens poden informar de les subvencions i ajuts que aquest govern pensa demanar a les convocatòries dels Fons Europeus Feder i al PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya) així com a la convocatòria del Pla de Concertació de serveis i activitats de la Diputació de Barcelona?

L'alcalde informa del llistat previst i diu que al FEDER es preveu demanar actuacions en Rieres i Rials (atès el trencament unilateral del conveni de l'ACA) per valor de 500.000 euros (50% finançat). A través de Xarxa de Municipis (Diputació de Barcelona) les noves obres del vestidors i grades de camp de futbol (1.3Me) i el parquet del pavelló.

Al PUOSC es preveuen demanar 300.000e per la resta de l'obra de les grades del Camp de futbol. I també hi posaran inversions per arreglar la Raureta, l'ampliació del Teatre Principal, l'obra del pas soterrat de l'Estació de tren i seguir la nova urbanització de les voreres de la Riera, a la part baixa i el pendent fins al carrer de Vila Mateu (a banda i banda).

La regidora Isabel Roig critica a l'alcalde que tot aquest pla d'obres i inversions es doni a conèixer a través d'una pregunta i que no mereixi més atenció i li reclama un document detallat.

Obviem en aquest resum les ironies que ha fet l'Alcalde, per exemple, quan la insistència de PSC i ICV demanant que negociï amb la Generalitat, l'alcalde respon, "Així m'agrada que comencem a pregar una mica". I, entre d'altres, quan ha aclarit que ha disposat de projectes per presentar al PUOSC "Gràcies al PAM, Pum Pim...", projectes redactats i inclosos al Pla Actuació Municipal de l'anterior mandat. Es clar, que el tema del PAM, el té través, i sobretot després de la moció que l'obliga a redactar-lo (ho explicarem en un altre apunt)

Afegeix un comentari nou