Pla de Mandat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar

A l'anterior mandat, les tres forces que varem compartir el Govern municipal, varem treballar a partir d'un Pla d'Actuació Municipal (PAM) que varem redactar de bon inici i ens va ajudar a treballar amb visió conjunta. No va ser només un exercici intern sinó un compromís públic pel qual també donàvem a la ciutadania elements de mesura de la gestió municipal.

L'actual Govern s'havia manifestat en contra de repetir aquest procés. L'alcalde Fors va manifestar, arran d'una pregunta d'ICV, que el PAM era el programa electoral de CiU, afirmació que li va valdre el malestar dels seus socis. I el regidor Acero, aquest dijous, també va aplicar el mateix criteri associant el programa electoral del BLOC al PAM.

Al ple d'aquest dijous, PSC, ICV, CUP i ERC varem votar i guanyar una moció que exigeix a l'Equip de Govern que faci una planificació pel que resta de mandat. El mateix acord dona temps fins al mes de juliol per poder elaborar i presentar aquest Pla.

MOCIÓ PER L’ELABORACIÓ DEL PLA DE MANDAT 2012-2015

- Atesa la necessitat que les administracions públiques es dotin d'instruments d’anàlisi de la realitat, per tal de poder planificar la seva gestió a curt i mig termini,

- Atesa la inestable situació econòmica i financera de les administracions en general, i molt notablement de l'administració local, des de l’esclat de la crisi econòmica i financera mundial, que obliga als govern a prendre mesures sovint no contemplades als seus programes electorals,

- Atès que governar, i més en temps de crisi, significa prioritzar alguns aspectes programàtics per sobre d’altres en funció a com evolucionen els esdeveniments que intervenen i conformen la vila, així com marcar-se uns objectius d’horitzó de futur,

- Atès que la ciutadania té dret a saber quin és l’horitzó de futur del govern per aquests quatre anys, i mitjançant quin full de ruta concret pretén assolir-lo,

- Atès que, per tal de dotar-nos com a societat de mecanismes que millorin la salut democràtica d’Arenys de Mar, la ciutadania necessitem mecanismes objectius d’avaluació de la tasca de govern,

- Atès que, fins i tot en la millor de les condicions econòmiques, un Pla de Mandat és imprescindible per la planificació, la gestió i la concreció de l'Arenys que volem, tal i com el mandat passat es va portar a terme,

- Atès que molts Ajuntaments del nostre territori han aprovat, als seus respectius plens municipals, el seu Pla de Mandat 2007-2011 i que ara es disposen a aprovar en aquests mesos el Pla 2011-2015,

- Atès que, malgrat la situació pressupostària, l’elaboració d'un Pla de mandat (tal i com s'està fent en d’altres ajuntaments i tal i com va fer el nostre al passat mandat), no ha de suposar cap despesa econòmica per l'Ajuntament, donat que s’articula al voltant d’una reflexió política i tècnica, a partir de criteris polítics, però desenvolupada per tècnics i responsables de cada una de les àrees de govern,

Per tot això s'adopten els següents acords:

-Que el govern iniciï l’elaboració del Pla de Mandat 2012-2015, que ha de permetre a la ciutadania conèixer les prioritats i el full de ruta municipals,

-Que el Pla de Mandat es desenvolupi a partir del treball tècnic de treballadores i treballadors municipals, així com de responsables i directius de l’Ajuntament d'Arenys de Mar, però sense que la seva elaboració suposi una càrrega a les arques públiques,

-Que es presenti el Pla de Mandat al Ple, pel seu debat i aprovació, el mes
de Juliol de 2012 com a màxim.

ICV i tots els grups de l'oposició han manifestat la seva voluntat de col·laborar en aquest procés.

Afegeix un comentari nou