Enrera, com els crancs! (sobre el plec de la recollida selectiva)

Intervenció Assum Balliu, regidora i portaveu d'ICV, al Ple municipal

Per ICV avui és un dia trist i negre a la crònica arenyenca. Avui anem a fer un gran pas enrere en allò que havíem treballat, consensuat i cregut, en allò que s’ha demostrat que funciona, i que ho fa amb bons resultats.

Si aquest vespre aproven l’expedient de licitació de la concessió del servei públic de recollida selectiva amb majoria, no serà pas amb el nostre vot, perquè ens neguem rotundament a recolzar el pitjor dels escenaris per a la nostra vila. Ara que havíem fet passos de gegant, ens condemnen a fer com els crancs, passes enrere. Com a vila, avui perdem un altre tren, el d’un model de recollida sostenible econòmicament i ecològica.

Si aproven aquest expedient tal com l’han presentat, probablement molts arenyencs pensarem que hi ha vilatans de primera i de segona, i que els nostres drets i deures no són els mateixos segons el veïnat on vius.

Si aproven aquest plec, hauran d’explicar a la vila, com decreixen els ingressos per fer ben feta la recollida selectiva porta a porta, com ha passat en el primer any de la seva implantació, i com creixen d’altra banda les quantitats de recollida de rebuig amb el model que ens proposen.

El grup municipal d’ICV assisteix a aquest Ple amb el record a la nostra memòria encara recent, d’un ple anterior, ara fa mig any, on amb un ampli consens de tots els grups municipals es va votar a favor i es va aprovar l’ampliació de la recollida selectiva porta a porta a tota la vila...repeteixo amb el consens de tots... amb l’excepció del Partit Socialista.

Però és un record agredolç pel nostre grup, ja que en el Ple següent i com va manifestar amb perplexitat i indignació, es va assabentar de pura casualitat unes hores abans de la revocació de la proposta aprovada just un mes abans. En la junta de portaveus, una hora i mitja abans de la sessió plenària, es va incloure d’urgència el punt de l’ordre del dia amb la proposta d’acord de retirar la licitació per adjudicar la gestió del servei públic de recollida de residus del municipi, a canvi de que el grup socialista donés suport al l’equip de govern i s’abstingués en l’aprovació del pressupost i la plantilla d’aquest any.

Un pacte “in extremis” de l’equip de govern, del tripartit CIU, PP i Bloc Municipal amb PSC per salvar els pressupostos, i que varem denunciar públicament, perquè ni Arenys ni la nostra gent es mereixien ser víctimes d’un xantatge i d’un acord tan poc transparent i ètic.

En aquell moment es va defensar aquest pacte dient que es tractava d’alta política. Doncs mirin senyors del govern i dels grup socialista, nosaltres no en volem saber ni fer d’aquesta classe de política. El nostre grup sempre s’ha posat a la disposició del govern per garantir el màxim consens en aquest i en d’altres temes i no poden negar el nostre treball, ni les hores dedicades per fer possible una entesa, en aquest sentit.

Aquest tripartit que no va saber negociar, ni pactar una altra sortida que no fos la de canviar cromos per intentar trobar una sortida coherent al Ple dels pressupostos.

Avui el tripartit CiU, PP i el BLOC, torna a presentar el nou Plec , amb el model de recollida selectiva imposat pels socialistes i en el que ni el regidor de Medi Ambient quasi bé ha participat. Un Plec imposat per què no han buscat ni la participació, ni el consens de la resta de grups que formem també part d’aquest consistori i que representem també a un gran nombre de convilatans i que sempre s’ha ofert .

Un plec de clàusules nefast, que finalment no incorpora alguns dels aspectes que es consideraven prioritaris i dels que s’havien adquirit compromisos electorals. Finalment no hi ha previst contenidors soterrats.

S’han substituït per una gran quantitat de contenidors de superfície. El nostre grup troba excessiu el nombre d’àrees de recollida, amb tots els contenidors de recollida dels diferents residus, que ocuparan zones importants de la via pública i que restaran espai en moltes zones. També pensem que seran un punt important d’acumulació de tot tipus d’andròmines i que suposarà un increment de les actituds incíviques.

La neteja viària tampoc és pot incloure en aquest Plec de clàusules. Fins el darrer moment es va intentar però no ha estat possible. Encara no sabem del cert quins son els motius d’aquesta exclusió.

Es va aturar una licitació és ja estava en marxa, amb els costos que suposa, moltes vegades més humans que econòmics, que també ho son i molt importants en el context de crisi en que estem immersos.

Tot el treball educatiu, pedagògic, de difusió, de seguiment, de consens aconseguit... avui se’n va en orris perquè aquest cromo no agradava al PSC i l’han canviat per un altre. Un model mitxe, molt a to amb el que estem vivint darrerament amb els governs de CIU i PP al govern de la Generalitat i al govern espanyol. Doble model educatiu, doble model en sanitat... i ara doble model en recollida selectiva a la nostra vida. Vilatans de primera i vilatans de segona.

Que vull dir amb doble model de recollida: doncs un sector de la població està subjecte a un model, el porta a porta i ha de complir amb una normativa que estipula els dies concrets en que es recull la fracció orgànica, els envasos , el paper i el cartró i la rests, el rebuig.
D’altra banda uns sectors de la població a on es podrà fer la recollida selectiva però com vulguin i quan vulguin, qualsevol dia, a qualsevol hora i amb la temptadora possibilitat de no haver de fer-la ja que l’Ajuntament els hi posa a la seva disposició els contenidors de resta o rebuig, i buidarà aquest contenidors 4 dies per setmana, a més d’algun dia o moment puntual que estiguin plens i saturats.

Si això es promoure, consolidar i convèncer de la necessitat d’implantar aquest procés per sensibilitzar a la població de les avantatges mediambientals, pensem que es tracta d’una gran irresponsabilitat en la gestió de recollida de residus.

No pensem que el sector al que ara no s’aplicarà el model de recollida porta a porta , no es mereixi ni sigui capaç d’adaptar-se al model vigent a la resta de la vila. Es més, molts convilatans no entenem aquesta diferència. Ni l’entendran tampoc els nens i les nenes de les escoles, que han de diferenciar el model segons on visquin. Amb això pensem que no es fomentarà la cohesió social. No tots hem de complir amb els mateixos deures ni normatives.

El grup municipal d’ICV ha apostat sempre pel model de recollida porta a porta i per la seva extensió a tot el municipi. Amb aquesta ampliació del servei, amb aquest model mixt que avui es porta a aprovació no hi podem estar d’acord de cap manera. Doncs va en contra d’uns dels seus compromisos programàtics i ideològics.

Varem defensar el model i ens varem implicar en totes les sessions de treball programades, juntament amb la resta dels grups, per la regidoria de Medi Ambient, varem fer aportacions, esmenes i suggeriments.

Al darrer número de la revista municipal ATR, el reportatge central lloava els guanys sostenibles i econòmics obtinguts amb el sistema porta a porta en el seu primer any d’implantació. Concretament, explicava que el sistema porta a porta havia generat uns ingressos aproximats de gairebé 117.000 euros, que compensaven amb escreix l’increment del cost del servei de recollida de la brossa, que ha estat de 73.000 euros.

Aquest diferencial positiu afegia l’ATR ha permès que la taxa d’escombraries del 2011 hagi compensat la totalitat del cost de la gestió dels residus municipals i que no s’hagi hagut d’incrementar de cara a l’exercici 2012. Vagin pensant també que aquests ingressos de fer les coses ben fetes, aniran baixant en picat amb el pitjor dels escenaris que ens presenten en el plec de clàusules a aprovar: 4 dies de recollida de rebuig!!!! Cinisme, ceguera, irresponsabilitat?

No sempre és fàcil arribar a acords, però val a dir que en aquest cas, ICV va treballar amb el regidor de l’Àrea i amb els grups de l’oposició, donant el suport necessari per fer possible l’aprovació del Plec de clàusules que regularan la gestió d’aquest servei. En el seu moment ho varem agrair al regidor Juan José Almansa pel mètode de treball que es va establir entre tots els grups del consistori i que ara ha brillat per la seva absència, i que ha quedat absolutament desqualificat en la defensa d’un model de recollida sostenible, i sobradament de mostrat que funciona.

No s’ha treballat conjuntament, no s’ha consensuar res i s’ha tirat pel dret. Enteníem que s’havia de fer molta pedagogia en el canvi de model que suposava també un canvi d’hàbits important per a moltes llars, i estàvem disposats a treballar-hi de valent, juntament amb l’equip de govern.

En el seu moment varem dir que hi ha temes que semblen simplement de gestió però que darrera impliquen canvis culturals de primer ordre. Ara amb aquest nou model pensem que serà més difícil canviar les pautes de comportament individual per a millorar la situació mediambiental de la nostra vila i que es dona més facilitats per no assumir la normativa , però també pensem que cada vegada el percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva serà menor, que en molts sectors es pot baixar la guàrdia i que cada vegada es serà menys conscient que s’han de reduir els residus i que això suposa avantatges, ambientals i econòmiques, per el nostre municipi.

Des d’ICV reiterem que volem oferir la màxima col·laboració, també la nostra implicació i per aquest motiu demanem la creació d’una comissió de seguiment formada per representants de tots els grups municipals per tal de poder avaluar, buscar solucions als problemes que es generin i garantir el bon funcionament del servei i que si s’escau i els resultats no son els esperats, es pugui canviar els sistema de recollida, unificant el porta a porta a tots els sectors.

Acabarem en positiu, poc però serem justos en constatar que hi ha algunes decisions encertades incorporades en l’anterior Plec de clàusules, com per exemple el nostre acord amb el canvi de dia de recollida de la fracció orgànica als diumenges o l’ampliació de les àrees d’emergència previstes o revisar el sistema de recollida dels bujols als habitatges d'alta densitat que fan el porta a porta, per que creiem que la mà estesa de consens i diàleg es important malgrat tot.

El grup d’ICV som ferms defensors i activistes del model de recollida selectiva de la brossa porta a porta, i per tant, reitero que seguirem treballant per demostra que és el sistema més sostenible i econòmic.

Per tot el que hem exposat, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, votarà amb tot el convenciment en contra.

Afegeix un comentari nou