Precs al Govern (maig de 2012) #PleArenys

1. Preguem a l’equip de Govern que insti a l’empresa COMSA, concessionària de l’aparcament del Xifré a que arregli l’ascensor que fa setmanes que està fora de servei i ocasiona dificultats sobretot a les persones amb mobilitat reduïda.

El Govern recull el prec 

2. Diversos veïns, ens han fet saber que l’enllumenat públic del sector de l’avinguda Europa i Albers, popularment conegut com a “càmping T.T.” queda obert durant el dia en algunes ocasions; preguem a l’equip de Govern que vetlli perquè això no torni a succeir.

Es recull el prec i l'Alcalde matisa que quan ho han preguntat cap veí els hi ha confirmat.

3. Preguem a l’equip de Govern que faci complir la normativa de prohibició de fumar en espais públics municipals. Ens referim concretament al espai de bar tancat del Camp Municipal d'Esports Bernat Coll, on actualment tenim constància que, en ocasions puntuals,  s'infringeix aquesta normativa.
 
El Govern recull el prec

4. Demanem al govern que es faci una actualització a la pàgina web de les fitxes dels diferents equipaments municipals esportius. Hem pogut constatar que no estan creuats correctament els enllaços a les pàgines dels diferents equipaments esportius si s'entra d'accedir-hi des de la pàgina de la Regidoria d'Esports a si es fa des del cercador d'equipaments en l'àmbit esportiu. Passa per exemple amb les pistes de l'Escola Sinera, el Col·legi de la Presentació o la plaça Mare Paula.
 
El Govern recull el prec

5. Demanem al govern, que  rectifiquin la pàgina que van publicar al web municipal el passat mes d'abril, amb referència al prec que vam fer diversos grups d'aquest consistori de fer públic els sous i el concepte de les retribucions dels regidors, de l’alcalde i dels càrrecs eventuals i de confiança d’aquest consistori. Demanem que es publiqui les quantitats reals que van ser aprovades als plens respectius. i que no s’obviï una informació important com és la que l'alcalde Fors, els regidors alliberats,  el secretari de matí, el secretari de tarda, l'assessor d'alcaldia, i el cap de comunicació perceben 14 pagues, i que per tant, el concepte mensual especificat és del tot erroni.

El regidor Joaquim Barris explica les raons de fer-h com està però accepta i confirma que es corregirà i es posaran els imports bruts anuals

6. Des de fa mesos, a l’alçada de la primera platja, a l’inici del camí d’accés al passeig de Caldes, hi ha un cable que penja des de l’estació de la depuradora fins a la catenària del tren. Demanem al govern que vetlli i demani responsabilitats a  qui correspongui per la deixadesa i l’estat d’aquest cablejat que fa perillar la seguretat dels vianants que passegen, a peu o en bicicleta per la zona. Esperem no haver de lamentar cap accident.

L'alcalde confirma que ja ho va comunicar arran de l'avís de la regidora Balliu. Diu que el cable no té corrent elèctrica i s'ha requerit un bon manteniment i està supeditat a les obres de l'Estació de tren.

7. En la reunió del Consell Escolar Municipal del passat mes d’abril, es va acordar consensuar un escrit adreçat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat  en defensa  de la qualitat del sistema educatiu i molt especialment de l’educació pública catalana i per fer arribar el malestar de la comunitat educativa arenyenca per les darreres  decisions i accions de la conselleria i el  ministeri  que el posen en perill. Demanen a l’equip de govern i especialment a la regidora d’Ensenyament que recullin aquesta iniciativa i és faci efectiva el més aviat possible.

La regidora Susanna Mir diu que té un esbos i que el presentarà una propera reunió de treball amb els partits i posteriorment als membres del Consell Escolar

8. Aquest any els nens i les nenes de  l’escola Joan Maragall tenen les entrades i sortides pel patí del Xifré.  Demanem, a petició de les famílies, la possibilitat de col·locar més bancs per seure i papereres en aquesta zona.

La regidora Mir recull la proposta, però li molesta que no li arribin directament i que es plantegin, els precs de les famílies, al plenari

Afegeix un comentari nou