Preguntes al Govern (maig de 2012) #PleArenys

1. Ja fa uns mesos de la posada en funcionament de la nova escola bressol municipal. Quan té previst el govern l’adequació i senyalització per regular la zona dels voltants  d’aquest equipament?

La regidora d'Educació confirma que serà aviat. Ja està previst i pendent de rebre finançament

2.Volem saber quan té previst l’equip de govern portar a Ple el nou Plec de clàusules de la nova licitació per a l’adjudicació del servei públic d’Escola de Música, i l’aprovació de les taxes pel curs 2012-2013. S’està acabant la pròrroga de sis mesos aprovada el mes de desembre i no tenim constància de que estigui resolt.

La regidora Mir diu que al ple de mes de juny vinent es portarà una pròrroga fins a finals d'any. També s'informarà de com avança el plec en una propera reunió amb tots els grups polítics. Al ple on es va aprovar-la la pròrroga actual que es va aprovar aquest primera pròrroga des d'ICV ja es va suggerir que la pròrroga fos d'un any per poder treballar amb temps suficient.

3. Al davant de l'Avinguda de Pau Costa 43-45 hi ha una fuita de la claveguera des de fa mesos, i que en el seu moment ja es va fer saber a l’equip de govern. Sembla que es tracta un problema de la claveguera general. Recordem que és  zona de pas de molts  infants que van cap a les escoles de la zona . Així mateix, als accessos, les voreres i els passos de vianants els hi convé una repassada. Quan començaran les obres per resoldre aquesta situació?

L'Alcalde recorda el mal estat general del clavegueram i que ja s'han fet dues actuacions puntuals. Aquesta s'inclou en les tres properes actuacions que es faran els propers mesos. Des d'ICV s'insisteix en donar-li prioritat.

4.Sabem que s’ha entrat un escrit a l’Ajuntament amb signatures de veïns demanant el tancament de la plaça Mare Paula Montalt a les nits per les molèsties que s’ocasionen i que per altra banda s’ha demanat pressupost a constructors per a remodelar l'espai. Ens agradaria saber que s'ha previst al respecte, pel que fa a actuacions i calendari. Pensa el govern tancar  tots els espais on s’ocasioni molèsties als veïns o han pensat en altres mesures alternatives?

L'Alcalde informa que es farà l'actuació prevista d'enjardinament, nou mobiliari segons el projecte que ja estava redactat. Després d'argumentar l'entrada de 350 signatures que reclamen que es tanqui la Plaça a les nits, també justifica que es farà aquest tancament pel qual s'està demanant pressupostos

5. A la pujada del carrer de l’Olivar fa temps es va haver de talar un arbre i es va deixar una part del tronc, que ara s’ha convertit en un niu de porqueria, han pensat de retirar aquestes restes i plantar un altre arbre en el seu lloc o alguna altra solució alternativa?

Confirma que s'inclourà en la propera actuació de replantat d'arbrat a la via pública.

6.La regidoria d'Esports ha tancat una última setmana intensa demanant a les entitats, clubs i AMPA,  la documentació que faltava dels seus expedients de subvencions. En més d'un d'aquests cassos la informació que s'ha requerit ha estat el NIF, els Estatuts, la Inscripció als registres d'Entitats esportives... uns documents que, any rere any, s'han entregat i que les entitats no han modificat i que la documentació ja es en possessió municipal, a l'expedient de l'any passat. Creu possible el regidor d'Esports o el d’Administració General que per la propera convocatòria o altres convocatòries municipals, les entitats puguin estalviar-se d'entregar la documentació recorrent i que hi ha totes les garanties sobre la seva certesa? Podran impulsar el procés perquè això sigui possible hi guanyem en eficiència i credibilitat davant de la ciutadania.

El regidor Juanjo Almansa explica que ho ha demanat a Intervenció i confirma que, en la propera convocatòria, no es demanarà la informació que sigui recorrent.

7.Quina és l'estat que es troba hores d'ara la situació de conflicte entre el col·lectiu de taxistes a Arenys ? S'ha reprès les converses amb els seus representants per trobar una solució a aquest problema que està afectant d'una manera important al servei i als seus usuaris?...

La regidora Belen Quintero explica que segueix treballant amb el col·lectiu, però no entra en els conflictes interns que tenen entre ells. Les actuacions es faran quan hi hagi consens entre ells. Considera que no hi ha afectacions al servei i s'interessa per les incidències que li podem documentar

8. Al registre d'entrades d'aquest Ajuntament i concretament amb data de 18 d'abril. el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, requereix a l'Ajuntament d'Arenys de Mar a que presenti la documentació tècnica PUOSC referent a la cobertura tram riera. Hem de sobreentendre que és un tema encara no resolt?.. a diverses preguntes efectuades sobre si perdríem la subvenció d'aquest PUOSC, sempre se’ns ha dit que s'havia negociat amb el Departament la seva continuïtat, però aquest escrit ens fa pensar que aquest tema segueix pendent, i que Arenys perdrà aquesta important subvenció a canvi de no res.

L'Alcalde confirma que el projecte del PUOSC del cobriment de la Riera té una pròrroga fins l'octubre de 2013. Per tant no s'ha fet efectiva la substitució d'aquest projecte per demanar el finançament per l'obra del Bareu, com s'havia anunciat. I per tant hi ha termini per poder decidir i invertir en aquest projecte que preveu la cobertura del tram central de la Riera que es descobert. En paral·lel l'Ajuntament negocia el finançament per aconseguir la canalització i l'obra d'urbanització del Bareu

9.Després de reiterades preguntes sobre els òrgans de gestió de l'EPE Ràdio Arenys, i que encara no hem vist cap intent realista per desencallar el tema, preguntem al govern si pensa posar en marxa en alguna data concreta el Consell d'Administració i el Consell Assessor de l'empresa Pública de Ràdio Arenys.

Aquesta pregunta, que també l'ha fet Esquerra, ha portat a una desafortunada intervenció de l'Alcalde, acusant als partits de vetar les propostes que hi havia hagut. ICV i ERC li han remarcat que mai ha fet cap proposta formal. L'alcalde fa reflexió de problemes i mostra una dificultat de lideratge.

10.Com es troba hores d'ara el conflicte amb el col·lectiu de la Policia? En el ple del mes passat, ens van donar com a resposta que estaven a l'espera de l'informe jurídic que havia d'elaborar el propi Ajuntament sobre la legalitat dels pagaments d'hores extres i complements. Es té ja sobre la taula aquest informe? S'està hores d'ara amb el col·lectiu?

La regidora diu que encara no es disposa de l'informe (assegura que ara el tornarà a sol·licitar per escrit). Se segueix negociant i buscant consens del col·lectiu i resoldre els problemes administratius per la liquidació d'hores extres i dietes.

11.A l'episodi de pluges intenses i calamarsa d'aquest diumenge passat, va fer-se evident que l'estació de bombeig de la primera platja / riera havia quedat aturada. També sobreeixia la canonada, que va deixar inundant l'altre pas d'aigües negres. Ha pres aquest govern cartes en l'assumpte?

L'Alcalde confia i te l'esperança de que l'actuació a la xarxa de sanejament i tota la inversió que la Generalitat farà a la depuradora resolguin aquest episodis

Afegeix un comentari nou