Preguntes al Govern (juny de 2012) #PleArenys

Hi ha hagut altres temes i debat importants, i molt tensos, a la sessió plenària d'aquest mes de juny. Ens cenyim en aquest apunt ha comentar els precs i preguntes que hem fet, a contrarrellotge perquè eren a punt de tocar les 12. No estem d'acord en els arguments, legals i entenedors, que ens dona la Secretaria. La moció sobre polítiques actives d'ocupació ha quedat al tinter per una millor ocasió.

PRECS:

1. El grup municipal d'ICV demana al govern que no tornem a tenir un ple cronometrat com la darrera sessió del mes de maig que es va acabar a les 12 en punt de la nit, sense haver acabat els punts previstos a l'ordre del dia, i que es facin servir els mecanismes que calguin perquè no sigui d'aquesta manera.

L'Alcalde diu que no serà en aquest Ple però que es resoldrà abans del problema i aquest mateix mes convoca als partits per parlar-ne

2. Davant les reiterades queixes que ens han arribat de mares i pares de les escoles arenyenques, demanem a aquest govern, que es faci una bona campanya de sensiibilització i de senyalització al entorn de les escoles arenyenques i la prohibició existent de fumar a 200 metres dels equipaments educatius.

La regidoria Sussanna Mir recull el prec i aclareix que “ja ho haviem detectat i posarem la senyalització”

3. Arran de l'entrada en vigor del decret de terrasses finalment signat per l'alcaldia,  hem pogut detectar que al Passeig Xifré, la col·locació que s'ha previst de les taules al local recentment obert situat al final del passeig, no deixa massa pas als vianants ni permet la mobilitat que cal al passeig. Hem sabut també que d'altres establiments del indret, tenen ordres de seguir aquest arranglerament a la terrassa. Demanem a aquest govern, que s'ho mirin sobre el terreny, i que puguin replantejar-se la situació.

El regidor Àlex Acero explica que avui mateix, la terrassa s'ha ajustat la a les mides aprovades i a l'alineament proposat. Es mantindrà la distribució que sempre hi ha hagut al Passeig.

PREGUNTES:

1. Desprès que el passat 4 de juny entrés en vigor la reordenació de la part alta de la riera, amb 150 places de zona blava i 90 de zona verda, preguntem a aquest govern: Com ès que no es va fer una campanya comunicativa com calia, i va caldre anul·lar totes les sancions que es van posar durant els primers dies de funcionament? Com està el tema de la reubicació del carril-bici? Quan s'ha previst acabar tota la urbanització amb la marquesina de parada del bus i zona ajardinada?

La regidora Belen Quintero confirma que, ella mateixa com a veïna, no va rebre la campanya de comunicació encara que l'empresa li va assegurar que s'havia fet. Assegura que a dia 1 de juliol tots els veïns tindran la senyalització per poder optar a la zona verda. El regidor Almansa, explica que les obres d'ordenació del nou espai verd central està pendent del permís de carretera per habilitar-hi la zona de parada de l'autobús. Quintero confirma que s'han anul·lat les sancions, perquè no es van esperar el temps preceptiu de 48 hores per entrar en vigor la nova senyalització. I el carril bici està pendent de l'informe de la Diputació, que no ha reclamat i farà la reclamació de disposar-ne.

2. El proper dissabte, arribarà la flama del Canigò a Arenys. Quin destí ha previst aquest govern per ubicar la flama amb la intenció de deixar-la permanentment a la nostra vila, tal i com es va provar en una moció aprovada en aquest sentit al ple de desembre del 2011?

La regidora Mir explica que amb el regidor de la CUP s'ha buscat un emplaçament al Centre Cultural Calisay per poder mantenir en un lloc digne la flama fins a Sant Pere. Respecte a l'opció de mantenir-la tot l'any a Arenys, s'ha comentat que des de Catalunya del Nord no els agrada que això es faci (sembla evident, quan justament l'acte de regeneració de la Flama dalt del Canigó és el que justifica la continuïtat de la tradició i la seva presència al Castellet de Perpinyà)

3. El passat ple del mes de març, aquest ajuntament va aprovar una moció perquè l'equip de govern elabori el Pla d'Acció Municipal 2012-2015 abans del mes d'agost. Preguntem al govern en quin estat es troba l'elaboració del pla de ruta de l'acció municipal.

L'Alcalde diu que es presentarà passat la Festa Major de sant Zenon.

4. A finals de maig, la regidora de Cultura d'aquest Ajuntament va anunciar per Ràdio Arenys, que el proper ple aprovaria una nova taxa per a les entitats i col·lectius que utilitzin el Calisay fóra d'hores. La regidora va explicar que s'havien hagut de denegar diverses sol·licituds d'entitats en els darrers mesos per la política d'austeritat de l'Ajuntament. Com està l'elaboració d'aquesta taxa, i com es donarà sortida al pagament dels conserges de les activitats que finalment s'hi han portat a terme com el sopar de les pubilles i hereus del Maresme o d'altres esdeveniments que ja s'hi han programat?

La taxa s'està elaborat i s'aprovarà. L'alcalde explica que mentrestant ell decideix segons els criteris encara vigents.

5. Aquest migdia d'avui justament,  ha acabat el termini de presentació de sol·licituds pel que fa a la licitació de la gestió indirecta del servei públic de recollida selectiva de residus del terme municipal. Ens pot dir el govern quantes ofertes s'han presentat al concurs?

Hi ha 5 ofertes.

6. Seguint amb temes de recollida selectiva, és conscient el regidor de Medi Ambient de la devallada de resultats en el porta a porta  en més d' un 10 % d'un any a l'altre?.. A banda d'alguna campanya de sensibilització del Consell Comarcal del Maresme o del propi Ajuntament, ha previst la regidoria replantejar el tema de les sancions?

El regidor de la Brigada, com l'anomena l'Alcalde, diu que es faran més campanyes de sensibilització i preparen un dispositiu per tornar a les sancions. Serà en breu i per activar-lo pels volts de sant Zenon, amb la policia i el celador de Medi ambient

7.Quina és l'assignació econòmica d'hores extraordinàries o normals que destina l'Ajuntament a la Brigada Municipal per pagar els treballs de retirada de les deixalles a la via pública que no recull l'empresa concessionària perquè no corresponen a la franja que toca?

El regidor respon que la Brigada no ho fa, sinó que ho fa la mateixa empresa CLD, 2 dies a la setmana.

8. Hem pogut constatar novament que els mateixos establiments de restauració que li vàrem comentar personalment, segueixen reiteradament treien al carrer el que no toca qualsevol dia de la setmana. S'ha pres o es pensa prendre alguna mesura al respecte?

El regidor explica que se'ls ha informat per carta i visitat. Si segueixen incomplint el proper pas serà la sanció.

9. Com s'està fent la recollida dels residus generats a les festes de carrer que ja fa dues setmanes que s'han iniciat i com es preveu als actes de confluència massiva d'aquest estiu?

Explica Almansa que hi ha un protocol. Coordinat amb Cultura. Medi ambient informa als organitzadors de les festes de la fracció que toca i també de les que no pertoquen (perquè es portin de les illes més properes). Per actes de més gran magnitud CLD hi fa un servei extra.

9. S'ha arribat a algun acord amb el Patronat del Parc del Lurdes per a la celebració dels Concerts a la Gruta aquest estiu, i les tardes a la fresca?

L'alcalde explica que encara no s'ha arribat a cap acord i que l'Ajuntament col·labora molt amb el Patronat. L'explicació però s'enterboleix quan explica que hi ha hagut tensió per la reposició dels bancs trencats de la Gruta . L'alcalde diu que l'Alcalde s'enfada però ha buscat un pressupost (2500 euros) i es farà càrrec de l'obra. Acaba dient que no hagués estat malament una mica més de cordialitat.

10. Un cop restablertes les negociacions, com està en aquests moments el tema de la compra de les Clarisses? Pensa el govern, com ha fet públic en diverses ocasions, lliurar tota la documentació i reunir a tots  grups municipals per prendre d’una vegada per totes una decisió sobre el futur de la Casa de les Lletres?

L'alcalde explica que demà es farà una reunió entre els advicats de les parts o que pot ser la que ho desencalli tot. Ja hi ha acord per la taxació i l'import de 1.200.000e per la compra de l'edifici i com portar-la a terme. Ho ratifica dient que ho ha estat parlant amb en Ramon Anglada i que tot pot desencallar-se... i que immediatament ho comunicarà a la resta de grups municipals.  

11.- Volem saber si s’ha fet efectiva la renúncia  del Departament d’Ensenyament del terreny situat entre l’escola Sinera, i el Pla dels Frares, que es va cedir des de l’Ajuntament per fer-la .  Des de que es va posar en funcionament  la zona està vallada de forma provisional , crea problemes de mobilitat en alguns indrets  i no s’hi pot accedir. També volem saber si es pensa fer -hi una neteja,  doncs ens consta no s’ha fet des de fa més d’un any.

La regidoria Mir explica que avui mateix hi ha hagut reunió amb els responsables d'obres del Departament d'Ensenyament que han comunicat d'aquesta voluntat de retorn d'aquest terreny. Segons ha explicat s'han sorprès molt d'aquest fet perque desconeixien aquesta voluntat del Departament. També ha anunciat que les obres de l'escola estan recepcionades.

12.- Demanem al govern que ens sigui lliurat amb immediatesa el document oficial d'hores extraordinàries que es fan en aquest Ajuntament, i que ha donat peu a la polèmica generada aquest dies en els mitjans de comunicació locals en referència a les hores extres de la Policia Local. De la mateixa manera, volem conèixer a qui s'ha lliurat aquest document, i saber perquè alguns dels grups municipals no hi hem tingut accés encara hores d'ara.

Aquest migdia, coincidint amb l'entrada de la pregunta d'ICV, s'han fet diversos documents relacionats amb aquest tema. La regidora de Governació ha fet una exposició breu, però ja no hi havia temps per més debat. No hem entrat a polemitzar que el document que s'ha publicat al web, al matí, s'ha despenjat unes hores més tard, per diversos errors a les xifres. Al final del Ple, ja passada la mitjanit, la Secretària ha fet una explicació on cenyint-se a la Llei el Ple s'ha d'acabar el mateix dia que es convoca, amb l'excepcionalitat de passar uns minuts per poder acabar el debat en curs. Ha remarcat que les competències del Ple són unes i a vegades, en el cas dels debats i els acords que es proposen a les mocions, se sobrepassen les pròpies competències. Un debat interessant que haurem de resoldre les properes setmanes.

Afegeix un comentari nou