Faltar a la paraula i als compromisos electorals

Assignar el règim de dedicació parcial a les regidores Sra. Susanna Mir, Sra. Maribel Illescas i el regidor Sr. Juanjo Almansa. Des d’ICV volem recordar novament el que l’alcalde va manifestar reiteradament durant la campanya que si governava no hi hauria dedicacions exclusives ni càrrecs de confiança. També volem recordar que, en el Ple de constitució el mes de juny de 2011, els diferents grups municipals vam retreure a l’alcalde el fet d’adjudicar-se una dedicació exclusiva i també a dos dels regidors del seu govern. Concretament el PSC, va manifestar que l’alcalde havia incomplert el seu programa electoral i que hauria de donar les explicacions oportunes de la seva dedicació exclusiva, la dels dos regidors i el sou del càrrec del seu assessor gerent. També en aquest sentit, el Bloc va manifestar no ser partidari de la dedicació exclusiva, fonamentalment per que irromp la trajectòria professional de les persones i crea condicions per a la dependència laboral de l’exercici de la política. Ara que les circumstàncies adverses han desaparegut i que l’equip de govern té una majoria absolutíssima, no entenem ni que un ni els altres donin suport a aquestes assignacions. Aquestes assignacions que ara anomenen, per no dir la paraula exclusiva, però que evidentment és una retribució exclusiva encobertes ja que passen d’un 100 a un 90 % menys, es a dir un 10% menys d’una jornada laboral a temps complert. ¿Per quin motiu es mantenen tant la dedicació exclusiva de l’alcalde, i la quasi casi exclusiva que ara passa a anomenar-se parcial (és a dir del 90%, ) dels regidors Almansa i Mir, quan vostè senyor alcalde va dir que ningú del seu govern en tindria i posteriorment ha manifestat per activa i per passiva que quan no estigués en minoria, els seus regidors i regidores deixarien de tenir-la? ¿I és més, a canvi de què i per què s’afegeix i s’assigna una altra dedicació exclusiva encoberta al regidora Illescas? Pensem que totes aquestes regidories estan dotades de personal tècnic i administratiu suficient. La Regidoria d’esports te dos tècnics i personal administratiu. La Regidoria de serveis també compta amb un cap, personal tècnic i administratiu suficient i la d’Educació i d’Infància i Joventut compta amb una administrativa i una auxiliar tècnica que pensem que ara mateix i amb les circumstàncies actuals en que ja no s’ha de prioritzar cap inversió d’importància, malgrat totes per petites que siguin en tinguin en aquesta àrea i tenint en compte que la regidoria de Cultura d’aquí uns dies tindrà un nou titular per tant es descarrega de manera considerable de responsabilitats, pensem que no és necessària una dedicació parcial o exclusiva encoberta per part de la regidora. Tampoc pensem que les àrees de Gent Gran, Nova Ciutadania, Igualtat, Civisme, Participació Ciutadana i Cooperació, que tenen una persona que les coordina, ni que les responsabilitats que comporten, tingui la necessitat de que el regidor hagi de cobrar una dedicació parcial del 90%. I també falta a la seva paraula en el cas de la figura del gerent. Li recordo que en un principi se’ns deia que no tindria retribució , i a qui en un principi es va assignar la quantitat de 17.000 euros i fa uns mesos , com és públic i conegut, ha acabat rebent una assignació de 26.000 euros anuals. I que consti que sempre hem manifestat que fa una bona feina, coordina les regidories i fa les tasques d’Alcalde a l’ombra. En el seu moment la justificació va ser la especial circumstància en que es trobava el Govern, la insuficiència de regidors per cobrir carteres i la càrrega considerable que s’havien d’abastar. Caldrà que ens expliquin, i no a nosaltres tres, sinó als nostres convilatans aquest canvi de parer i el manteniment de totes aquestes mesures. Reiterem el nostre el convenciment de que l’objectiu no és fer un govern fort, eficient i auster dins el context de la situació de crisi en que ens trobem sinó un govern fet a la mida de les persones que en formen part i que ens porta a fer una reflexió: Fem política o vivim de la política? Per tot l’exposat, i demanant que es compleixi la seva paraula, l’Equip de govern es replantegi totes aquestes dedicacions exclusives per recuperar la credibilitat en la política, que falta ens fa, i en els càrrecs electes en particular, el nostre grup hi votarà en contra.

Afegeix un comentari nou