LA SORPRENENT EFICÀCIA D’UN SERVEI SUPRAMUNICIPAL

No m’ho hauria imaginat mai que un servei públic com el Registro de Partidos Políticos de la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior fos tant ràpid i eficaç.

Això demostra que com deia el President que “la feina ben feta no té fronteres, i la feina mal feta no té futur”.

El passat 1 de març vaig entrar personalment en aquest registre públic de Madrid una acta notarial de constitució d’un partit polític local per a presentar-nos a les eleccions municipals del proper 27 de maig.

Jo personalment no les tenia totes ja que el que et demanen és la presentació d’una acta notarial de constitució del partit, amb la signatura de tres persones. El termini màxim per a respondre’t és de 20 dies hàbils, per la qual cosa aquest termini finalitzava el 29 d’abril, però en el cas en que hi hagués algun defecte de forma, el plaç quedava aturat fins a la rectificació d’allò que el registrador considerés que mancava.

El passat 9 de març vam rebre un requeriment de subsanació de deficiències que ens va deixar bastant trastocats, ja que el plaç definitiu, en el cas en que finalment quedessin subsanades les deficiències, passava del 3 d’abril, data límit per a poder-se constituir com a partit polític, donat que aquesta data és la data de convocatòria de les properes eleccions municipals.

Dimarts 13 de març entrem una nova acta notarial el mateix dijous 15 faig una trucada al registre i em comuniquen que el nostre partit ja està enregistrat oficialment a manca de la signatura del registrador i de l’enviament del corresponent document de comunicat per correu certificat.

Des d’aquí vull felicitar a aquest registre d’aquest ministeri estatal el qual malgrat vagi plegat de feina per la quantitat increïble de partits independents que es volen presentar a les eleccions del mes de maig és molt eficaç. Recomano visitar la web.

Així mateix, això demostra que hi ha voluntat de potenciar el sistema democràtic i la participació d’aquelles persones que hi desitgin entrar a través de partits independents dels partits amb marques tradicionals.

I la pregunta que em faig és la següent: si això funciona a nivell estatal, perquè no poden funcionar altres coses que es porten des de l’ajuntament? Perquè no es responen totes les instàncies que entren a l’Ajuntament? Perquè els tràmits i gestions triguen tant en poder-se realitzar i l’ajuntament s’escuda en posar pegues per mirar que no se li passi el temps límit legal per a contestar? I finalment, perquè quan es respon, moltes vegades es respon amb menyspreu cap al ciutadà?

No dic que calgui fer neteja a l’Ajuntament de personal perquè qui finalment manca les directrius del què i com s’ha de fer és el govern municipal, però potser sí que manca una mica de sabó per fer dissabte i endreçar la casa gran.

Però per això, cal ser valents o simplement, diferents.

Afegeix un comentari nou