Obres = destrosses a la via pública?

Sembla que això forma part del dia a dia.

I és que encara que es demani als constructors i promotors uns avals de garantia de bona conservació i manteniment del carrer o carrers afectats pel trànsit i actuacions a la via pública, no es té en compte que mentre dura la obra, el carrer existeix, per la qual cosa no podem esperar a finalitzar la obra per tal d’arreglar-lo, si realment s’arregla.

En Ramon Jolís va fer una feina excel•lent com a zelador de la Regidoria d’Urbanisme i lamento que no se l’hagi mantingut, ja que aquestes coses passaven menys vegades quan ell hi era.

Només cal mirar com està el carrer Bisbe Pascual o el lateral de la Riera, just a sobre de can Milar, per l’estructura que ha d’aguantar una façana que estava catalogada i protegida, encara no sé el què.

Cal fer més seguiments i control de les obres, i per això cal coordinar el personal. I si no hi ha personal, contractar-lo, perquè no, amb el sou que cobra el Gerent de l’Ajuntament per escalfar la cadira del seu despatx (60.000 €/anuals), podríem tenir un parell o tres de zeladors.

Afegeix un comentari nou