FotoDenúncia (sorolls recollida selectiva)

Avui he pres aquesta foto, que he obtingut al matí, a les 7 hores exactament. Com podreu comprendre i suposar, el soroll era excessivament alt per a aquestes hores de la matinada, de forma que estic segur que més d'un l'haurà despertat abans que el seu rellotge.  Aquesta feina, realitzada a deshora, vulnera el redactat de l'article 14, apartat 1, de la nostra ordenança municipal de sorolls, que diu:

L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 8 h a les 21 h, excepte en els polígons industrials i sempre que no s’afecti habitatges.

Això ja fa temps que perdura. Un motiu evident és l'article que ja vaig redactar i que podeu llegir a l'enllaç següent:

http://synera99.webcindario.com/Articles/20110600_Contaminacio_acustica.pdf

Esperem que algú hi posi el remei que correspongui.

Afegeix un comentari nou