Precs i preguntes al Govern (octubre de 2012)

PRECS

1. Hem pogut constatar que han hagut de moure els contenidors que hi ha a la riera davant del carrer Montserrat per obrir un pas pels cotxes a la zona blava, ara l'últim contenidor tapa la visibilitat dels cotxes que baixen d'Arenys de Munt als que volen accedir a la carretera des de la riera. Els demanem que considerin de moure aquest contenidor o mirin de no posar-los alineats.

La regidora de Governació recull el prec i s'analitzarà la proposta. 

 

2. Demanem al govern d'Arenys de Mar, que les persones que contracti per tal que treballin als col·legis electorals el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 25 de novembre, fent tasques que fins ara realitzava personal de la pròpia administració local, siguin persones a l'atur de la nostra població. Les  persones contractades podrien d'aquesta manera cobrar la quantitat estipulada per a la jornada, un sou que paga la Junta Electoral Central, fet que podria suposar un ajut important a famílies que ho estan passant molt malament. Aquesta iniciativa que proposem no és novedosa. Altres Ajuntament de Catalunya l'estan duen a terme amb molts bons resultats.

L'Alcalde diu que veu bé la proposta i que la passarà als serveis jurísdics. Intervé la Secretaria municipal per dir que no és possible, atès que l'ajuntament no fa una contractació expressa. La regidora Roig, insisteix que ho facin possible, atès que hi ha l'experiència d'altres ajuntaments.

 

3. Demanem al govern que vetlli per tal que des dels mitjans públics municipals es respecti el codi deontològic de la professió periodística, en la seva globalitat. Concretament, el punt núm. 9 que fa referència "al respecte del dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta". Creiem que les imatges publicades al web municipal i al web de ràdio Arenys el primer dia d'aquest mes d'octubre en referència a la posada en marxa del menjador social per a gent gran a l'Asil Torrent, ha vulnerat aquest precepte.

La regidora Estrada (PSC) inicia la seva intervenció dient que no recull el prec, atès que considera que no s'ha vulnerat el codi deontologic i que es va tenir cura en el tractament de les imatges. ates que assegura que la gent va posar-s'hi voluntariament. L'alcalde, que també apareixia a la fotografia,  ratifica aquest fet. La regidora Roig insisteix en la tipologia d'imatges i que cal tenir una cura molt més extrema en aquests casos.

 

4. Demanem al govern que valori que a les futures ordenances fiscals per a 2013 recullin la demanda que plantegem per tal que les entitats bancàries amb caixers automàtics a la façana paguin una taxa per ocupació de l'espai públic.

El regidor Vinyes (PSC) recull el prec. Aclareix que només es podrà aplicar als caixers que que estiguin situats donant directament a la vorera.

 

5. Seguim demanant al govern com ja ho hem fet diverses vegades, que es posi al dia la informació a la pàgina web pel que fa a les actes dels plens, de les juntes de govern, i que es formalitzi la publicació de totes les actes de la Comissió de Planificació i Seguiment.

La regidora de Comunicació explica que les actes es publiquen quan s'entreguen de Secretaria. Respecte a les Juntes de Govern i la Comissió de Coordinació considera que no s'han de publicar completes atès que inclouen altres informacions. El criteri és que de tots els acords se'n fan notícia i es publiuen al web i difonen a la Ràdio. La regidora Roig li replica que a l'anterior mandat, també amb el PSC al Govern, es penjaven totes les actes de les Juntes .

 

PREGUNTES:

 

1. Constatem que la marquesina de la parada d'autobús que baixa d'Arenys de Munt a la part alta de la riera encara està inutilitzada i al mateix temps la zona del voltant està tancada. Quan tenen previst remodelar aquest indret per tal que sigui operatiu?.

El regidor Fontbona fa una extensa explicació de la situació de l'obra i assegura que es pot desencallar el proper mes. Respecte a l'espai per les persones s'ha encarregat un projecte per l'any vinent. Mentre s'obrirà als cotxes per aparcament i ja n'han parlat amb COMSA, sigui com a zona verda o amb regulació horària.  Aquesta opció serà provisional fins a la redacció del projecte que redactaran els serveis tècnics municipals.0

 

2. La regidora de Governació ens ha fet saber que finalment la Diputació de Barcelona, ha accedit a fer un estudi del carril bici integral. Ens agradaria conèixer en quina fase es troba l'estudi i si ja ha vingut algun tècnic de l'esmentada institució a Arenys a fer un estudi de camp.

La regidoria de Governació explica que ja s'ha desencallat i resolt la petició feta a la Diputació i ja han començat a treballar en un primer avantprojecte de carril bici.

 

4. Vinculada a la pregunta anterior, i mentrestant es treballa amb la continuïtat del carril bici també ens agradaria saber quantes sancions ha posat la Policia Local als cotxes estacionats al carril des d'aquest estiu a data d'avui?

La regidora es compromet a comunicar el llistat de sancions de tot l'estiu. La regidora explica que el nombre de denuncies no és la millor manera de valorar l'incompliment.

 

5. Preguntem al govern si te intenció de convocar als grups de l'oposició per debatre la proposta d'ordenances fiscals i de pressupost 2013. Hem pogut llegir al web de Ràdio Arenys que preveuen fer el ple extraordinari per aprovar les ordenances el proper 7 de novembre. En tot cas, sàpiguen que tot i que ara tinguin majoria absoluta, el grup d'Iniciativa, està obert a parlar-ne i a fer propostes concretes com per exemple, la que hem expressat al prec corresponent.

El regidor d'Hisenda, celebra la predisposició d'ICV a parlar de les ordenances. Convoca a una reunió per la setmana vinent i anuncia que el dia 5 de novembre hi haurà l'audiència pública. També s'ofereix a reactivar la comissió del ROM

 

6. Preguntem al govern quina intenció tenen respecte al Senat Municipal i a la seva inoperància i nul·la convocatòria des de ja fa gairebé dos anys. Al PAM hem pogut llegir que es pretén ampliar-lo i modificar-lo en el període del 2012 al 2015. Ens poden concretar una mica més per on passa aquest procés?

La regidora de Participació Ciutadana explica que, d'acord amb les actuacions que hi ha definides al PAM, es farà la renovació del reglament de Participació Ciutadana i també confirma la seva voluntat d'activació del Senat i ampliar-lo a entitats i consells de la vila.

 

7. La regidora d'Educació ens va explicar, al darrer ple, que arran dels robatoris que ha patit l'Escola Sinera es volia ajudar econòmicament al centre i també va explicar que ja s’havien reunit amb l’empresa de seguretat PROTEC per millorar el servei que ofereixen. Malgrat tot, desprès del ple, la matinada del sis d'octubre hi va haver un altre furt important. S’han pres les mesures dràstiques i immediates per tal de resoldre aquest problema greu d’inseguretat, que està afectant directament a la infraestructura d'aquest centre escolar?

La regidora d'Educació referma el compromís en resoldre amb immediatesa la millora dels sistemes de seguerat de l'escola.

 

8. Enguany el certamen Calamarenys ha diposat de noves propostes de difusió i s'ha creat un web propi fora de l'entorn del web municipal. Perquè s'ha optat per fer-ho? Perque s'ha utilitzat un domini .com i no un .cat? Quin es el criteri actual de l'àrea de comunicació en aquests casos? El web proposa un sorteig de productes de botigues de la vila (se suposa que d'Arenys de Mar... atès que enguany hi ha altres viles que hi participen) i es demanen dades personals que es diu que són a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament (no s'especifica si és el d'Arenys de Mar, però també pot arribar a suposar-se). Aquest procés ha estat validat des de l'àrea d'informàtica?

El regidor Pasqual (CiU) aprofita per fer una extensa explicació i "grandeses" del Calamarenys. Encara que no dona resposta concreta les preguntes específiques. Encara que confirma que s'ha complert el protocol municipal de protecció de dades i per tant l'Ajuntament, al qual es refereix el text informatiu del web sobre la custodia del fitxer, és el d'Arenys de Mar

 

9. El Ple del mes d’agost el govern va afirmar que havia fet un pas endavant amb una proposta que acordava amb el propietari l’inici el procés de la compra de les Clarisses. Volem conèixer com està el tema i saber per què no està prevista aquesta inversió en el Pla d’Acció Municipal que ha presentat el govern fins el 2015.

El regidor Vinyes explica que la propietat de la finca no ha signat el document proposat pels serveis jurísdics. I per tant no ho han inclòs al PAM. Malgrat això, Vinyes assegura que segueixen mantenint contactes i fent gestions per acabar concretant la valoració de l'immoble. 

 

10. Des de fa dos dies, hi ha un con aïllat damunt d'una llamborda de la Riera, a l'alçada del Casalet. No s'hi veu senyal d'obra, tot i que la gent respecta l'avís. Preguntem si respon a alguna mesura en concret, donat que desperta l'atenció dels vianants que hi passen. 

El regidor Almansa explica que, aquest matí, arran de la pregunta presentada al registre, han anat a comprovar els fets que s'explicavem i han trobat i retirat el con del mig de la vorera. El con és dels que s'utilitzen a la Plaça del Mercat i, segons el regidor, algú l'hauria situat al mig de la vorera.

 

Afegeix un comentari nou