Manifest de l’Assemblea permanent de professors i PAS de l’Alt Maresme

El sistema públic d’educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat que ha de permetre superar l’actual situació de crisi econòmica, política i social. A més a més, és la garantia de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats.

 

Les polítiques del Departament d’Ensenyament constitueixen un atac al dret de la nostra societat a l’educació. Per fer-hi front, l’Assemblea de professors i PAS de l’Alt Maresme manifesta públicament que:

 

1.Defensem l’escola pública  i  lluitarem per aconseguir un sistema públic de qualitat, inclusiu, democràtic, participatiu i dotat dels recursos materials i personal adequats, en totes les etapes educatives, des de les escoles bressol fins a la universitat, passant per la formació d’adults i l’educació en el lleure.

 

2.Denunciem l’ERO encobert que el Departament d’Ensenyament està aplicant des de fa almenys dos anys, que ha deixat sense feina més de 3000 docents, a més del personal vetllador que atén els alumnes amb dificultats psicomotrius, i també el personal d'educació social i especial, que treballa en les unitats de suport a l'educació. Això, havent-se incrementat el nombre d’alumnes. La necessitat d’ensenyar no ha desaparegut, i per tant, la Comunitat Educativa no pot prescindir d’aquests ensenyants, ni de la motivació dels que es queden.  Les retallades dels sous se succeeixen des del 2010, mentre es donen recursos ingents al bancs. Enguany fins i tot es reduirà els sous en cas de malaltia. Pel risc de contagi al qual està sotmès el col·lectiu docent, exigim que les grips es considerin accidents laborals.

 

3.Exigim la cobertura de totes les substitucions des del primer dia, i denunciem la precarització de les condicions laborals d’interins i substituts. Si cal retallar despeses salarials, que comencin per dalt i no pel col·lectiu més vulnerable.

 

4.Insistim en la idea que les retallades en educació comportaran una davallada sense precedents en la qualitat de l’ensenyament públic i dificultarà enormement l’organització pedagògica dels centres i la coordinació entre professionals, minimitzant els serveis educatius i impossibilitant l’atenció a la diversitat.

 

Per totes aquestes raons, els sotasignants demanen al Departament d’Ensenyament que  es faci enrere de totes les mesures preses fins ara, i prengui en les seves mans la defensa real i efectiva de l’ensenyament públic i dels professionals que la fan possible.

 

La precarietat de l’escola pública ens porta a la privatització.  Qui podrà pagar una escola de qualitat?

 

Assemblea de Professorat i PAS de l’Alt Maresme

 

Us podeu descarregar el manifest amb la graella de recollida de signatures (en format PDF)

Afegeix un comentari nou