Precs i Preguntes (novembre 2012)

Ple Ordinari 21 de novembre de 2012

 

PRECS:

1. Demanem a l’equip de govern, i per extensió també en aquest cas a la resta de forces polítiques d’aquest consistori, que donin suport a la iniciativa solidària anomenada “El petit gran repte” feta per un arenyenc, per tal de recollir fons per a la Fundació Miquel Valls que atén malalts d’E.L.A. (esclerosi lateral amiotròfica), dels quals, desafortunadament, també hi ha casos a la nostra vila. Cal dir que aquesta iniciativa ja té el suport d’entitats i particulars d’Arenys de Mar, i el que demanem és que des d’aquest Ajuntament es doni recolzament institucional i logístic en quant a afavorir la seva difusió mitjançant els canals públics de comunicació, col·laborar en les activitats que s’organitzin i facilitar els espais que precisin.

2- Demanem a l’equip de govern que vetlli per tal que el supermercat Condis situat a la Rambla Pare Fita compleixi amb la normativa establerta per carregar i descarregar els camions. Els veïns ens han fet saber que sovint ho fan fora de l’hora indicada i del lloc destinat per a aquest fi, amb les molèsties que això ocasiona al veïnat. I tot i que ens consta que s’ha comunicat en diverses ocasions aquest fet a la Policia Municipal, continua passant el descrit

3. Preguem a la regidories de Medi Ambient i de Serveis que es puguin programar les podes a l'arbrat públic arenyenc en determinats períodes de l'any com son durant la tardor o passat l'hivern, per estalviar els costos que suposa  que en els períodes que cauen més les fulles, calgui tanta intervenció de manteniment i neteja de la via pública, i del famós bufador que tants problemes acústics provoca als veïns.
 

4.- Demanen al govern que faci una actuació per dotar d’enllumenat, inexistent en aquests moments, el camí de l’Hort del Bisbe que va del camí de Can Quintana fins el pavelló municipal d’esports.  Hi ha molta gent que ha de passar per aquest indret, sobre tot infants i adolescents que l’utilitzen en horari extraescolar i que en aquesta època de l’any, a partir de les sis de la tarda, està completament fosc, amb el perill i la inseguretat que aquest fet suposa.

5.- Demanem al govern que faci les gestions necessàries amb ADIF per evitar que s’utilizi la doble via situada just al davant de l’entrada de la nostra vila com aparcament de la màquina de tren fins a la topera.  Aquest fet , que es dona habitualment, impedeix la vista privilegiada de la primera línia de mar que  volem continuar gaudint i dona una mala imatge a la nostra població.

6.- Demanem  que el govern faci les gestions necessàries i insti a l’Administració que correspongui,  que faciliti la mobilitat  pels laterals de  la NII  amb seguretat , com ja ha fet en alguns trams ,  de les persones que resideixen en la Urbanització Portimar I,  les Carolines, així com les dels càmpings de la zona i que es volen  desplaçar a peu o en anar a peu  al municipi.  Son moltes les persones i veïns de les zones esmentades que caminen pel lateral de la NII sense cap seguretat i amb risc d’atropellaments. Pensem que ja és hora d’acostar les zones més allunyades, en aquest cas la de Llevant,  tal i com ja es va fer a la zona de ponent.

PREGUNTES:

1. Sap l’equip de govern a qui pertany el solar adjunt a la plaça Montserrat,? Els veïns del indret, ens han fet arribar les seves queixes, perquè actualment presenta un estat d’abandonament absolut i el fet que comuniqui directament amb la plaça, suposa un perill evident pels nens que hi juguen. Preguntem si s'ha fet alguna acció al respecte, i sinó és així, demanem que s'insti amb urgència a la propietat per què restableixi la porta que hi havia d’accés per tal que no pugui entrar ningú i evitar el perill que això comporta.

2. Preguntem al govern com és que amb data d'avui el web municipal no s'està seguint els principis de la la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. A la darrera convocatòria de la plaça de tècnic de turisme, com també a les darreres convocatòries de selecció de personal per exemple, s'han publicat al tauler d'anuncis del portal web com també  a les cartelleres públiques els noms i cognoms així com el document d'identitat de les persones que s'hi han presentat així com la valoració obtinguda.

3. Preguntem al govern si és coneixedor de l'okupació que s'ha fet de la finca situada al número 3 del Passeig Xiifré i si s'ha pres alguna mesura al respecte.

4. Al ple del mes de setembre,  vam constatar que desprès de mesos que els promotors de l'obra del Passeig Xifré núm.  7 fessin cas omís a les demandes municipals de treure la tanca de l'obra, finalment la van retirar. Hores d'ara però, la situació és encara pitjor, perquè dos mesos després els desperfectes que ha ocasionat l'empresa constructora a la vorera, son més evidents. El regidor d'Urbanisme ens va dir aleshores que havia requerit a l'empresa a solucionar-ho. Volem saber quina és la situació hores d'ara d'aquesta demanda.

5. Preguntem al govern, si s'ha produït alguna incidència important en la conducció de l'aigua a la nostra vila, i si els consta per l'empresa que té la concessió si hi ha algun problema al respecte. Aquests darrers dies, hem pogut veure diverses fuites d'aigua important i no solventades a veïnats per exemple com el del carrer de Sant Antoni o al carrer de la Revolució.

6. Preguntem al govern si tenen coneixement de l'estat de les obres d'ADIF de condicionament de l'estació d'Arenys. Unes obres que s'estan allargant en el temps, i que molts usuaris de rodalies cada dia en pateixen les conseqüències. Darrerament, sembla fins i tot que cada vegada hi ha menys gent treballant-hi, i que no s'avança en la seva execució. El perill pels usuaris del servei, ha anat en augment constant.

7. Ha passat mig any, des que el govern d'Arenys va cedir la gestió de la deixalleria mancomunada a favor de l'Ajuntament d'Arenys de Munt perquè la seva empresa pública Gusam en portes la gestió. Punt per cert, al que el nostre grup municipal d'Iniciativa hi va votar en contra, com també ho va fer el PSC que en aquells moments encara no havia entrat al govern municipal. Una de les principals millores que se'ns va vendre aleshores, va ser que la gestió amb els usuaris milloraria i que es farien carnets digitalitzats on constarien els lliuraments per obtenir descomptes en les taxes respectives. Com sigui que hores d'ara no s'ha dut a terme aquesta millora prevista, i al ple passat vam aprovar un descompte a les taxes pels recicladors i més constants usuaris del servei, preguntem al regidor de Medi Ambient com es troba aquesta situació. Aquesta mateixa setmana, usuaris que han anat a la deixalleria, ens han comentat que ni tant sols han rebut un comprovant del seu lliurament.

8. Hem pogut constar que els parterres de Platja Cassà estan en alguns casos destrossats, i que son utilitzats com a lloc de pas per travessar la Nacional II per accedir a la via de tren, amb el perill que suposa. Preguntem al govern si pensa fer alguna actuació al respecte, considerant que si més no a banda de la millora ambiental, feien la funció de barrera entre la vorera i la carretera.

9. Preguntem al govern, si ha fet alguna gestió amb la direcció de la Residència Geriàtrica Villa Betània, per tal que arreglin el problema que tenen des de l'ampliació amb els desaigües de pluvials que surten al carrer. Veïns de la zona, ens han comentat que no només hi surt aigua, sinó també restes de menjar, i fins i tot aquests darrers dies, la sortida d'olis i greixos, ha provocat la intervenció dels Bombers d'Arenys, pel perill que comportava a la via pública.

10. Igualment preguntem també si es pensa dur a terme alguna actuació a la Claveguera del Carrer Montalt, que porta la seva conducció fins a Doedes, provocant problemes sovint al veïnat.

11. Preguntem a la regidoria de Promoció Econòmica si hi ha algun tipus de contraprestació econòmica o d'altra mena amb els cursos que s'estan duent a terme de cuina al Mercat Municipal amb comercials de la coneguda marca Thermomix.

12. Preguntem novament al govern en quina situació és troba l’espai cedit a l Departament per a la construcció de  l’Escola Sinera, a la que sembla que vol renunciar per què no compleix les condicions que garanteixen la  seguretat  per que l’escola el pugui utilitzar i que es manté amb un tancament provisional des de fa més de dos anys.

(Aquest mes no us acompanyem les preguntes amb la transcipció de les respostes que va fer el Govern muncipal)

Afegeix un comentari nou