Precs i preguntes al Govern (gener de 2013)

PRECS:

1. Demanem a aquest Govern que es reprenguin les reunions que es duien a terme per modificar l'actual ROM (Reglament Orgànic Municipal) coordinades per qui va ser aleshores regidor d'Administració Municipal Joaquim Barris, i que des de fa més de deu mesos han quedat aturades.

El regidor d'Hisenda Ramon Vinyes respon que el Govern Central vol fer una nova reglamentació que afectarà a tots els municipis, però que veient que aquesta es demora, agafa el compromís de fer una convocatòria de reunió amb tots els grups per seguir amb la modificació.

 

2. Demanem també a aquest Govern, que posi en marxa la comissió aprovada per majoria d'aquest Ple, per aplicar als nous preus públics la tarifació social, desprès que el regidor d'Hisenda Ramon Vinyes es comprometés a fer-ho a les reunions de treball que va mantenir amb el grup d'ICV per les Ordenances Fiscals 2013, com també a les comissions informatives pertinents.
 
El regidor d'Hisenda, Ramon Vinyes diu que properament rebrem un calendari de reunions per participar a una comissió mixta (electes i tècnics) que puguin treballar els preus públics de l'Escola bressol i l'Escola de música abans de l'estiu amb el criteri de tarifació social.

 

PREGUNTES:

 

1. Hem pogut veure la presència a certs actes, d'un fotògraf professional que ha fet reportatges per exemple del acte d'obertura del any Espriu al Palau de la Música o del darrer ple extraordinari. Preguntem al govern quina és la tasca que té encomanada, quin és el cost dels seus honoraris, i si creuen que realment calia aquesta nova figura havent-hi com hi una cap de comunicació, tota vegada que molts bons fotògrafs a la nostra vila, o l'Associació AFA que fa tan bona feina.

Respon a aquesta qüestió, i a la pregunta símilar que ha fet el grup d'ERC, la regidora de Comunicació Lorena Estrada. Ens explica que s'ha contractat un fotògraf professional arenyenc que cobrirà els actes que organitza l'Ajuntament i que farà 5 reportatges gràfics al llarg de l'any, monogràfics per crear un arxiu, i que el cost total del seu treball ascendeix a 2.400 euros.
Diu que el buscar una persona externa remunerada, sorgeix de la necessitat de donar suport al Cap de Comunicació que fa moltes més feines que abans (suport alcaldia, OAC, Serveis Generals, atenció al públic a banda de les pròpies comunicatives).
Argumentem que els caps de comunicació sempre han fet aquestes tasques, i que en aquests moments assumir la despesa no ho veiem raonable, podent comptar amb el suport d'altres mitjans de comunicació locals, de la pròpia Asssociació Fotogràfica arenyenca, i de tants i tants convilatans que capten imatges de la majoria d'actes i els publiquen a les xarxes socials.

 

2. Preguntem al Govern, quina relació té aquest Ajuntament amb la televisió privada, Maresme Televisió que prové de la cadena trencada del Canal Català, o en el seu cas, amb la productora que gestiona el canal. Si hi ha algun tipus de contracte, o contraprestació econòmica pels enregistraments que fan a la nostra vila?

És el propi alcalde Estanis Fors, qui explica que des del setembre del any passat, s'ha encomanat a Maresme TV que faci reportatges i entrevistes per un preu mensual de 500 euros (6.000 euros anuals com aportació), i que d'aquesta manera les activitats que es fan a Arenys tenen més visibilitat al Baix Maresme.
Argumentem que tot és qüestió de criteris, i que nosaltres compartim el de la comunicació pública i no el de pagar per sortir a la tele. Li retreiem a més que la direcció d'aquest canal s'ha dedicat a demanar col·laboracions d'ajuntaments on hi ha alcalde de CiU, amb l'argument que els faran molta campanya i que hi haurà moltes repeticions dels reportatges enregistrats.

 

3. Al ple del mes de setembre, aquest grup va preguntar al govern si s'havia fet algun requeriment a l'empresa promotora de l'obra al Passeig Xifré núm 7, per tal que fes els arranjaments pertinents dels molts desperfectes que l'obra va causar a la vorera. El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona ens va respondre que el zelador n'havia fet la inspecció que es farien els requeriments oportuns. Voldríem saber  desprès de cinc mesos, com és que la situació està igual o pitjor.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona ens respòn que seguiran el tema, i que no retornaran la fiança sinó executen l'obra d'arranjament.

 

4. Al mateix Passeig cantonada amb la Riera, hi ha hagut una operació de desmantellament i desmuntatge de la marquesina del que va ser fins fa uns mesos un restaurant. A l'indret, hi ha quedat la fusta muntada, amb la cinta de precinte de la Guàrdia Urbana i un edicte municipal, que fa molt mal efecte en un lloc de tant de pas. Preguntem al Govern, si s'ha fet algun requeriment als propietaris al respecte.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona ens explica que l'obra no s'adequava al projecte que havien presentat, i que és un tema delicat perquè a més hi ha la confluència de conflictes entre privats. Diu que no és un tema d'estètica i que esperen solucionar el tema.

 

5. Preguntem novament al govern si hi ha alguna novetat en el tema de les Clarisses. Ja fa unes quantes setmanes ens van informar que s’estava pendent d’un informe de la Generalitat per decidir si s’ha de fer efectiva o no la compra i per quina quantitat, tot i que aquesta inversió no està prevista ni el els pressupostos, ni tampoc en el Pla d’Acció Municipal que ha presentat  el govern fins el 2015.

El propi Alcalde diu que justament aquest dijous hi ha una Comissió d'Urbanisme de la Generalitat i que ha donat la seva paraula que emetran un informe sobre la idoneïtat i taxació de la compra del convent de les Clarisses d'Arenys.
Li repliquem que hi ha efectes colaterals que afecten a persones (el massover de la casa), i que cal donar-hi resposta. El regidor d'Hisenda diu que aquest tema està en vies de solució imminent. 

 

6. Preguntem novament al govern en quina situació és troba l’espai cedit al Departament per a la construcció de l’Escola Sinera, situat al Pla dels frares, a la que sembla que vol renunciar per què no compleix les condicions que garanteixen la seguretat per que l’escola el pugui utilitzar i que es manté amb un tancament provisional des de fa més de dos anys. Està previst arreglar finalment el mur i s’obrirà aquest espai?

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona diu que la setmana vinent tenen reunió amb el Delegat Territorial d'Ensenyament per parlar de la cessió d'aquest espai com també de la zona verda de l'Institut Els Tres Turons. Pel que fa al mur, va explicar que la seva reparació ascendeix a més de 30.00 euros, però que és conscient que caldrà assumir aquesta obra, i que aixó voldrà dir que se n'hauran de deixar fer d'altres.

 

7. Ara ja fa mesos de l'avaria de l'elevador de contenidors soterrats del Bareu (davant de l'Escola Sinera). Un trist con i una cinta ho indiquen. El nostre grup i el d'ERC, ja fa temps que venim alertant de la situació. Ha passat mesos, i encara no s'hi ha fet cap intervenció. Quina es la previsió de que quedi arreglat? S'han pres mesures mentre es fora de servei? s'han buidat?

Santi Fontbona, també regidor de Medi Ambient, diu que no pensa fer cap acció al respecte perquè l'obra no ha estat recepcionada per l'Ajuntament i que per tant no se n'ha de responsabilitzar.
Insistim que no és un tema per deixar de banda, perquè qualsevol dia hi pot sorgir un problema de seguretat gros tal i com podeu veure a la imatge. Que els contenidors són al davant d'una escola pública, i que caldria prendre cartes en l'assumpte per la seguretat dels infants.

 

 

 

8. Preguntem al govern, quants cops per setmana el camió de la brigada fa la recollida a primera hora del matí de les bosses de deixalles que s'han tret quan no tocava. Igualment ens agradaria conèixer quants operaris s'hi destinen i en quin horari es fan aquestes operacions.

El regidor de Serveis, Juanjo Almansa, diu que un dia a la setmana passa el camió amb un operari per si hi ha bosses mal tretes. Li retreiem que no ens digui la veritat perquè hem vist personalment que la brigada destina com a mínim tres dies a la setmana un camió gros que queda ple i dos operaris a fer-ne la recollida, i que a vegades és a diari.
Aprofitem per fer-li extensiu l'agraïment que ens han fet arribar els veïns de l'Olivar perquè finalment s'hagi tret una soca d'arbre que tantes molèsties els causava, un tema que varem tornar a recorda, el mes passat, amb una pregunta del  nostre grup municipal.

 

9. Preguntem al Govern si coneix quan es preveu que Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC)faci la seva resolució pel que fa al Concurs d'adjudicació de la Recollida Selectiva a Arenys de Mar?

El regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona, respòn que encara no en tenen notícia.

 

10. Tornem a preguntar a l’equip de Govern sobre com està el projecte del carril-bici de la Riera. El darrer any, hem preguntat en diverses ocasions sobre la qüestió i la resposta de la Regidora de Governació Belen Quintero sempre ha estat que estava en mans de la Diputació en espera de la redacció d’un projecte definitiu, i posteriorment ens va anunciar que havien vingut tècnics de la Diputació per estudiar sobre el terreny les possibilitats. Però el fet és que hores d’ara no sabem res més i veiem que estem amb el mateix problema.

La Regidora de Governació ens diu que segueix treballant-hi i que ja ens n'informarà.

 

11. Preguntem al Govern com es que fa tants dies que una de les portes d'accés al Mercat Municipal ha quedat inutilitzada i no s'ha procedit a reparar-la, o en tot cas no s'ha requerit al instal·lador a solucionar les deficiències que té.

Respòn a aquesta pregunta, que tambè ha formulat en termes semblants el grup municipal de la CUP, el regidor de Promoció Econòmica Àlex Acero, que ens explica que darrerament aquestes portes tenen moltes mancances i que el seguiment  perquè l'industrial fes el pressupost ha estat llarg i que ha calgut fer tres anades al mercat. Finalment, s'arrenjaran en breu amb un cost que supera els 3.000 euros.

 

12. Demanem al Govern que ens doni una explicació de com es troba hores d'ara el tema del retén i servei de guàrdies de la Brigada Municipal. Aquests darrers vuit dies, hem rebut informacions diverses sobre el tema. D'una banda l'alcalde va explicar al Ple Extraordinari de dilluns passat, que el tema del retén estava en vies de solució i per altra banda, aquest diumenge escoltàvem a l'espai de Tribuna Política, de Ràdio Arenys, al gerent d'aquest Ajuntament, Xavier Masgrau, que explicava que el tema del retén havia quedat suspès, perquè s'estava a l'espera de l'arribada de noves màquines de neteja a la Brigada Municipal.

L'alcalde Estanis Fors, reconeix efectivament que el retèn de guàrdies ha quedat suspès, i que s'ha de renegociar el tema amb els treballadors. Explica que els operaris de la brigada com a mesura de protesta pel retard del pagament dels treballs efectuats des de fa mesos en aquest concepte i del retard en la bestreta, es van negar un dia a mitjan de gener a fer el servei, i que per aquest motiu se n'ha suspès el seu servei.

Li preguntem directament, si es tracta d'una represalia per part del govern, i no ho nega. Repliquem que el servei d'emergències i urgències en tot cas, no hauria de quedar desatès, i no ens semblen maneres de portar una negociació amb els treballadors. Apuntem que l'acord en aquest aspecte s'havia signat dues vegades per part del Comitè d'Empresa i que cal solucionar-ho.

 

13. El pas subterrani que dóna a Platja Cassà, està totalment impracticable per aigua acumulada, i el pas central, està absolutament obturat de sorres. El pas de vehicles tocant al Passeig de Mar, també hi ha hagut filtracions d'aigua importants aquests darrers dies. Preguntem al Govern si son les darreres pluges que han ocasionat aquest episodi o s'ha produït algun problema afegit. Igualment preguntem quines actuacions s'hi han de portar a terme.

Demanem informació sobre l'avaria que s'ha produït al migdia a Sa Boada i que ha fet baixar molta aigua cap al carrer de Sant Joan.

El regidor d’Urbanisme Santi Fontbona exposar els diferents problemes que tenen aquests els tres passos. En el pas a mà dreta hi ha problemes de filtracions d'aigües freàtiques. Segons el regidor, s'està estudiant l'alternativa d'obrir un canal perquè aquesta aigua que es neta vagi diectament al mar. A banda, va explicar que les bombes d'impulsió de les aigües no funcionen bé i que caldrà reparar-les.  També anuncia que ha encarregat un estudi tècnic per saber quina és la millor manera de tractar les sorresper la sospita que puguin estar contaminades.

En el pas subterrani baixant a mà esquerra també hi ha problemes de filtracions d’aigües freàtiques i en el central, acumulació de sorres que cal analitzar per saber quin tractament se’ls pot donar.
Pel que fa a la incidència de Sa Boada, Fontbona diu que no la coneixia i que sobrentèn que Sorea hi haurà fet alguna intervenció.

 

14. Al final del carrer de la Perera, a tocar de la nova plaça. hi ha des de fa uns mesos una pintada monumental que llueix la llegenda "Hoy lloramos nosotros, mañana llorara nuestras madres". Com sigui que la brigada és molt ràpida a esborrar pintades, preguntem si s'ha previst també d'embellir aquesta mur.
De la mateixa manera, hem pogut constatar en aquest mateix indret, que el terra de la nova plaça, està en mal estat. Preguntem al govern, si ja s'ha fet l'entrega d'aquesta obra, i en tot cas si s'ha tingut en compte l'estat del paviment a l'hora del retorn de la fiança al constructor o se l'ha requerit a solucionar-ho.

El regidor de Serveis Juanjo Almansa ens diu que la pintada és en un edifici privat, i que la brigada no hi actuarà per esborrar-la. Pel que fa a la plaça. el regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, ens explica que s'avisarà als constructors que no hi haurà retorn de fiança fins que no es poleixi i s'arrangi el paviment.

 

15. El conjunt de fires que els darrers mesos han proliferat al calendari arenyenc, han produït una certa eufòria i cofoisme, que ens fa por que no pugui petar als morros en qualsevol moment. Preguntem al Govern, si pensa posar ordre i aplicar criteris clars i de transparència al coordinar la globalitat de les fires. Hem pogut veure com s'han generat conflictes entre els diferents col·lectius, entitats i promotors, i greuges a l'hora d'establir criteris per a la seva organització.

El regidor de Turisme i Fires, Roman Pasqual, desprès de fer una extensa explicació de les fires, calendari i finalitats, reconeix que a la darrera Fira, d'aquest cap de setmana passat, hi ha hagut certs problemes per aplicar la taxa als promotors pel nombre de firaires que finalment hi van participar. L'alcalde també explica que van existir certs malsentesos amb el tema solidari cap a Creu Roja Catalunya, i amb part del comerç local.

Expliquem que en definitiva el que nosaltres demanem és que el govern actui amb criteris clars i de transparència a l'hora de programar les fires i de coordinar-se amb les diferents associacions i empreses promotores. Quedem que el regidor ens farà arribar el Reglament estandar que té com a finalitat autogestionar les fires, com també el calendari del any.

 

16. Ja fa setmanes que la llum del rellotge del campanar de l'Església de Santa Maria ha quedat a les fosques. Com sigui que el manteniment d'aquest aparell depèn de l'Ajuntament, preguntem al govern si s'han pres cartes en l'assumpte. Igualment, aquests darrers dies s'han produït episodis d'enfosquiment a la plaça de l'Església amb incidències a certs fanals, preguntem si ja s'ha procedit a la seva reparació.

L'Alcade Estanis Fors ens explica que desconexia fins al dia d'avui que el manteniment del rellotge del campanar depenia de l'Ajuntament, i que gràcies a la memòria històrica del portaveu de Govern, Ramon Vinyes, se n'ha assabentat. Diu que es posaran en contacte amb la Parròquia perquè en facin l'arrenjament. Tampoc sabien de l'incidència de l'enllumenat a la plaça de l'església i que donaran avís perquè es repari.

 

 

Nota: gràcies a tots els que ens heu fet suggeriments i facilitat imatges!!! Us convidem a seguir-ho fent!!!

1 comentari

Afegeix un comentari nou

Comentaris

Joan del Bareu

Hola Isabel, gràcies pel

Enviat per Joan del Bareu el Ds, 02/02/2013 - 00:57

Hola Isabel, gràcies pel resum. Sóc dels qui van escoltar una estona de Ple entremig de les interferències dels mòbils (sense comentaris). Bona feina amb la tasca d'oposició. Hi hauria molts temes a comentar, però em van molestar algunes de les respostes arrogants del regidor Santi Fontbona que crec que viu en una mena de confusió respecte els temps passats. L'actitut de negar-se a arreglar els contenidors del davant de l'escola Sinera em va semblar fora de lloc i prepotent. El servei de recollida prou l'està cobrant l'Ajuntament i ho ha fet a través dels contenidors mentre han funcionat. I els veïns de la zona els estavem utilitzant. Que hi fa que estiguessin recepcionants o no. Ara se'n desdiu i es nega a cobrir el manteniment? Crec que actuen amb visió bastant sectaria i mala bava.