Precs i preguntes al Govern (març de 2013)

PRECS:

 

1. Traslladem aquest prec fet per una oient de Ràdio Arenys que ens el va fer arribar el darrer dia que vàrem intervenir al programa Tribuna Política: demanem a l’equip de govern que la part de dalt de la plaça Mare Paula Montalt quedi millor il·luminada als vespres i les nits, ja que actualment és molt fosca.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, informa que es van treure llums a la zona de jocs i esport a requeriment d'alguns veïns, que no podien dormir a causa de la llum directa. Explica que el tema quedarà definitivament solventat quan es faci properament la remodelació de la plaça, ja que es podrà regular la intensitat de la llum als diferents espais de la plaça, segons horaris. La remodelació passarà també per la part central il·luminada i com a espai obert entre el carrer Doedes i la Riera.

 

2. Demanem a l’equip de govern que consideri la possibilitat d’instal·lar un desfibril·lador a la zona esportiva, tal com estan reclamant alguns usuaris, que pogués ser accessible tant des del pavelló poliesportiu com des del camp municipal de futbol. I paral·lelament que aquesta intervenció vagi lligada a cursos de formació en cardio-protecció pels professionals de les instal·lacions.

El regidor d'Esports Juanjo Almansa, ens explica que estudiaran aquesta proposta, i que s'analitzarà quants i a quins llocs s'han d'ubicar (zona esportiva, o la pròpia policial local que habitualment és la primera en arribar als llocs). Explica també que veuran a quines persones s'ha de formar al respecte.

 

 

PREGUNTES: 

 

1. Preguntem novament al govern si ha rebut la resolució de la Generalitat referent a la valoració del convent de les Clarisses.

L'alcalde d'Arenys Estanis Fors, diu que justament aquest dimecres a les dues del migdia, ha rebut per fax la resolució, però que encara no n'ha pogut informar als seus companys de govern, i que una vegada ho hagi fet, i arrivi el document de manera oficial, ens n'informarà també a l'oposició.

 

2. Divendres s’acaba el període de preinscripció a l’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Hem sabut que el Departament està retallant línies de P-3 a les escoles públiques. Tenen constància que aquesta mesura pugui tenir alguna afectació a la nostra vila, donaran suport a les escoles per evitar-la i quines actuacions pensen portar a terme en cas de que la demanda superi a la de l’escola concertada?

La regidora d'Educació Sussana Mir, ens explica que la Delegació Territorial del Maresme Vallés Oriental del Departament d'Educació va informar que aquest any l'oferta seria de 150 places (25 menys que el curs passat) al·legant que segons les seves dades, ja n'hi havia prou. Informa també que a data de divendres 15 de març, l'Escola Joan Maragall tenia 70 preinscripcions, l'Escola Sinera 50, i la Presentació 32. Conclou explicant que esperaran la data final del període per si cal fer alguna gestió amb el Coordinador Territorial, i que es donarà el suport que calgui a les escoles arenyenques.

 

 

3. Constatem que els arbres del carrer d’en Florí i de la zona del Bareu a l’entorn de l’Escola Sinera disposen de sistema de reg però que aquest no funciona i s’està deixant que es morin, excepte els de davant de la mateixa escola que són regats pels propis alumnes. Quin és el motiu?. Té l’equip de govern alguna solució per tal de salvar aquests arbres?. Només cal veure la diferència entre els arbres de davant de l’escola que són regats periòdicament pels alumnes i la resta.

El regidor de Serveis Juanjo Almansa ens explica que un veí va informar de la pèrdua d'aigua de rec, i que els jardiners municipals van tancar l'aigua i que ja s'ha fet el requeriment pertinent per a arreglar-ho. I que mentrestant, els jardiners regaran també la resta d'arbrat.

 

4. Des de fa uns mesos, al Rial d'en Botifarra, s'ha establert un assentament de persones que està residint a diversos habitacles de lloguer, i que s'està estenent també amb caravanes. Hem sabut que Creu Roja va fer-hi una intervenció d'urgència ara fa unes setmanes. Altrament sembla ser que un mur històric que hi havia a l'indret, ha estat enderrocat. Coneix el govern aquesta implantació, i ha fet alguna actuació al respecte?

La regidora de Benestar Social i Família Soraya Real diu que coneixen l'assentament a una masia i autocaravanes a aquest indret, i que les persones que hi habiten estan empadronades a Arenys. Que han rebut ajuts d'aliments i de beques de menjador, i que els dies de més fred, des de Serveis Socials van activar el protocol d'urgències i Creu Roja els va subministrar mantes. Pel que fa al enderroc del mur, se'ns informa que ja s'ha fet un requeriment al propietari.

 

 

5. Les pistes municipals d'atletisme a la zona de Valldegata, ja fa temps que es troben en mal estat. La Penya Apa Anem-hi, com també esportistes i usuaris a nivell individual ens han fet arribar la seva preocupació per la falta d'actuacions per millorar i mantenir al dia l'equipament. Preguntem al govern si hi ha prevista alguna intervenció al respecte.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona ens explica que s'hi va produir un esllavissament, però que l'indret específic on s'ha produït, pertany a quatre propietaris diferents, i que cal posar-los d'acord per fer efectiu el pagament del arranjament. Diu que de moment dos dels propietaris ja han fet el pagament i que els altres dos estan pendents.
Insistim en el fet que ja fa més d'un any i mig que es van produir aquests fets, i que pensem que és molt de temps per no haver actuat amb contundència, i que si no ho fan els propietaris, l'Ajuntament podria actuar d'ofici i passar la minuta als responsables. De nou, el regidor ens diu que l'actuació no es durà a terme fins que no hi hagi els diners que hagin aportat la totalitat del propietaris.

 

 

6. A la Penya del Cementiri, darrerament hi ha hagut episodis d'esllavissades, a la part de carretera del camí que porta a la zona comercial i lúdica del Lid'l, cinemes Arenys i Caprabo. Ha previst aquest govern fer-hi alguna actuació?

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, ens explica que ja s'ha fet requeriment als propietaris perquè facin l'obra, i que mentrestant la Brigada ha efectuat una neteja de la zona.

 

7. Preguntem al govern quines actuacions es pensen portar a terme en relació a la recollida de signatures d’un grup de mares i pares per aconseguir un accés a la platja i al port en els passos subterranis del capdavall de la riera o al ascensor que no funciona, per a persones amb mobilitat reduïda, i cotxets.

De nou respon el regidor Fontbona, i ens explica que s'ha entrevistat amb el grup promotor de la campanya, i que ja els  ha informat que s'ha previst posar en marxa l'ascensor del capdavall de la riera (des de fa mesos precintat), però que abans s'estan duen a terme diverses actuacions per evitar que s'inundi el pas subterrani (reparació pou, arranjament quatre bombes extractores, reparació entrada aigua pel mur de la zona platja).
El regidor d'Urbanisme ens explica també que la posada en marxa de l'ascensor, es farà amb una limitació d'horari per evitar els actes vandàlics que ha patit històricament.
Demanem si mentrestant es pot dur a terme alguna mesura d'urgència com és ara habilitar un carril al pas soterrat. Fontbona ens explica que ja s'ha estudiat però que és inviable. De la mateixa manera que dur a terme el projecte que havia previst el govern, de treure l'ascensor i subsitutir-lo per una rampa és tècnicament inviable pels pendents.

 

 

8. Ahir al Ple del Consell Comarcal del Maresme, els grups a govern CiU i PP van aprovar l'increment de la tarifa de l'aigua en alta dels municipis de l'Alt Maresme que gestiona, entre els quals el nostre. entorn a un 34'5%. Aquest fet, representarà un increment a les poblacions del abastament d'aigua en baixa d'un 15 % aproximadament. Des d'ICV ens hi vam manifestar absolutament contraris, entenent que la privatització d'Aigües Ter Llobregat, a qui està repercutint directament és als Ajuntaments i als Consells Comarcals, com en el rebut directe dels veïns i veïnes. Quina es la previsió que fa el govern d'Arenys pel que fa a l'aplicació d'aquesta nova pujada als nostre convilatans?

El regidor d'Hisenda Ramon Vinyes, respòn que estan a l'espera que els confirmin de manera oficial aquesta pujada, Diu que tenen clar que el que no es pot fer es no pagar, i que forçosament el cost haurà de repercutir en la tarifa, si ens toca comprar l'aigua a un preu més elevat. Amb tot, diu que vol plantejar diversos escenaris per tal que la repercussió en el rebut dels vilatans, sigui el menys traumàtica possible.

 

9. Quina gestió es fa de les dades de la llista de rebuts d’impagats del consum d’aigua que periòdicament passa l’empresa SOREA?. Fem aquesta pregunta arran de la moció aprovada al darrer Ple en suport de la Iniciativa Popular de la Renda Mínima, per conèixer si s'estan duent a termes accions socials concretes amb aquelles persones que no poden pagar aquest servei bàsic.

El regidor d'Hisenda Ramon Vinyes ens explica que mensualment la concessionària Sorea presenta a l'Ajuntament un llistat de les persones que no han fet front al rebut de l'aigua, i que els Serveis Socials estudien aquesta relació detalladament per veure si hi ha persones que corresponguin a la base de dades d'assistència. Explica però que hi ha dificultat importants en la localització d'alguns casos, ja que hi ha comptadors amb titulars no actualitzats.
Afegeix que l'any passat Serveis Socials es va fer càrrec del pagament de 73 rebuts de serveis.

 

 

10. Aquest dimarts vam observar amb sorpresa com els contenidors soterrats de l'Avinguda Pau Costa al davant de l'Escola Sinera, eren substituïts per contenidors de superfície de les diferents fraccions. Com sigui que aquest grup ha plantejat infinitat de preguntes al respecte els darrers mesos entorn a la situació d'inseguretat que suposava tenir el mobiliari malmès davant d'una escola pública, preguntem al govern, com és que s'ha pres aquesta mesura, si és que el promotor ha fet cas omís dels requeriments de l'Ajuntament, si s'ha consensuat amb els veïns i amb la pròpia escola, i quin és el model definitiu que s'hi planteja en aquest indret en el plec de clàusules que presentaran el mes.

El regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona, respon que hi ha un problema de discussió entre la Concessionària del Servei de recollida d'escombraries, i la Promotora del veïnat per veure qui s'ha de fer càrrec de la reparació, és a dir si el problema es deu a un mal ús dels contenidors soterrats per part de la Concessionària, o a una mala instal·lació per part de la Promotora. Afegeix que els contenidors soterrats estan instal·lats en baixada, i que probablement aquest fet ha dificultat la instal·lació i la utilització.
Afegeix que s'ha retirar un bloc de tres contenidors soterrat per a reparar, i que provisionalment s'hi ha ubicat els contenidors en superífcie, i que s'hi ha deixat una pastilla de dos contenidors soterrats: orgànic (precintat) i rebuig (obert).
Des d'ICV apuntem novament que en aquest indret s'hi faci el porta a porta com al nucli antic, i que es retirin els contenidors soterrats que tants problemes han donat. Creiem ara que s'ha de redactar un nou plec de clàusules per a la recollida selectiva, és un moment idoni per plantejar-se aquesta opció.

 

 

11. Preguntem al govern en quin estat es troben les converses amb les poblacions veïnes d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Caldes d'Estrac per a la possible mancomunitat del servei de les Policies Locals respectives.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Belen Quintero, ens explica que la idea de mancomunar el servei estrictament que proposava Caldes d’Estrac de crear un únic cos policial pels 3 municipis s’ha deixat enrere. La regidora va dir que podria suposar una baixada de la qualitat del servei i que parlar de mancomunar el servei, seria obviar les peculiaritats de cada població.
Creu que el més adient és de parlar de propostes concretes de cooperació per exemple per compartir material com els sonòmetres o radars, o determinades patrulles com la nocturna o la rural, o muntar dispositius de forma conjunta.

 

 

12. Preguntem al govern com es que encara no s'ha posat en marxa el sistema informàtic de la Deixalleria mancomunada dels dos Arenys i Sant Iscle, i la implantació de les targes que hauran de servir per a fer les bonificacions pertinents als usuaris que en compleixin els requisits. Aquest gener, quan vam preguntar al respecte, se'ns va comunicar que a partir del dia 1 de març aquest sistema seria efectiu.

El regidor de Medi Ambient Santi Fontbona, respon que les targetes perquè els usuaris de la deixalleria mancomunada tinguin bonificacions es tindran per la primera quinzena d’abril. Que es comunicarà a tots els convilatans, i que una vegada les hagin recollit, ja seran operatives.

 

 

13. Preguntem al govern, i concretament a la regidora de l’àrea, si té previst constituir el Consell de les Dones. A principi d’aquest mandat, es va demanar als grups municipals que designéssim a un representant per formar-ne part i a hores d’ara, no tenim constància de cap reunió.

La regidora d'Igualtat, Maribel Illescas respon que hi haurà més d'una quinzena de dones que hi formaran part, i que en aquest moment falten les signatures de dues. Que es posarà en marxa properament. 

 

14. Volem saber per quina raó les despeses d’un dels pals on aquest diumenge s’hissaran les estelades a les entrades del municipi, anirà a càrrec d’un partit polític i no del pressupost municipal, en compliment d’un acord de Ple i com també es va acordar per majoria, en una reunió amb els grups que hi van votar a favor i representants de l’Assemblea Nacional Catalana d’Arenys de Mar.

Hi ha preguntes símilars per part de la CUP i d'ERC, que l'alcalde d'Arenys Estanis Fors respón de forma conjunta, dient que s'ha fet d'aquesta manera, perquè a la moció no s’especificava que l’Ajuntament s’hagués de fer càrrec de les despeses.
Els portaveus de la CUP (David Calderia), d'ERC (Annabel Moreno) i d'ICV (Assum Balliu) van ser molt crítics en aquest tema.
Tots van coincidir qu era molt greu que no s'acomplissin els acords presos en el ple, i que si el grup de CiU pagava el pal, era perquè havia estat incapaç de convèncer als seus socis de govern contraris a la moció (PP, PSC). Fors, va dir que no se n'hagués sortit perquè la moció no ho deia específicament.

Van sortir d'altres argument com que l'Assemblea Nacional Catalana hagués pogut sufragar el cost d’aquest pal però que aquesta no era qüestió. La idea de l'ANC era la de fer partícip a l’Ajuntament en tot el procés d’independència. 

El debat en aquest punt va ser agre i polèmic, amb una tirallonga d'acusacions de qui faltava a la veritat, i de quins eren realment els acords que s'havien pres a la reunió mantinguda feia unes setmanes entre els grups que van votar la moció (CIU, BLOC; ERC, CUP i ICV) amb els representants de l'ANC.

El regidor del Bloc Municipal, Alex Acero, va dir que trobava patètica la discussió que s’havia produït pel cost del pal i que les mocions no eren vinculants. Finalment, el regidor d’hisenda, Ramon Vinyes, va dir que la moció no contemplava qui n’havia d’assumir el cost. A més, va afegir que en tot cas la moció també hauria d’haver contemplat una reserva de crèdit, perquè qualsevol acord que no tè retenció de crèdit es nul·la de ple dret, va concloure.

1 comentari

Afegeix un comentari nou

Comentaris

@oriolferran

No puc estar-me de comentar

Enviat per @oriolferran el Ds, 23/03/2013 - 00:23

No puc estar-me de comentar la pregunta 7 -sobre el pas a la platja i l'ascensor-. Fa uns mesos es fa tancar i anunciar amb platerets que es desmantellaria per convertir-lo en un pas amb rampes... Ara el regidor Fontbona diu que "dur a terme el projecte que havia previst el govern, de treure l'ascensor i subsitutir-lo per una rampa és tècnicament inviable pels pendents". Entenc que el "projecte" de treure'l no va arribar ni a ser un esboç en un "tovalló de paper". Quins papers més galdosos que toca fer -del que dic em desdic- i, en especial, pel regidor Fontbona que va ser qui el va inaugurar en qualitat d'Alcalde.

I sense comentaris, algunes afirmacions de la pregunta 14, on estem descobrint grans juristes i especialistes en dret local entre els nostres electes i membres del Govern municipal.