Precs i preguntes al Govern (juny de 2013)

1. Alguns convilatans, i també alguns visitants, ens han explicat que han estat sancionats a la zona blava d’estacionament, han pagat la sanció d’immediat a través de la mateixa màquina dispensadora, i tot i així han rebut posteriorment al seu domicili la notificació de la multa requerint-los que la tornin a pagar. Té el govern municipal coneixement d’aquesta situació?, i pensa fer alguna cosa per tal que això no continuï succeint?

Dona resposta la regidora de Seguretat Ciutadana i Prevenció, Belen Quintero tot dient, que li consta que aquest fet s'està produint de manera reiterada. Ens explica, que quan fa mesos li van arribar queixes al respecte, es va reunir amb Comsa, (concessionària del servei) per fer-se càrrec de la situació, i que la van posar amb antecedents que algunes de les anul·lacions de denúncies no poden prosperar, perquè els ciutadans afectats no adjunten la butlleta de la sanció.
Quintero, es compromet a revisar el protocol i a buscar un sistema més còmode i racional pels usuaris afectats.  Li expliquem que el comprovant de la sanció és molt petit, i que el sistema és complicat, i que a vegades el mateix treballador de la zona blava ha ajudat als usuaris a fer la demanda.
La regidora reitera la necessitat i el compromís de revisar el sistema actual, que a més a més, ens diu, està sobrecarregant els Serveis Jurídics municipals. 

 

2. Ens han arribat també diverses queixes de persones que no han pogut aparcar a diverses places d’aparcament gratuït situades al costat de les farmàcies de la vila i reservades als usuaris que hagin de fer compres urgents de medicaments. Sembla que aquest fet es produeix de manera reiterada. Preguntem al govern, quina és la coordinació que s'estableix en aquest àmbit, i quin volum de denúncies ha fet la Policia Local a vehicles que en fan mal ús.

La mateixa regidora de Seguretat Ciutadana, Belen Quintero, ens explica que el problema és en dues direccions, és a dir, persones que no han pogut aparcar en casos d'urgència perquè hi havia vehicles aparcats a la zones reservades, però també la de convilatans que s'han vist multats mentre estaven estacionats en aquestes reserves d'aparcament com a usuaris de la Farmàcia. Es compromet a traslladar-ho als Comandaments de la Policia Local i cercar la via més idònia. Ens en mantindrà informats.

 

3. Preguntem al govern quants mesos fa que s'està pagant doble lloguer per no haver- se fet el trasllat a la nova nau de la brigada i quin és el sobrecost real que té per l'Ajuntament el fet que encara no s'hagi fet efectiu. Igualment volem saber quina és la previsió que la brigada ocupi la nova nau, desprès que el regidor d'Obres i Serveis hagi anunciat fins a tres dates diferents perquè els treballs estiguessin enllestits.

Ens respon conjuntament als grups d'ICV, ERC i la CUP, que també han plantejat preguntes similars a la nostra, el regidor de Brigada i Serveis Municipals Juanjo Almansa.
Almansa, ens explica que es partia de la necessitat que la brigada requeria un espai per exercir el seu treball, i que es va trobar la nova nau, més petita però idònia a Valldegata. Que es va pactar un lloguer més econòmic, amb la voluntat de traslladar-s'hi amb immediatesa, i va caldre fer una modificació de crèdit per adequar el nou espai (valorada en 72 mil euros sense especificar-nos la quantitat diu que s'ha rebaixat).
Almansa reconeix que el trasllat s'ha retardat molt més del compte, i que ho accepta.
Repliquem que l'abaratiment que es volia aconseguir amb el trasllat a una nau més barata, acabarà comportant un sobrecost a les arques municipals, perquè ja fa molts mesos que s'està pagant doble lloguer (nau antiga al Rial de la Tronqueda i nau nova a Valldegata) i que a més tampoc s'ha trobat solució per a l'Organització de la Cavalcada de Reis (que compartia espai a la nau antiga de la Tronqueda), i per a la qual caldrà també un espai amb un altre lloguer afegit. Pensant també que cal afegir-hi el valor de la modificació de crèdit per adequar la nova nau. 
Almansa, i l'alcalde Fors, ens expliquen que de fet, el doble lloguer estava pressupostat només fins al mes de març de 2013, i que ara ja estan en fals. Afegeixen que ara el propietari de l'antiga nau, reclama també el lloguer d'aquests tres mesos pendents (abril a juny) i que caldrà arribar a un acord.
El regidor afegeix que ara si que es farà efectiu el trasllat de manera imminent el proper 1 de juliol, ja que els treballs a la nova nau ja estan enllestits. Constatem de nou, que s'ha portat molt mala gestió, i que tot i que no se'ns ha facilitat tal com demanàvem el cost avaluat d'aquesta operació, creiem que el sobrecost haurà estat molt important.

 

4. Vinculada a l'anterior pregunta, voldríem conèixer si s'ha trobat ja un espai definitiu per a l'Organització de la Cavalcada de Reis, que recordem ocupa l'espai annex a la nau de la Brigada al Rial de la Tronqueda.

Respòn directament l'alcalde Estanis Fors, dient que de moment no s'ha trobat cap espai definitiu, però que està clar que l'1 de juliol l'OCR haurà de marxar de l'espai que ara ocupa a la Nau de la Brigada. El problema explica, radica en la necessitat de trobar un espai que tingui una alçada suficient per a permetre el pas de les carrosses. Els diversos indrets que s'ha mirat per ubicar-les (part baixa Escola Bressol Els Colors), no reuneixen les condicions.
Fors, ens explica també que hores d'ara s'estan mirant dues solucions alternatives, d'una banda que Sorea (concessionària del Servei d'Aigua) i que es vol quedar l'antiga nau de la brigada, deixi mantenir l'espai de l'OCR allà a canvi d'un lloguer, o que es pugui arribar a un acord també en règim de lloguer amb un empresari de la Zona Industrial (Cuines Fernández) que lloga espais a la seva nau.
Intervé també el regidor de Cultura, Joan Miquel Llodrà explicant que el lloguer serà del tot justificat amb la gran tasca que realitza l'Organització de la Cavalcada de Reis, li diem que hi estem absolutament d'acord, però que probablement i tenint en compte, que estem pagant des de fa mesos dos lloguers i que no hi ha solució definitiva per l'OCR, potser no o es va valorar prou la sortida de la Brigada de la nau del Rial de la Tronqueda, perquè no hem solucionat ni una cosa ni l'altre, i el valor afegit de la mala gestió és important.

 

5. Hem sabut a través dels Informatius de Ràdio Arenys que finalment, ha entrat ja en funcionament un retén de la brigada les 24 hores del dia des del passat cap de setmana i fins al 15 de setembre. Preguntem al govern si aquest servei permanent que comporta la disponibilitat d’un peó i un oficial fora de les hores del servei habitual, podrà fer front al contingent important d'actes i esdeveniments com també de serveis especials que hi ha al llarg d'aquests tres mesos, o es preveu també el reforç d'hores extraordinàries?

Ens dona resposta conjunta el regidor de la Brigada i Serveis Municipals als grups d'ICV i la CUP, que també ha posat sobre la taula aquest tema.
Juanjo Almansa, diu que si que és cert, que hi ha negociacions molt avançades amb el col·lectiu de la Brigada per a arribar a un acord amb el col·lectiu per a mantenir el retén al llarg de tot l'estiu. Que encara no és efectiu, però que d'arribar a acord satisfactori, implicaria comptar amb la disponibilitat del personal de la Brigada les 24 hores del dia fins a mitjan del mes de setembre.
S'incorpora també a la resposta l'alcalde d'Arenys Estanis Fors, qui ens comenta que la idea és la de fer un paquet similar al de la Policia Local, amb un complement fixe de disponibilitat i borsa d'hores extraordinàries amb flexibilitat. Diu que la proposta és a punt de tancar-se i que si s'arriba a l'acord final, i hi ha el vist-i-plau dels Serveis Jurídics del Consistori, podria quedar tancat aquesta mateixa setmana. Afegim que esperem que les negociacions arribin a bon port, pel bé d'Arenys i pel col·lectiu, i que sobretot tingui continuitat també més enllà dels mesos d'estiu.

 

6. Aquest diumenge, l'Alcalde d'Arenys, va explicar al programa El Dominical de Ràdio Arenys, que el Departament de Territori i Sostenibilitat té dues propostes per solucionar el problema dels vessaments d’aigües fecals del clavegueram d’Arenys de Munt que baixen per la riera fins la nostra vila. L'alcalde va dir però que no hi havia cap projecte en ferm tancat, i que tampoc hi havia en aquests moments el finançament previst. Com sigui que a la reunió que va mantenir el Conseller Santi Vila, amb els representants de tots els grups municipals de l'Ajuntament d'Arenys, el passat mes d'abril al Parlament de Catalunya, en va sortir el compromís de liderar totes aquestes demandes arenyenques, i a convocar una reunió sol·licitada per tot el consistori abans de l'estiu per oferir-ne una solució viable, preguntem al govern, si hi ha data prevista per aquesta nova trobada.

Dona resposta l'alcalde Estanis Fors de manera conjunta a ICV i ERC que també ha plantejat una qüestió similar. Ens confirma que s'ha demanat una reunió conjunta del Consistori i la Conselleria, tal i com es va comprometre el Conseller Vila, però que en aquests moment no hi ha cap data fixada a la vista.
Diu també que sap de l'existència de dos projectes per solucionar els vessaments de les aigües fecals del clavegueram d'Arenys de Munt, que han treballat conjuntament l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) i el Ministerio de Medio Ambiente, però que no els coneix, ni li han fet arribar cap projecte tècnic detallat. Una cosa si que està clara afegeix, que "cap de les dues propostes contempla el desviament de la xarxa de clavegueram d'Arenys de Munt cap a la Depuradora", detalla, ja que aquesta seria la proposta més cara, tot i que la més idònia per al sanejament. Tampoc queda clar qui hauria de finançar una o altre proposta.
Fors, continua explicant que cap de les dues administracions ha convocat ni als Alcaldes d'ambdues poblacions. Afegeix que "no hem anat  a cap reunió que vostès no sàpiguen" i es compromet a mantenir-nos-en informats.

 

7. Preguntem al govern si ja ha fet una valoració pel que fa a la instal·lació de càmeres de vigilància a la vila. I en tot cas, ens agradaria conèixer quines són les dades de delinqüència que justificarien aquest projecte, quin seria el pressupost que s'ha previst per a dur-lo a terme, com també la seva extensió, i si s'ha contrastat amb la Comissió de Control dels Dispositius de Vídeo vigilància de Catalunya, la seva instal·lació.

Respon l'Alcalde Estanis Fors, que és voluntat del govern la seva implantació, però que s'ha fet un estudi sobre el terreny amb una empresa privada especialitzada en la seva implantació, que encara és en procés embrionari, i que hores d'ara no se sap l'abast del seu cost, ni a quins indrets es podrien estendre. Ens diu que a poblacions veïnes com Caldes, Llavaneres o Sant Vicenç, s'han implantat sistemes similars amb bons resultats.
Mostrem el nostre rebuig sistemàtic a la seva implantació generalitzada, tot explicant que no està demostrat que siguin una eina eficaç per reduir la delinqüència i que en tot cas, simplement desplacen el delicte. Afegim que no hi ha cap informe de la Policia Local que ho avali. Creiem que és una mesura amb vocació electoralista però amb poques evidències de necessitat real. Expliquem l'experiència de Sant Cugat del Vallés on l'Observatori Sociològic va fer una enquesta i va resultar ser l'actuació pitjor valorada per la ciutadania. Ens oferim per parlar-ne més abastament perquè creiem que atempta contra la presumpció d'innocència i contra la intimitat de les persones.

 

8. Ens agradaria conèixer quin és el cost del cercavila Rierada Espriu. La festa dels mots que coordina el grup Comediants, i que s'ha programat per al proper diumenge 7 de juliol a la Riera. Voldríem saber també quin és el nivell d'implicació de les diverses entitats i col·lectius que hi prendran part.

Dona resposta el regidor de Cultura, Joan Miquel Llodrà, qui ens explica que l'organització de l'Any Espriu a Arenys va valorar que també calia incloure al programa d'aquest any un esdeveniment que signifiques la participació de tothom a la celebració, i que per aquest motiu es va pensar en una desfilada que s'encarregava a Comediants, i que comptes amb la implicació de molts col·lectius de la vila (Geganters, Cavalcada, La Pesta, Batucada, Escola de Música, Seràfics.. i d'altres). Diu que la rebuda d'aquesta gent ha estat força positiva, i que serà una gran experiència.
L'alcalde Estanis Fors afegeix que la negociació amb Comediant ha estat molt dura, i que en alguns moments ha estat a punt de perillar, perquè es mouen amb "cachès" molt més alts quan han fet espectacles d'aquesta mena (Dalí, Port Aventura, Pedrera...) i que el total de 35.000 euros + IVA que costarà comprèn tant la idea i realització de l'espectacle, com la logística, sonorització i l'assegurança per a la gent.
A més, afegeix el regidor de Cultura Joan Miquel Llodrà, hi ha una subvenció prevista de la Diputació de Barcelona entorn a 20 mil euros per a la realització d'aquest espectacle.

 

Gràcies a tothom que ens ha suggerit temes i imatges!!!

Nota: imatges 5, 6, 8, 9 i 11 web municipal

Afegeix un comentari nou