FotoDenúncia (Reservat per a minusvàlids (versió 2.0))

Allà pel maig del 2013, una “FotoDenúncia” pretenia alertar envers la insensibilitat, irresponsabilitat i indiferència d’alguns conductors que abusaven de la tinença (suposada) d’un carnet de minusvàlid per aparcar en estacionaments reservats per a persones amb necessitats reals (http://arenyautes.cat/content/reservat-minusv%C3%A0lids).

Lluny d’observar l’eradicació d’aquesta pràctica tant censurable, el que he observat dins el meu radi d’acció és precisament el contrari. En efecte, ara ja observo que són dos els vehicles que disposen del distintiu blau (vull entendre que és legal i no pas una falsificació) que els autoritza a emprar l’espai reservat, sense que dins el nucli familiar  —que conec per veïnatge— hi convisqui, aparentment, cap familiar amb dificultats per deambular o pateixi una lesió o impediment que ho justifiqui. No són gaires les ocasions en què tinc oportunitat de veure’ls pujant al vehicle o deixant-lo, però les poques en què ho he advertit tampoc no he vist cap persona realment legitimada per fer ús del distintiu privilegiat.

Consegüentment, doncs, considero que existeix una evident insuficiència de control administratiu sobre aquestes concessions, que potser són autoritzades no tant a persones necessitades del servei sinó a persones que acrediten uns requisits, extrems que no són equivalents (si més no per a mi).

Caldria una gestió més profunda sobre aquestes llicències, ja que tinc la sospita que se’n fa un ús injustificat que només abona la picaresca.

 

Ah!, per cert, que aquests dos nuclis familiars que he referit coincideixen casualment en la mateixa inclinació política. Espero equivocar-me, però...

Afegeix un comentari nou