Precs i preguntes al Govern (febrer de 2014)

A mena de prèvia: el Ple del 19 de febrer s'ha allargat força, i quan arribem al torn de precs i preguntes ja son quarts de 12 de la nit (recordem que els Plens Municipals clouen a les 12 en punt de la nit). És en aquest sentit que ni les explicacions, ni les rèpliques no contrarèpliques tenen el contingut explicatiu habitual, ja que va caldre formular-les de forma accelerada, i gairebé sense temps pel debat.

 

 

PRECS

 

 

1. Demanem al govern que es publiquin al web municipal i es mantinguin actualitzades les memòries anuals de les diferents àrees de treball (p.ex: policia local, serveis socials, Promoció Econòmica, CC Calisay…) com també la del defensor del ciutadà.

Ens respon l'alcalde accidental Ramon Vinyes, que recullen el prec.

 

 

PREGUNTES

 

1. En quin estat es troba el projecte de la nova graderia del camp de futbol municipal?, atès que pel que sembla ja s’ha presentat en algunes xarxes socials, sense que, prèviament en tinguem coneixement que s’hagi presentat a les entitats esportives i als grups polítics a l’oposició, tal com varem demanar al ple anterior i se’ns va dir que es faria.

Dona resposta el regidor d'Esports Juanjo Almansa que justament aquesta setmana, s'ha signat  l'aprovació del projecte de la remodelació de la graderia del camp de futbol, i que ara haurà d'estar un mes a exposició pública. Que ens farà arribar en el decurs dels propers dies un cedé amb la informació (que en el moment de tancar l'edició del bloc ja tenim a les mans), i que preveuen més tard presentar-ho al conjunt de les entitats esportives.

 

2. Al ple ordinari del mes de gener, es va aprovar per ample majoria una moció proposada per la PAH per tal de sancionar a les entitats financeres i altres grans empreses propietaris d’immobles que els mantenen permanentment desocupats. Preguntem al govern quines accions s’han fet fins al moment en aquest sentit?

Dona resposta l'alcalde accidental Ramon Vinyes, i ens explica que encara no s'ha fet res al respecte perquè primer han volgut contactar amb alguns Ajuntaments que han aprovat la moció de la PAH per veure quines gestions estan duent a terme al respecte, i prendre bona nota per a dur-les a terme a la nostra vila.

 

3. Preguntem al govern, desprès que el 30 de gener passat acabés el termini per presentar al·legacions davant l'OARCC pel que fa a l'adjudicació del Servei de Recollida Selectiva de Residus a l'empresa Recolte Servicios y Medio Ambiente SAU, quantes empreses licitants han recorregut el procés davant l'organisme esmentat, i quina és la situació en què queda la recollida hores d'ara.

Dona resposta el regidor de Medi Ambient Santi Fontbona, que tot i que hi va haver la demanda prèvia d'informació per a formalitzar dos recursos, finalment només s'ha presentat el de l'Empresa Arca del Maresme. Que l'OARCC ha requerit a l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha presentat un informe que ja han elaborat els Serveis Tècnics Municipals,

Preguntat sobre com queda la situació de la recollida Fontbona diu que el contracte de recollida de brossa a la nostra vila amb l'empresa CLD acaba el mes vinent, i que caldrà fer una pròrroga del contracte actual.

Insistint que com es que no es demanen explicacions més exhaustives a l'OARCC (Organ administratiu de recursos contractuals de Catalunya) la resposta del regidor és que no agafen el telèfon als propis funcionaris de l'Ajuntament, i afegeix que a un periodista de Ràdio Arenys el van gairebé engegar. Diem que cal actuar amb contundència i que es faci una queixa formal al Sindic de Greuges i al Departament de Presidència de la Generalitat.
Fontbona afegeix que aquesta institució limita la competència en l'àmbit de contractació dels Ajuntaments, perquè acaba dient a qui podem contractar i a qui no.

 

4. Preguntem al govern, després que faci més de 15 dies que l'edifici Xifré es troba rodejat de tanques i de cintes de precinte de la Policia Local, sembla ser per problemes de despreniments de façana, quina és l'actuació que es pensa dur-hi a terme pel que fa a la seguretat de les persones, i com és que s'ha deixat passar tants dies sense que s'hi hagi dut a terme cap treball.  Ens agradaria conèixer també evidentment l'abast del problema.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, ens diu que a causa de les pluges, i de la falta de manteniment dels canals d'aigua, hi ha hagut certs desprendiments a la façana, i que per aquest motiu es va posar les tanques. Que de manera imminent es posarà una xarxa a la cornisa de l'edifici per la part de dalt, per millor la seguretat abans no s'hi pugun fer les obres convenients per a reparar l'estat de la façana.

 

5. Demanem al govern que se'ns aclareixi la situació del cobriment de la Riera en el tram comprés entre Arxipreste Rigau i Santa Clara, davant les explicacions contradictòries que vam rebre per part del regidor d'Urbanisme al ple del mes del passat, quan vam preguntar al respecte, i les explicacions fetes a Ràdio Arenys per l'alcalde que no es cobriria del tot pel augment del cost de l'obra.

Dona resposta el regidor d'Urbanisme Santi Fontbona que el projecte tècnic es va aprovar l'any 2010, i que per tenir les màximes garanties que l'obra s'executés amb normalitat, es va encarregar un nou estudi geotècnic, que va posar de manifest que hi havia un mur de formigó fortament armat. Que s'hi han dut a terme fins a 8 cates per veure la dimensió i com es pot foradar.

I que no es podia començar l'obra que quedés mig empantanegada, i que es feia necessària la redacció d'un projecte complementari per donar més seguretat. Que hi pot haver un problema econòmic si el reformat del projecte sobrepassa la quantitat prevista per a la inversió.

Constatem que la resposta, no és correspon a la que ens va donar el mes anterior quan ja vam preguntar per aquest problema, quan ens va donar dades i solucions concretes: "que aquest fet suposa un reformat del projecte que ascendeix a 650 mil euros. Que el 65% era assumit pel PUOSC de la Generalitat, i que la resta sortirà de la diferència per la qual es va fer l'adjudicació de l'obra a un preu més baix del pressupostat". I que tampoc s'adiu a les declaracions fetes per l'alcalde a Ràdio Arenys que un tram quedaria sense cobrir per falta de pressupost i que caldria altres solucions i materials.

 

6. Preguntem al Govern, si amb data 31 de desembre de 2013, l'entitat bancària UNIMM ha fet efectiu el pagament dels 2.587.200,00.-€. + interessos (aproximadament 200 mil euros més) que era la contraprestació dels promotors del Sector Bareu Paraiso en el conveni urbanístic que va aprovar aquest Ajuntament al ple del 16 de novembre del 2011?

Dona resposta l'alcalde accidental Ramon Vinyes que no s'ha fet efectiu aquest pagament. Que amb data 4 de febrer s'ha fet un decret amb acusament de rebuda a l'entitat bancària, i que hores d'ara no hi ha hagut resposta. Afegeix, que ens cas d'incompliment es retindrien els avals bancaris. Constatem que som la única força política que va votar contràriament a aquest conveni al ple del novembre de 2011. Demanem que se'ns informi dels resultats de les gestions.

 

7. Preguntem al govern de nou, després de tenir dues versions no definitives, com ha quedat amb Ports de la Generalitat l'acord per les zones blaves i verdes de la primera platja i del port.

Dona resposta l'alcalde accidental explicant que després d'un llarg estira i arronsa, s'ha arribat a un acord amb Ports de la Generalitat que probablement no és el que haguéssim volgut al 100 per cent. D'aquesta manera , el nou conveni contempla que la zona blava serà de 10 del matí a 8 del vespre, entre setembre i maig, i de 10 del matí a 10 de la nit, durat els mesos de juny, juliol i agost.

 

8. Preguntem al govern si ha donat resposta al Síndic de Greuges de Catalunya, pel que fa a la denúncia feta per un col·lectiu pel soroll de les campanes de la Parròquia de Santa Maria, i amb quins termes ho ha fet.
Dona resposta l'alcalde accidental Ramon Vinyes, que s'ha donat un parell de respostes al Sindic de Gregues, explicant que s'hi treballava i que hi ha una recollida important de milers de signatures pel manteniment del so tradicional de les campanes.

 

Gràcies a totes les persones que ens heu suggerit temes i facilitat imatges.

Afegeix un comentari nou