Precs i preguntes al govern (abril de 2014)

De la sessió plenària del mes d'abril en transcrivim tot l'apartat de precs i preguntes -i les respostes que van rebre- que el nostre grup municipal va fer a l'apartat que ho permet fer en les convocatòries ordinaries. 

PRECS:

 

1. Demanem al govern, i fem constar que és un tema que ja hem demanat diverses vegades, que reuneixi amb immediatesa als grups polítics municipals per posar sobre la taula el Pla Equipaments per conèixer i de primera ma i debatre quina és la situació que està contemplant el govern dels diferents equipaments arenyencs.

L’alcalde Estanis Fors diu que recull el prec. Amb tot, insistim que es convoqui davant la falta de participació i les contradiccions  pel que fa a la informació que anem rebent del futur dels diferents equipaments.

 

 

2. Demanem al govern que revisi l'aixeta de sortida d'aigua de la font de la Plaça de Església. Diversos veïns i usuaris de l’espai, ens han fet saber que sovint queda enganxat el mecanisme.

La CUP també ha fet un prec similar al nostre, i ens dona resposta el regidor de Brigada i Esports, Juanjo Almansa, que pren nota del prec i revisaran el mecanisme de funcionament. 

 

 

PREGUNTES:

 

1. Aquests darrers dies, hem pogut veure cons de senyalització, situats a ambdós costats de la calçada de la riera a l’alçada del davant de l’Ajuntament i de la Plaça de l’Església. Preguntem al govern, quina és la finalitat d’aquesta mesura, i quins son els resultats obtinguts.

Dona resposta la regidora de Governació i Mobilitat Belen Quintero, que la Policia Local està duent a terme una prova pilot per evitar l’estacionament de vehicles en doble fila i reduir la velocitat. Explica que la idea és la d’implantar algun element físic que pugui dissuadir als conductors d’envair el carril bici i que garanteixi la seguretat.

Li proposem que s’hi tornin a posar les jardineres que precisament tenien aquesta doble funcionalitat. Ens diu que no eren del tot segures. Insistim que s’hi trobin solucions, i que d’una vegada per totes la regidoria dugui a terme accions concretes pel que fa a la continuïtat del carril bici.

 

2. Atesa la preocupant situació d’atur juvenil que també afecta al nostre poble, volem preguntar a l’equip de govern que com és que no s’han demanat plans ocupació per a joves, dins el programa anomenat “Fem ocupació per a joves”, tal com han fet altres ajuntaments.

Dona resposta primer el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Turisme, Fires i Consum, Roman Pasqual, i després s’hi afegeix la regidora d’Infància i Joventut i Educació. Susanna Mir.

Pasqual ens explica que mitjançant el Consell Comarcal es va dur a terme un programa similar d’acció i contractació laboral, i que tant sols s’hi van apuntar dos joves, i que finalment no hi van prendre part. D’altra banda, aprofita per explicar que si que s’ha endegat un curs de cambres adreçat a aturats, atesa la demanda específica que hi ha al sector.

Mir explica que alguna cosa deu fallar quan la participació en aquestes propostes ha sigut tant minsa a la nostra vila. Que es va enviar e-mail a tot un seguit de llistes de joves d’Arenys però que certament la resposta ha estat molt curta.

Afegeix que aquest tipus de pla és molt específic i personalitzat, i que la intenció és la d’arribar al màxim nombre de joves possibles, i que per aquest motiu s’han plantejat com a  objectiu principal el de la formació que es durà a terme a partir del setembre, específica per a joves, fruit d’una de les propostes del Procés de Participació del Pressupost 2014.

Repliquem que sembla que no estem parlant del mateix tipus de programa, que la pregunta que realitzem fa referència al Fem Ocupació per a Joves, al qual s’hi ha acollit diversos Ajuntaments de la comarca, i que és subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu. Que és un programa més ampli que pretén desenvolupar actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral  de 20 joves d’entre 18 a 30 anys, en situació d’atur, amb manca de qualificació especialitzada, que disposin del graduat en ESO o del batxillerat, i que en tot cas, els hi fem a mans la informació que en tenim:

veure enllaç

La regidora Mir conclou que s’ho mirarà.

 

3. Volem traslladar a l’equip de govern la preocupació alguns veïns de la zona que ens han fet arribar, en relació a la recent remodelació de la plaça Mare Paula Montal, i és que volem saber si es disposa d’un informe positiu per part del cap de seguretat referent a la distància que hi ha entre la nova zona enjardinada i els habitatges per si es presentés una situació d'emergència i hagués d’accedir un camió dels bombers per exemple.

Dona resposta el regidor d’Urbanisme i Medi Ambient Santi Fontbona, que ens explica que la darrera modificació de crèdit dotada amb 50 mil euros que es va fer destinada a la plaça, a banda d’inversions en enjardinament preveia també el projecte de seguretat i evacuació de la plaça. Que s’hi ha dut a terme un simulacre d’evacuació amb camió i escala amb els bombers de Mataró. Que arran d’aquesta acció els Bombers van fer alguna recomanació al respecte, que per aquest motiu el projecte es va retocar. Per exemple la retirada d’alguns arbres per a facilitar l’accés.

Al regidor li consta també que algun veí ha fet arribar alguna queixa a l’Ajuntament al respecte, i que ja s’ha donat resposta a la seva instància.

 

 

4. Al Registre d’entrades i sortides del mes de març, hi hem pogut veure la sol·licitud d’informació d’una arenyenca en relació a una possible retallada del servei de ginecologia a l’ABS d’Arenys. Tot i ser conscients que no és un tema de competència municipal preguntem al govern si és certa la retallada d’aquest servei, i si l’Ajuntament ha fet alguna acció al respecte.

Donada l’absència al Ple per motius personals de la regidora de Benestar Social i Família i Sanitat i Salut Pública, dona resposta l’alcalde d’Arenys Estanis Fors.

Explica que s’ha posat en contacte amb el Director del CAP, el doctor Ricard Peiró i que li ha traspassat que no ha rebut cap informació oficial del Departament al respecte. Que els consta la preocupació de les usuàries del CAP sobre aquest tema, i que quan arribi la Regidora, farà noves gestions i trucades a Mataró per saber que hi ha del cert.

 

 

5. Demanem al Govern novament quines actuacions s'han fet referent a la petició que aquest grup va demanar fa mesos per instar a l 'autoritat competent d'arranjar, senyalitzar per garantir la seguretat de les persones i que faciliti la mobilitat de les que volen arribar a peu des de les afores de la part de llevant fins al nucli urbà, com s'ha fet a la part de ponent. Ho preguntem novament, ja que aquesta pregunta no es va poder fer al Ple del dia 19 de març, i malgrat se’ns va respondre per escrit, no dona resposta clara en aquest sentit.

Aclarim que la nostra pregunta va encarrilada a la falta de seguretat i a la dificultat d’accés al nucli urbà que fa servir molta gent d’urbanitzacions i càmpings i que no està adequat precisament per a vianants. Hi ha trams fins i tot com el de Canalies fins a la volta pronunciada sense vorera.

Dona resposta primer el regidor d’Urbanisme i Medi Ambient Santi Fontbona i explica que cada vegada que l’Ajuntament ha demanat una intervenció al respecte, sempre se’ls ha dit que no és permès (DG Carreteres), i que el camí natural hauria de ser el de la Platja.

La regidora de Governació i Mobilitat Belen Quintero, agafa el compromís de parlar amb Carreteres per trobar mecanismes de seguretat en el pas de persones per l’N-II des de les afores de la part de llevant fins el nucli urbà. De fet, la idea és tractar el tema amb el Servei Català de Trànsit, ara que s’ha firmat un conveni de col·laboració.

 

 

6. Preguntem al govern, quines mesures ha pres per evitar les molèsties que es produeixen cada any a l’escola Joan Maragall per aquestes dates, en motiu de dels tornejos que s’organitzen al camp de futbol municipal, en horari escolar i que interfereixen en l’activitat diària del centre.

Dona resposta el regidor de Brigada i Esports Juanjo Almansa, que a la primera edició d’aquest any (entorn a Setmana Santa).  no li consta que hi hagi hagut incidències. Li diem que si, que ens consta que s’han tornat a produir molèsties, i que caldrà actuar-hi al respecte. Sobretot pensant que abans de l’estiu hi ha una altre edició del torneig. Demanem que se n’informi als organitzadors i que es faci previsió per no alterar acústicament l’entorn.

El regidor en pren nota i diu que parlarà amb els organitzadors per evitar si és al cas que es pugui produir aquesta incidència.

 

 

7.- Demanem al govern al govern d'Arenys de Mar per què no ha donat resposta a la instància d’aquest grup municipal de data 9 d’abril, en la que es demanava que les persones que treballin als col·legis electorals el dia de les eleccions del proper 25 de maig, fent tasques que fins ara realitzava personal de la mateixa administració local, siguin persones a l’atur de la nostra població.

Dona resposta l’alcalde Estanis Fors, que li consta que s’ha fet a Mataró i a Hospitalet de Llobregat, però que a Arenys només li correspondria una persona, i que caldria formar-la i que el cost seria massa car.

Afegeix que li sembla una bona idea però difícil de realitzar pel cost que suposa.

No entrem al debat, perquè volem respectar temps curts de pregunta i resposta per donar cabuda a tots els grups.  Però en tot cas ens remetem a la demanda similar que vam fer a les passades eleccions. Pensem que la informació que ha arribat a l’Ajuntament no és la idònia, atès que hi ha molts d’altres Ajuntaments que ho fan (Ripollet, Castellar, Sant Adrià, Cerdanyola), i que la mesura va encaminada a que les persones aturades,puguin fer les tasques com a  representant de l’administració (en aquests moments son tasques que fan  treballadors municipals) amb una retribució que va entorn a 125 euros per realitzar les tasques encomanades durant la jornada electoral (recompte participació per taules i transmissió de dades al llarg jornada i recompte final).

 

 

8. Demanem al govern quina aportació ha fet l'Ajuntament d'Arenys de Mar per a la celebració dela Processó de Divendres Sant a la nit, i en quins conceptes.

Dona resposta l’alcalde d’Arenys Estanis Fors, a aquesta i a les preguntes símilars que han plantejat els grups d’ERC i la CUP. 

Diu que l’Ajuntament ha pagat la quantitat de 1.800 euros + IVA en concepte d’escenari i il·luminació de la part de muntatge corresponent a la plaça de l’Església. Que s’ha fet com es fa amb qualsevol entitat que demana suport per dur a terme una activitat. 

 

Gràcies a totes les persones que ens heu suggerit temes i facilitat imatges.

 

Afegeix un comentari nou