Per què els boscos del mar són sobretot d’animals i no tant de plantes ?

Avui el professor Josep M. Gili ens ha explicat: Per què els boscos del mar són sobretot d'animals i no tant de plantes?. Ens diu que els boscos marins són els més amenaçats del planeta, fa una breu història del que ha estat l'estudi dels fons marins. On hi ha llum, els boscos del mar no són gaire diferents que els boscos terrestres però és que en el mar a partir de poca fondària, no hi ha quasi llum. Quan la vida vegetal li manca llum, li manquen nutrients. Al fons però, hi ha boscos que són d'animals i no de plantes. En els oceans la vida comença a la superfície, llum, adobs, algues i l'excreció d'aquestes, tot plegat alimenten altres organismes i així es forma la sopa de mar. En un centímetre cúbic d'aquesta sopa, tenim 10 milions de virus, 1 milió de bacteris, i en la capa superficial 1000 algues. Fins a 4000 metres de fondària, hi ha boscos d'animals als oceans, animals planta, aquest concepte encara està a molts llibres del segle passat. El corall vermell en la obra de Carles Linneo està registrat com a planta, i és un animal.

Antoni Vilademunt

 

Conferència de Josep M. Gili el dia 11 de febrer de 2014

Si voleu escoltar-la cliqueu aquí

Afegeix un comentari nou