ACTIUS I CALMATS ALHORA

Són paraules del iogui i mestre espiritual hinduista Paramahansa Yogananda, mort fa anys, gran admirador de Jesús.

 

Aquesta simbiosi la recomana sovint dient: “Has d’estar calmadament actiu i activament calmat.” Paraules molt sàvies, però difícils de portar sempre a la pràctica. Vivim una vida molt activa, però no estem gaire calmats interiorment. Ell parla sempre de practicar la meditació, mètode tranquil·litzador per aconseguir aquesta calma i no perdre-la encara que estiguis molt actiu. És un equilibri que requereix un aprenentatge, perquè la tendència és a estressar-se quan l’activitat és alta. Tinguem poca activitat o molta no hem de perdre la pau interior. Això vol dir estar molt centrats a dins nostre, que no vol dir desenvolupar l’egoisme. Hem d’evitar ser només cossos materials en moviment, sense pau interna.

 

Continuant el seu pensament, explica que un altre parany és si ens deixem portar pels diferents humors, perquè perdrem aquesta calma. No són els humors que ens han de controlar, sinó a l’inrevés.

 

 

Recull també unes paraules de Jesús : “ Sigueu en el món sense ser del món.” Comenta que no ens deixem endur pel món, encara que hi visquem, treballem i assumim totes les nostres responsabilitats, però sempre sense perdre la nostra calma i serenitat. Hem d’anar avançant en el camí de vèncer les circumstàncies difícils, les proves, les tempestes de tot tipus, sense perdre el nostre centre. I no culpar els altres dels nostres problemes, que no hem resolt per la falta d’autocontrol.

 

La persona calmada és feliç, perquè conrear la calma i l’autocontrol és el camí que porta a la felicitat, que s’alimenta també del progrés espiritual, mental i físic que cada persona fa en el seu caminar per la vida. I coneixem que una vida pendent només de la qüestió material, superficial i frívola no fa el camí cap al benestar i la pau interior.

 

Així com també som conscients que qualsevol actuació nostra cap als altres repercuteix en nosaltres mateixos, sigui en bé o en mal. I, per tant, hem de ser molt responsables dels nostres actes, i no permetre que qualsevol persona ens pugui ferir i tallar-nos aquest camí cap a la nostra pau, que és la nostra felicitat. Hem d’aprendre a ser forts davant dels altres i de qualsevol eventualitat que ens pugui fer perdre aquest equilibri que ens descentri. Cadascú és responsable de la seva felicitat i és un aprenentatge que està al nostre abast. Hem de dedicar-hi esforç i fer ben fet el procés de maduració.

 

Paramahansa Yogananda, que ja sap que això és un procés lent i complicat, recomana, com he dit abans, la meditació com una eina important per interioritzar, guanyar autocontrol i trobar l’equilibri interior que ens ajudi a combatre les envestides que el món ens té preparades.

 

Desitjo per a vosaltres i per a mi mateixa poder arribar a la capacitat de ser actius i calmats alhora, que ens proporcionarà aquest benestar intern tan necessari per aconseguir la felicitat en aquesta vida.

 

 

 

Mª Teresa Quintana

Afegeix un comentari nou