El mite de la natura humana. Ni llops salvatges ni llops despietats

Amb el títol, El mite de la natura humana. Ni llops salvatges ni llops despietats, el professor Marcel Cano de la Universitat de Barcelona, fa un recorregut per dos mites: l’un, on l’home és un llop per l’home i l’altre, el del bon salvatge. Segons el que entenguem què és l’ésser humà i quina natura té, la política i l’ètica que se’n derivarà seran d’una manera o d’una altra. Actuant d’acord amb el que és l’ésser humà, farem un tipus determinat de política i  d’economia. El fonament de la política és l’ésser humà. El poder polític emana del poble, de les persones. Buscant quina pot ser l’essència de la natura humana, el professor fa esment de Thomas Hobbes, com a defensor de la tesi: l’home és un llop per l’home, la idea  que la civilització és la que corromp. I, presenta a Jean Jacques Rousseau, com a defensor de la idea contrària, la del bon salvatge, que l’ésser humà és bo sempre, ho és per natura. La conclusió més assenyada, manifesta el professor, és que no existeix cap natura humana. L’ésser humà és lliure i té capacitat d’escollir què vol ser. Segurament la millor opció passa per fusionar la civilització i la natura.

Marcel Cano

Universitat de Barcelona

21 d'abril de 2015

Si voleu escoltar-la, feu click aquí

Afegeix un comentari nou