De la lletra a la pràctica

El departament de Salut ha creat, ha escrit, ha elaborat el protocol perquè els metges i professionals sanitaris estiguin amb els ulls ben oberts de cara a presumptes maltractaments contra les dones.

Per fi, els metges rebran unes pautes d'actuació i un seguit d'informacions específiques sobre com són les lesions o quines són les actituds que poden aixecar sospita. També rebran informació sobre aspectes jurídics i ètics que els metges han de tenir en compte a l'hora d'actuar. Així mateix, obtindran documentació sobre els llocs i els indrets on es poden derivar aquestes dones.

Seria bo que aquestes mesures no fossin necessàries però, malauradament, tant les institucions com les persones ens hem de posar al dia....

Departament de Salut: http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/Du1/index.html
El document en PDF: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/protocoloComun.pdf

Afegeix un comentari nou