Rendició de comptes (2011-15). Quatre anys de feina.

Fi de mandat i és, justament després del darrer ple municipal, el moment final de rendir comptes. Abans que res el nostre agraïment per la feina feta al nostre grup municipal: l'Assum Balliu, la Isabel Roig i en Josep Anton López. Una feina continuada i perseverant durant aquests darrers quatre anys, treballant intesament d'acord als compromisos contrets la primavera de 2011.

Un agraïment sincer de l'equip que us hem acompanyat en aquesta tasca i també dels qui van votar la candidatura atès que la feina s'ha fet amb ganes i  escreix, com ho demostra aquest informe i també la publicació mensual que s'ha fet de l'activitat plenària i  els precs i preguntes.

 

 

ACTIVITAT DEL GRUP MUNICIPAL
(Des del juny 2011 fins a maig 2015)

 

A més de les reunions internes, hem participat a:

 1. tots els plens
 2. comissions informatives
 3. junta de portaveus
 4. reunions de treball que se’ns ha convocat formalment (p. ex.: per temes d’economia com les fetes amb el regidor d’Hisenda per tractar els pressupostos, promoció econòmica com a la presentació del viver d’empreses, inauguració de fires o el pla del port, cultura com a múltiples inauguracions d’exposicions i altres actes, educació com el reconeixement als mestres de l’institut, serveis socials amb reunions amb la seva coordinadora o el defensor del ciutadà, intercomitè de treballadors, taules de contractació, etc,...)
 5. també en els actes festius i protocol·laris propis de les festes locals (S. Zenon, S. Roc, 11 de setembre o la Diada de la Puntaire o la rebuda a la gent d’Auterive, p.ex.)
 6. activitats organitzades per entitats que ens han convidat (Patronat de Sant Roc, Grup de Teatre Carles Xena, Creu Roja,...)
 7. als diferents consells, no només nosaltres si no també altres representants del nostre partit, com als de la Ràdio, dels museus, del Geriàtric, de Benestar Social, el Consell Escolar, el de Promoció Econòmica, d’Esports, de la Dona,...
 8. atenem regularment els mitjans de comunicació local, com Ràdio Arenys on participem cada 7 diumenges de la Tribuna Política, i la revista ATR on s’inclou a cada número un espai escrit per nosaltres. 

 En quant als plens municipals: hi ha hagut 69 des de l’inici d’aquesta legislatura, 25 d’ordinaris i 44 d’extraordinaris. Només en 7 de diferents no hem pogut assistir algun de nosaltres i ens hem excusat. Hem participat de totes les votacions i no hem marxat de la sala en cap d’elles com sí han fet altres grups.

En tots aquests plens s’han sotmès a votació 246 propostes d’acord (sense comptar les actes anteriors), a les quals hem votat afirmativament en 145 (59%), ens hem abstingut en 58 (23%) i hem votat en contra en 43 (17%).

En aquests 69 plens hem fet 243 intervencions: 90 l’Assum, 90 la Isabel i 63 en Josep, i sovint ens hem repartit els temes, intervenint l’Assum sobretot en temes d’educació i joventut, però també d’economia o de promoció econòmica, la Isabel de comunicació, cultura, medi ambient i recollida de residus i en Josep de temes socials, però també urbanisme, economia...

Hem votat a favor i hem facilitat que tiressin endavant diferents temes, com per exemple:

 1. Instar a executar el projecte de protecció mediambiental de la platja del Cavaió (tot i que posteriorment ha quedat aturat per manca de pressupost a instàncies superiors)
 2. Implantar la recollida selectiva porta a porta a tot el poble (decisió que posteriorment l’equip de govern va tirar enrere pel pacte amb PSC)
 3. Nova ordenança d’usos comercials
 4. Crear un preu públic pel servei d’atenció a domicili
 5. Crear un protocol d’emergència social
 6. Prorrogar el servei públic de l’Escola de Música
 7. Nomenar fills adoptius als Sr. Joan Aymerich i Mossèn Martí Amagat
 8. Aprovar un protocol de prevenció en el consum de drogues entre els joves
 9. Prorrogar el servei de teatre, música i dansa amb la Societat Coral l’Esperança (del 2013 i del 2014).
 10. Aprovar el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
 11. El Pla local de Joventut
 12. El Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caire social
 13. L’adhesió al Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local
 14. La creació del Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge d’aquest Ajuntament
 15. Modificar l’enquadrament orgànic i funcional de diversos llocs de treball
 16. Aprovar el Pla d’emergències municipals (PEM) per inundacions
 17. Nomenar fills predilectes els senyors Cassà i de Pol i fill adoptiu el senyor Isnard.

En tots els casos varem argumentar el sentit del nostre vot. Com també en els casos en que ens varem abstenir, com per exemple:

 1. A les ordenances del 2012, també a les del 2013, 2014 i 2015
 2. A les modificacions de les condicions de treball del personal del geriàtric
 3. Al complement de disponibilitat/flexibilitat horària de la Policia Local i també al de la brigada municipal
 4. Al pressupost general del 2013 (ja que es van introduir algunes coses que havíem aportat)
 5. A la ordenança reguladora de les activitats de pública concurrència
 6. Al Pla de gestió integral de les platges i el litoral d’Arenys de Mar
 7. Aprovar provisionalment la modificació i revisió del PEPPA
 8. Al Pla d’actuació municipal d’igualtat de gènere (PAMIG)

I varem votar en contra, també argumentant-ho:

 1. A la suspensió de llicències per activitats comercials que va impedir el trasllat de la mesquita (era una manera encoberta de no deixar fer un centre de culte a un local que la comunitat musulmana havia trobat al carrer Sant Gabriel i que havia provocat un conflicte veïnal important)
 2. A la urgència d’aprovar les ordenances pel 2012 (que va motivar la situació surrealista de convocar un nou ple pel mateix dia)
 3. A la suspensió de la recollida selectiva (motivada per l’intercanvi de vots entre el govern i el PSC per tal de tenir la seva abstenció en la votació dels pressupostos pel 2012 i així poguessin ser aprovats) i també a adjudicar la prestació del servei de recollida de residus (en tres ocasions)
 4. A la modificació de la plantilla del 2012
 5. Al pressupost pel 2012
 6. A l’acta del ple en que es van aprovar els pressupostos 2012 (pels canvis de darrera hora que no es van reflectir a l’acta)
 7. A les tarifes al Complex Esportiu
 8. A la modificació del conveni d’aparcament amb COMSA (que suposava l’ampliació a la part alta de la riera i l’eliminació del carril-bici)
 9. A la gestió de la deixalleria a la GUSAM
 10. A les dedicacions parcials de regidors (que suposava unes dedicacions quasi complertes encobertes)
 11. A la modificació de les condicions de treball de les infermeres del geriàtric (que suposava assignar les funcions de la direcció)
 12. A la modificació de la plantilla per crear una plaça nova de tècnic en turisme
 13. A adjudicar el contracte de recollida de residus
 14. A la plantilla i els llocs de treball pel 2013.
 15. Al pressupost i a la plantilla pel 2014 (en dues ocasions, també en la definitiva després de presentar-se al·legacions)
 16. A l’adjudicació de les autoritzacions per explotar els serveis de temporada a les platges d’Arenys.
 17. A l’Ordenança de civisme
 18. A la entrada per urgència i a la votació de la desestimació de les al·legacions fetes per l’Associació de Guinguetaires i pel grup municipal d’ICV al plec de clàusules per la concessió de l’explotació del servei de platges.
 19. Al pressupost i a la plantilla pel 2015 (i a desestimar les reclamacions presentades) 

En quant a mocions, n'hem presentat 31 (a les quals en moltes d’elles s’han afegit altres grups polítics), hi ha hagut 16 mocions o declaracions conjuntes de tots els grups, i ens hem adherit a 34 més presentades per altres grups.

De les 31 mocions presentades per nosaltres:

S’han aprovat per unanimitat 12:

 • Pels atemptats de Noruega
 • Contra l’eradicació de la violència vers les dones
 • Sobre el tractament de les participacions preferents
 • En defensa del presos polítics saharauís
 • Sol.licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat
 • Sobre el servei públic de l’aigua
 • De rebuig a la resolució de la Generalitat de Catalunya sobre la distribució als municipis de Catalunya del fons de cooperació local de l’any 2013
 • De rebuig a la pujada tarifària de l’ATM
 • En suport a la proposta impulsada per Aigua és vida, Som lo que sembrem, Ecologistes en acció i Enginyeria sense fronteres sobre la qualitat de l’aigua per a consum humà
 • D’impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya
 • Per defensar el dret de vot reservat pels ciutadans i ciutadanes invidents a les eleccions municipals
 • Per tal de difondre la llei contra l’homofòbia

S’han aprovat per majoria absoluta o simple 16:

 • Contra l’allargament de la llicència de funcionament de la central nuclear d’Ascó
 • Per rebutjar les retallades del Departament d’Educació
 • Sobre la renda mínima d’inserció
 • Per instaurar la tarifació social
 • En contra de la pujada de l’IBI
 • En contra de la reforma laboral
 • Per aprovar l’elaboració del PAM
 • En defensa de la salut pública universal
 • Per garantir el dret a l’habitatge i prevenir els desnonaments
 • Per la llei del mínim vital
 • Per aturar les prospeccions d’hidrocarburs a la costa catalana
 • Per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
 • Per tal que s’aturin les retallades proposades pel govern de la Generalitat de Catalunya al servei d’intervenció especialitzada i al servei d’acolliment i recuperació per a dones, fills i filles en situació de violència masclista a Catalunya i als jutjats de violència de gènere
 • De rebuig de la monarquia espanyola i a favor del referèndum del 9 de novembre
 • De rebuig a l’IVA del 21% a la cultura i proposta d’aplicar l’IVA superreduït del 4%
 • Demanant a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació en relació al finançament de les escoles bressol municipals 

S’ha aprovat amb esmenes 1:

 • Per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que els establiments retiren del consum públic (que va motivar la creació conjunta d’una comissió amb serveis socials, Càrites i Creu Roja i la creació d’un banc d’aliments propi)

No s’han aprovat 2:

 • Per tal de renunciar a la paga extra de desembre dels càrrecs electes i de confiança.
 • Per tal que els treballadors públics cobrin la part proporcional de la paga extra de desembre.

Les mocions presentades amb tots els grups són: 

 1. En suport a l’escola catalana
 2. Per la nova casa d’oficis
 3. Instar a ADIF a habilitar un accés a la platja des de l’estació del tren
 4. Per consumir aliments de temporada a l’Escola Bressol
 5. Declaració i manifest de la plataforma arenyenca per a l’educació pública
 6. Pel dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
 7. Manifest del dia de la dona treballadora.
 8. Sobre el tractament de les participacions preferents
 9. Adhesió al manifest amb motiu del dia internacional contra la violència vers les dones
 10. En suport a les escoles de música i dansa
 11. De suport a les demandes de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i El Maresme
 12. Per donar suport als afectats per la fibromiàlgia i la fatiga crònica
 13. En defensa de l’eradicació de les diferents formes de violència masclista vers les dones
 14. En suport al manifest amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones
 15. Per donar suport a les famílies afectades per la preinscripció de P-3 pel curs 2015-2016
 16. Per un acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

I les mocions a les que ens hem adherit però han presentat altres grups són:

 1. Per millorar el model de finançament local i rebutjar l’espoli fiscal
 2. Declarar Arenys lliure de circs amb animals
 3. Declarar Arenys moralment exclosa del domini de la monarquia espanyola
 4. A favor de l’estratègia catalana Residu Zero
 5. Pel traspàs de Manuel Fraga Iribarne
 6. Per tornar a pagar l’aportació econòmica anual a l’Associació Amics de la Bressola
 7. Els centres educatius municipals són un compromís de tots
 8. En suport a la iniciativa legislativa popular en defensa del sistema públic de salut
 9. En suport de la declaració d’independència del Principat de Catalunya
 10. Per penjar l’estelada a les entrades del municipi 
 11. De rebuig a l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació
 12. De rebuig de l’avantprojecte d’administració local
 13. En defensa dels corresponsals de Catalunya Ràdio
 14. Per què es cataloguin les lloses de l’antiga riera d’Arenys de Mar (no aprovada)
 15. En contra de la llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE)
 16. A favor de declarar la festa de Sant Joan com la festa nacional dels Països Catalans.
 17. Per donar recolzament a la querella argentina contra els crims del franquisme
 18. En suport a la vaga indefinida i de les reivindicacions dels docents de les Illes Balears
 19. A favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis (i dels consells comarcals)
 20. De suport a la querella contra l’estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys i Jover com també a la de centenars de polítics catalans, com l’arenyenc Joaquim Puig i Pidemunt.
 21. En suport de la RTV pública valenciana
 22. Arran dels fets de Lampedusa, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 23. Com a resposta als efectes del tifó Hayian a Filipines
 24. Perquè es faci un pla local d’habitatge per poder fer, quan sigui possible, un reglament d’habitatges buits
 25. Contra la reforma de la llei orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs
 26. En suport a la plataforma en defensa de l’Ebre i a la lluita pels cabals ambientals
 27. De suport i col·laboració de l’Ajuntament amb la consulta del 9 de novembre
 28. De suport a Jaume Sastre, mestre de les illes en vaga de fam
 29. De suport a la 2a marxa per l’educació pública
 30. Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de Novembre del 2014
 31. De suport a la cessió d’espais públics municipals per la jornada de participació ciutadana del 9N malgrat qualsevol oposició
 32. Perquè els ciutadans no hagin d’assumir la indemnització pel cessament del projecte Castor
 33. Per rebutjar el nou model universitari de graus 3+2 pel que implica d’encariment de l’educació universitària
 34. De suport al banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a la guerra civil

En quant als precs i preguntes, hem fet 118 precs i 385 preguntes (12 no s’han pogut respondre per falta de temps), que en global s’agrupen en els següents temes:

 1. Urbanisme i via pública (sobretot de carrers, algunes repetides vegades com quan es va obrir una rasa a la plaça de l’Església i es va trigar molt en tancar-la, o també quan es va trigar molt en retirar unes tanques al passeig de Mar d’una obra que ja s’havia acabat): 117
 2. Recollida selectiva i de residus: 36
 3. Comunicació: 32
 4. Economia: 31
 5. Mobilitat i seguretat vial: 24
 6. Organització de l’Ajuntament (PAM, ROM, personal...): 24
 7. Promoció econòmica: 23
 8. Educació: 21
 9. Esports: 18
 10. Aparcament a la zona blava: 18
 11. Brigada i brutícia als carrers: 15
 12. Carril-bici: 15
 13. Medi ambient: 14
 14. Serveis Socials: 13
 15. Seguretat ciutadana: 12
 16. Clarisses: 12
 17. Enllumenat públic: 9
 18. Cultura: 8
 19. Deixalleria: 7
 20. Sanitat: 7
 21. Joventut: 4
 22. Despeses d’alcaldia o de protocol: 3
 23. Mesquita: 3
 24. Ràdio Arenys: 3
 25. Banderes o pals de banderes: 3
 26. Fires: 3
 27. Guinguetes: 3
 28. Gent gran: 3
 29. Estalvi energètic: 2
 30. Gossos: 2
 31. Taxistes: 2
 32. 1 pregunta de cada: flama del Canigó, okupes, igualtat, amics de la Bressola, oci nocturn, cementiri, campanes, mediació ciutadana, processó de Setmana Santa, organització eleccions, prevenció a platges, representació, protecció de dades, cartells electorals, parades per Sant Jordi

Per acabar, veiem com des de l’inici de la legislatura s’han aprovat i s’han posat en marxa coses com l’ampliació de la zona blava d’aparcament a la part alta de la riera amb una nova concessió a COMSA, el que ha suposat l’eliminació del carril-bici o no s’ha tingut en compte deixar ni una plaça nova per a minusvàlids, veiem com, desgranant tots els temes, en queden uns quants d’oberts, alguns pendents de parlar amb la resta de grups, altres per manca de pressupost, altres per manca de voluntat política o simplement per manca de valentia en afrontar-los tement reaccions adverses de veïns o certs col·lectius; com serien:

 1. La canalització del Bareu
 2. El cobriment de la riera fins a Arxiprest Rigau
 3. Resoldre el problema del final de la riera o dels vessaments fecals a Arenys de Munt o la variant de Valldegata: temes històrics
 4. El projecte de recuperació mediambiental de la platja del Cavaió
 5. Els camins escolars
 6. El trasllat de la mesquita
 7. Les Clarisses
 8. La recollida selectiva
 9. L’ús de l’edifici Xifré
 10. L’ús de l’edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil: ningú en parla però en algun moment s’haurà de fer alguna cosa
 11. Crear un nou concurs pel servei de teatre, música i dansa, i també per l’Escola de Música: actualment només anem prorrogant aquests convenis
 12. El carril-bici: tant el de la part alta de la riera que l’hem perdut, com el de la part baixa que no és funcional, amb permissivitat pels cotxes que aparquen indegudament
 13. La tarifació social
 14. La creació d’un banc propi d’aliments que reculli els aliments sobrants o a punt de caducar dels establiments
 15. La creació d’un nou ROM
 16. Temes de personal de l’Ajuntament (valoritzacions, promocions internes,...)
 17. Ràdio Arenys: que suposa una despesa massa gran i ningú s’atreveix a reduir-la, hem proposat alternatives.
 18. La pèrdua d’una subvenció FEDER per haver-la presentat fora de termini, per 260.000 per canalitzar el rial del Bareu.
 19. El conflicte amb els guinguetaires.
 20. El conflicte amb l’horta de Can Puig.

 

 

Afegeix un comentari nou