Les propostes d'ICV al Pressupost Municipal 2016

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Arenys de Mar acaba d'anunciar-nos (a les 2 del migdia) que retira la proposta de Pressupost municipal de 2016 i la modificació de RLT del Ple extraordinari convocat per avui (a les 19h). No tenia la majoria per aprovar-lo.(veieu la nota que no han publicat al web municipal i que hem rebut des del Servei de Premsa). 

 

 

ICV Arenys va fer un seguit de propostes en constructiu al Govern d'Arenys (Junts x Arenys i PP), que no han tingut retorn de cap mena. Us les expliquem al nostre bloc: 

 

A mena de propostes del grup municipal ICV Entesa Arenys al pressupost municipal 2015.

 

Reconversió de totes les subvencions nominatives a la via de concurrència pública amb criteris objectius baremats o de conveni per programes (infància i joventut, educació, igualtat, benestar social)... com les d'Esports, Cultura o Cooperació.

 

Destinació pressupostària a Plans d'Ocupació propis, per exemple per a joves (educació de carrer i mediació comunitària), i per l'acompanyament de gent gran que viu sola.

 

Increment partida per ajudes a famílies i cobrir drets bàsics i pobresa energètica. Creació d'una bossa de subvencions dels impostos municipals a aquelles persones en pitjor situació econòmica.

Crear el programa de prevenció de Pobresa Energètica i creació d’un òrgan per atendre pobresa energètica en el seu conjunt: rehabilitació d’habitatges, amb ajuts a la reforma i adaptació dels domicilis de la gent gran o famílies en situació de pobresa.

 

Ampliar la partida de beques menjador i la prevista per ajuts a infància.

 

Posar en marca promoció d'Habitatge Social amb el fons que hi ha reservat i incorporar-hi els habitatges provinents de la SAREB.

 

Incorporar la Tarifació Social en els serveis educatius municipals pels curs vinent escolar per permetre l’assistència dels nens i nenes de famílies amb menys recursos. (Escola Municipal Els Colors i Escola Municipal de Música)

 

Incrementar els projectes de Cooperació Internacional, vistes les crisis dels darrers mesos com la dels Refugiats a Europa o de les inundacions al Sàhara.

 

Realitzar un Pla d’Eficiència energètica amb la incorporació d'energies renovables i d’ampliació de les zones WIFI.

 

Revisió de la xarxa de carril bici, Ampliació dels camins escolars segurs i amables.

 

Rellançar la participació ciutadana analitzant el funcionament dels consells de participació, proposant un mecanisme de major proximitat.

 

Increment del programa de sensibilització contra violència masclista i incorporació de clàusules socials i de gènere a la contractació pública.

 

Reducció i supressió en alguns casos de les partides destinades a treballs i estudis tècnics, defensa jurídica, comunicació, protocol i publicitat.

 

Supressió de la partida mensual SMART TV de reportatges tele privada a Arenys.

 

Renegociació de tots els contractes municipals de subministrament de serveis (neteja, electricitat, recollida, aigua, aparcament.....) .

 

Si a la plantilla de personal s'incorpora la figura del tècnic d'educació suprimir la dedicació Regidor al 90%.

 

Licitació Pla Director de Clavegueram (apujar partida).

 

Reglament i ordenances que reguli el tema de fires.

 

Inversions:

Considerar també l'habilitació de partides: 

Teatre Principal 3ra. Fase.

Casa de les Lletres/Biblioteca.

Urbanització Arxipreste Rigau Santa Clara: concurs d'idees.

Arranjament escales Professor Castelló (partida carrers).

Introducció plaques solars edificis municipals.

Afegeix un comentari nou