Reciclatge erroni

Aquesta setmana, al moment de dur matèria per a reciclar, m'ha sorprès la presència de diversos tubs fluorescents dins del contenidor de recollida selectiva de vidre. M'ha sobtant tant que no he pogut evitar consultar la web https://www.residuonvas.cat per a consolidar la meva opinió d'errada de decisió de l'autor/a o, si s'escau, de correcció de la meva imprecisió. I, certament, s'ha produït el primer criteri.

Per a tothom que li sigui d'utilitat aquesta informació, les làmpades de descàrrega són aparells d’enllumenat en els que la llum s’aconsegueix per l’excitació d’un gas que se sotmet a descàrregues elèctriques. El seu ús permet una major eficiència energètica que les làmpades incandescents convencionals. Però tenen l’inconvenient que, durant la seva fabricació, s’utilitzen metalls pesants que fan que, un cop utilitzats, també esdevinguin residus perillosos.

Les làmpades de descàrrega més conegudes són els fluorescents, que contenen petites quantitats de mercuri, i s’utilitzen fonamentalment en el comerç, en oficines i en la indústria. Però també s’utilitzen sovint a la llar, per exemple en lavabos i cuines. Les làmpades de descàrrega de vapor de mercuri i vapor de sodi a alta pressió s’utilitzen per l’enllumenat públic i en naus industrials.

Els fluorescents i les làmpades de descàrrega estan inclosos dins de la categoria de Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i es gestionen amb els SIG'S  (Sistema Integrat de Gestió) autoritzats per a la Categoria 5.

No són poques les ocasions en què adverteixo errades en el reciclatge, com ho són introduir bosses de plàstic plenes de paper dins del contenidor blau, bosses de plàstic plenes d'ampolles dins del contenidor verd, caixes de cartró o paper dins del contenidor gris...

Segurament, el reciclatge òptim i cura mediambiental no gaudeix de la prioritat social que mereixen i, en el cas que qui sí ho contempla, potser no gaudeix de la formació i informació necessària. Per això considero que caldria bolcar més conscienciació en tots els àmbits, com ho és el marc escolar, falques de ràdio, fulletons, etc, i hauria d'ésser continuada fins que no s'aconsegueixi un nivell de participació i efectivitat mínima d'un 50% de la població.

La salut mediambiental forma part del futur que llegarem als nostres descendents.

Afegeix un comentari nou