NO DISCUTIM. SIGUEM ECOLÒGICS

Ara us explico per què he posat aquest títol. Relaciono el fet de discutir amb l’ecologia, ja que les paraules poden enrarir l’ambient i crear espais tòxics i converses tòxiques. Per tant, contribueixen a embolcallar-nos en espais no ecològics i de malestar.

 

Discutir és l’activitat més comuna entre els humans. Les relacions personals no són fàcils i degeneren en discussions la majoria de les vegades. Evidentment, hi ha diferents maneres de discutir. Algunes poden ser amb humor i ironia, i no gaire potents. I això és molt freqüent. Però n’hi ha que pugen de to, i les persones poden acabar ofenent-se mútuament, de manera que creen molt mal ambient, i això és el que pot empitjorar l’entorn, tal com he dit al començar. No som prou conscients del poder de les paraules, que són sons que vibren i tenen la seva pròpia energia inundant els espais.

 

Tots coneixem, si tenim una certa sensibilitat, quan en una casa o espai hi ha bon ambient o, al contrari, s’hi respira tensió i toxicitat, i el primer que se t’acut és marxar i buscar un altre lloc. És veritat que hi ha persones d’una alta sensibilitat que ho detecten de seguida i es troben molt incòmodes. I pot haver-hi persones que no filen tan prim i poden conviure en llocs una mica tòxics sense prendre’n consciència. Hi ha altres persones que tenen la capacitat de millorar molt els espais amb la seva alegria i bon humor. I podríem dir que col·laboren en la neteja dels indrets i fan un favor a l’ecologia.

 

No cal dir que hi ha llocs de treball on abunden les discussions i els crits, fet que enrareix els ambients. Un altre exemple són les reunions de veïns d’una escala, que també solen estar plenes de desavinences. I si arribem a la política i als parlaments dels diferents països, que són espais per discutir, la majoria de vegades es degraden.

 

I unes de les relacions més fràgils són les parelles. Algunes tenen la discussió com un leitmotiv, fins que finalment decideixen separar-se perquè la convivència es fa impossible i han creat molt dolor, que costa d’esborrar i restaurar. Sovint han de recórrer als professionals per tal que els ajudin a canviar hàbits i aprenguin a millorar les relacions per no crear aquests espais tòxics dels quals parlàvem.

 

Esforcem-nos a aprendre a escampar la pau i el benestar a fi de contribuir a millorar l’ecologia del planeta i deixar-lo en millors condicions per a les generacions futures.

“En tota discussió no és una tesi el que es defensa, sinó a un mateix.” (Paul Valéry)

“L’home superior no discuteix ni s’enfada amb ningú. Només discuteix quan és necessari aclarir una cosa.” (Analectes de Confuci)

 

Mª Teresa Quintana i Riera

Afegeix un comentari nou