històric entrades

soseducacio

October 2013

December 2012

November 2012

September 2012

soseducacio
Declaració i Manifest de la Plataforma arenyenca per l'educació pública
Declaració i Manifest de la Plataforma arenyenca per l'educació pública
El passat dijous, 13 de setembre de 2012, coincidint amb l'inici del nou curs escolar, un centenar de persones vinculades a la comunitat educativa arenyenca varem constituir una plataforma per defensar l'Escola pública a Arenys de Mar. Les intervencions que es van sentir a la sala Arnau del Centre Cultural Calisay, tant des de les direccions dels centres educatius i com de mestres i professors, personal no docent, pares i mares... tothom va coincidir que el curs 2012-2013 no havia  començat amb normalitat.
El context general de crisi i retallades econòmiques i, específicament les que afecten a l'àmbit de l'educació, han creat un clima d'incertesa que considerem que afecta directament al futur de l'Escola pública i la seva qualitat.
El nou curs ha començat amb una nova ràtio d’alumnes per aula que pot arribar a 35 alumnes per aula a secundària i implica que amb les mateixes escoles i instituts s'haurà d'atendre una població escolar fins a un 20% superior. El retard en els nomenament dels docents interins i l’anunci de nous criteris, molt més restrictius, pel que fa a la provisió de substitucions fan pensar en un curs molt més feixuc per al conjunt dels claustres.
Aquest augment d’alumnes i disminució de docents té alguns exemples ben concrets als centres arenyencs: la desaparició de les aules d’acollida a les dues escoles de primària i, atès que fins als quinze dies de baixa no es podran cobrir les substitucions, podran passar molts docents pels grups afectats i en el cas de secundària, com que no tindran l'especialitat que correspon a l'assignatura, podran vigilar els nois i noies a l'aula però no impartir la classe.
Enguany no s'ha retallat el pressupost de funcionament de l'Institut, però els darrers tres anys s'ha reduït en un 30% i això repercuteix directament a la compra de material escolar, neteja i obres de reforma i manteniment i, d'una manera especial, al pagament dels subministres de gas i electricitat que en aquest mateix període no han parat d'augmentar.
Hi ha una reducció molt significativa de les aportacions de la Generalitat a les escoles bressol municipals. A Arenys de Mar,  aquest fet no s'ha notat perquè ha estat cobert econòmicament des de l'Ajuntament, però en alguns municipis ha comportat el tancament d'escoles, just el contrari del que es recomana de promoció de l'educació de 0-3.
La retallada dràstica del finançament de la Generalitat als ensenyaments artístics, de música i dansa, que en aquest cas sí que afecta d'una manera molt directa a l'Escola de Música d’Arenys de Mar són molt preocupants. Una situació ben angoixant pel futur del centre que al no ser un ensenyament reglat pot arribar a desaparèixer, malgrat la voluntat expressada per l'Ajuntament de mantenir l'escola.
Hi ha altres penalitzacions econòmiques que afecten directament les famílies: l’increment desmesurat de les taxes universitàries que s'ha portat a terme sense que les promeses d'increment del fons de beques s’hagin complert. Una pressió econòmica que s'ha agreujat amb l'anunci de l'increment de l'IVA del material escolar del 4 al 21%.
I mentre les retallades no s'aturen observem amb veritable sorpresa que es manté el concert educatiu a escoles que separen nens i nenes malgrat el pronunciament contrari del Tribunal Suprem.
Davant d'aquesta situació anunciem la creació de la Plataforma arenyenca en defensa de l'escola pública que té com objectiu treballar des de la comunitat educativa  per impulsar  i mobilitzar la societat en favor d'un ensenyament públic, actiu, inclusiu i de qualitat.
La comunitat educativa arenyenca, col·lectiu format per pares i mares, mestres, professors i professores, educadors i educadores, personal no docent i de serveis adscrit als centres... volem fer una crida a tota la població per sensibilitzar i mobilitzar davant del que considerem un deteriorament progressiu del sistema públic d'educació, un dels puntals fonamentals de la nostra societat.
Demanem al Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar que faci seves aquestes preocupacions i treballi, des del seu àmbit i les seves competències, per poder resoldre-les. De manera específica demanem l'esforç de la regidoria d'educació i dels mitjans de comunicació municipals per difondre i sensibilitzar el conjunt de la població respecte la situació de l'educació pública.
També proposem a l'Ajuntament d'Arenys de Mar que s'adhereixi i participi activament en els espais de coordinació del món local que treballen en l'àmbit de l'educació i i d'una manera concreta al recent creat Fòrum d'Alcaldies per l'Educació.
Que aquestes reflexions i denúncies que acompanyen al manifest siguin assumides i traslladades a la Consellera d'Ensenyament.
Arenys de Mar, 13 de setembre de 2012